Side 17 af 35FORRIGENÆSTE

Komme på omgangshøjde med Word 2007

Kommandoen Formatpensel i gruppen Udklipsholder på fanen Startside

Formatpensel er placeret på fanen Startside i gruppen Udklipsholder.

En anden lynhurtig formateringskommando er Formatpensel. Den er placeret i gruppen Udklipsholder til venstre for fanen Startside. Hvis du ikke kender Formatpensel, er det en hurtig metode til at kopiere formatering af et tekstafsnit til et andet.

Hvis du vil bruge Formatpensel, skal du placere markøren i den tekst, hvis format du vil kopiere, og derefter klikke på knappen Formatpensel. Hvis du vil indsætte formateringen mere end ét sted, skal du dobbeltklikkeFormatpensel, så den stadig er aktiv. Marker derefter den tekst, det nye format skal anvendes på.

Klik på knappen igen, eller tryk på ESC for at slå den fra.

Du får mulighed for at prøve dette i den næste øvelse.

Side 17 af 35FORRIGENÆSTE