Side 14 af 19FORRIGENÆSTE

Figurer I: Grundlæggende begreber, du skal kende

Menuen Filer, undermenuen Figurer, undermenuen Kort og plantegninger, undermenuen Kort, kommandoen Figurer til transport

Sådan finder du figurer ved at gennemse dem.

Hvis du vil, kan du søge efter figurer ved hjælp af menuen Filer og undermenuen Figurer.

Lad os f.eks. sige, at du har oprettet et kort i Visio for nogle uger siden. Du kan huske, at du benyttede en figur til lufthavnen på kortet, og nu vil du gerne bruge den samme figur i det rutediagram, du opretter. Hvis du vil benytte lufthavnsfiguren i rutediagrammet, kan du søge som vist her. Stencilen Figurer til transport vises i vinduet Figurer sammen med stencilerne til rutediagrammer, og du kan trække lufthavnsfiguren til siden.

Bemærk!    Nogle figurer har særlig funktionalitet, der er knyttet til en bestemt skabelon. Hvis de benyttes uden for skabelonen, fungerer de muligvis ikke på samme måde.

Side 14 af 19FORRIGENÆSTE