Side 13 af 24FORRIGENÆSTE

Kom på omgangshøjde med Excel 2007

Klik på Afspil for at se, hvordan en ny kolonne indsættes.

Regnearket indeholder rækker med produkter, der er bestilt fra forskellige leverandører.

Du har brug for at tilføje en kolonne for kategorier til at identificere de forskellige produkter som mejeri, korn, landbrug og så videre. Denne kolonne skal indsættes mellem to kolonner med data, der allerede findes i regnearket.

Du vil tilføje kolonnen til højre for kolonnen Antal, og du klikker derfor i kolonnenLeverandør . Derefter skal du klikke på pilen på Indsæt i gruppen Celler under fanen Startside. Klik på Indsæt arkkolonner i menuen, der åbnes. Der indsættes en ny tom kolonne, og du skriver de nye data i kolonnen.

Klik på Afspil for at se, hvordan en kolonne indsættes i et regneark.

Nu, da du har tilføjet en kolonne og tilføjet data, skal du justere kolonnebredden, så den passer til dataene, ved at klikke på pilen på Formater i gruppen Celler og derefter klikke på Autotilpas kolonnebredde på listen, der vises.

På listen Formater findes alle kommandoerne til at justere rækkehøjde og kolonnebredde, samt til at skjule og vise rækker, kolonner og ark.

Side 13 af 24FORRIGENÆSTE