Side 22 af 24FORRIGENÆSTE

Kom på omgangshøjde med Excel 2007

Oversigtsbillede af forbedringer i Excel: øget sikkerhed, mindre filstørrelse, flere kolonner og rækker

Det nye filformat giver mulighed for forbedringer af Excel.

Det nye filformat betyder forbedringer af Excel. Her er de vigtigste fordele:

Nye funktioner     Ud over de funktioner, du har set i de tidligere lektioner, er antallet af rækker på et regneark steget fra 65.536 til 1.048.576. Antallet af kolonner er steget fra 256 til 16.384. Du kan skrive længere formler på den nye formellinje, hvis størrelse kan ændres. Og hvis du klikker på større stykker tekst i en celle, skygger formellinjen ikke længere for regnearksgitteret.

Mere sikre filer     Projektmapper, der indeholder uønsket kode eller makroer, er lettere at identificere og blokere.

Mindre risiko for filbeskadigelse     I Excel er der forbedrede muligheder for at åbne beskadigede filer og gendanne noget af dit arbejde, der ellers ville gå tabt.

Reduceret filstørrelse     Projektmapper komprimeres. Filstørrelsen er ca. 50 til 75 procent mindre end i tidligere versioner af Excel. Du åbner og gemmer de komprimerede filer, som du plejer at åbne og gemme enhver Excel-fil.

Mere nyttige data     Der kan udføres mere med dataene, fordi deres basis i XML gør dem meget lettere at integrere med andre datasæt fra andre computere og programmer. Du kan f.eks. gemme dine budgetdata i et specialiseret program, vælge det, du skal bruge, og importere det i et Word-dokument, et Excel-regneark og en Access-database.

Side 22 af 24FORRIGENÆSTE