Side 15 af 24FORRIGENÆSTE

Kom på omgangshøjde med Excel 2007

Bruge knappen Sum under fanen Startside til at angive en formel

Hvis du vil angive en enkel formel, skal du klikke på knappen Sum i gruppen Redigering under fanen Startside.
Billedtekst 1 Knappen Sum under fanen Startside.
Billedtekst 2 Formelresultat.

Før du afleverer rapporten, vil du summere tallene i kolonnen Antal. Det er let – brug knappen SumKnapflade

Den findes under fanen Startside i gruppen Redigering. Placer markøren i den sidste celle i kolonnen Antal, og klik på knappen Sum. Tryk derefter på ENTER. Tallene summeres vha. funktionen SUM.

Hvis du vil mere end summere, skal du klikke på pilen på knappen SumKnapflade. Klik derefter på en funktion på listen, der vises: Middel, Antal, Maks eller Min. Hvis du klikker på Flere funktioner, åbnes dialogboksen Indsæt funktion, hvor du kan vælge mellem alle Excel-funktionerne. Eller klik på fanen Formler, og undersøg grupperne Funktionsbibliotek og Beregning.

Side 15 af 24FORRIGENÆSTE