Side 13 af 19FORRIGENÆSTE

Figurer I: Grundlæggende begreber, du skal kende

Vinduet Figurer og boksen Søg efter figurer

Billedtekst 1 Skriv et ord eller to i boksen Søg efter figurer.
Billedtekst 2 Visio opretter en midlertidig stencil med de figurer, det finder.

Hvis du har brug for flere figurer, end du kan finde i en skabelon, kan du benytte boksen Søg efter figurer til at søge efter dem. Hvis du f.eks. arbejder med et netværksdiagram, vil du muligvis benytte en større pil end pilene på skabelonens stenciler.

For at søge efter pile skal du skrive "pile" i boksen Søg efter figurer og derefter trykke på ENTER.

Når du søger efter en figur, opretter Visio en midlertidig stencil til de figurer, programmet finder. I dette eksempel ville den midlertidige stencil have navnet pile. Hvis du vil benytte en figur, skal du trække den fra stencilen pile til din tegning.

Bemærk!     Du kan gemme søgeresultaterne som en stencil. Du lærer, hvordan du gør, i øvelsen til denne lektion.

Søg efter figurer søger i de Visio-stenciler, der er installeret på computeren. Hvis du har forbindelse til internettet, søger Søg efter figurer også på Microsofts websteder efter nye og opdaterede Visio-figurer.

Side 13 af 19FORRIGENÆSTE