Side 27 af 35FORRIGENÆSTE

Komme på omgangshøjde med Word 2007

Fanen Indsæt på båndet og dialogboksen Vælg en SmartArt-grafik

Det nye filformat giver dig nye funktioner som f.eks. SmartArt-grafik.

Det nye filformat sætter dig også i stand til at bruge funktioner, der kun er tilgængelige i Word 2007. Et eksempel på en sådan funktion er de nye SmartArt-grafikelementer.

Illustrationen her viser, hvordan du starter en sådan grafik i Word. Bemærk, hvor mange SmartArt-grafikdesign du kan vælge mellem.

Det nye filformat understøtter mange andre nye funktioner, f.eks. matematiske ligninger, temaer og indholdskontrolelementer.

Side 27 af 35FORRIGENÆSTE