Side 3 af 9FORRIGENÆSTE

Lære Word 2007 at kende II: Redigere tekst og revidere dokumenter

Indsætningspunkt, som flyttes fra andet afsnit til første afsnit

Billedtekst 1 Indsætningspunkt (lodret streg) i slutningen af det andet afsnit, foran afsnitstegnet.
Billedtekst 2 Du kan flytte indsætningspunktet til det første afsnit ved at flytte markøren og derefter klikke eller ved at bruge tastaturet.

Forestil dig, at du i billedet ovenfor vil skrive følgende nye sætning mellem "civilisation" og "I": "Symfonier og konstellationer er opkaldt efter ure".

Indsætningspunktet (en lodret streg) er placeret i slutningen af det andet afsnit efter ordet "hjælp". Når du vil skrive et bestemt sted, skal du flytte indsætningspunktet dertil. Det kan du gøre på forskellige måder.

  • Brug musen til at flytte markøren, og placer den lige til venstre for "I", og klik derefter for at placere indsætningspunktet. Når du begynder at skrive den nye sætning, flyttes den eksisterende tekst mod højre.

ELLER

  • Tryk på tasten PIL OP Pil op på tastaturet for at flytte indsætningspunktet én linje op ad gangen. Tryk derefter på tasten VENSTRE PIL Venstre pil for at flytte indsætningspunktet ét tegn mod venstre ad gangen. Du kan også trykke på CTRL+VENSTRE PIL for at flytte indsætningspunktet ét ord mod venstre ad gangen.

Du kan se en liste over de taster, hvormed du kan flytte rundt på siden, i oversigtskortet sidst i kurset.

Side 3 af 9FORRIGENÆSTE