Side 1 af 10FORRIGENÆSTE

Figurer IV: Lad os beskæftige os med tekstplacering

Værktøjet Tekstblok
Find ud af, hvordan du placerer tekst i Microsoft Office Visio 2003. Dette kursus, som er det fjerde i en serie om figurer, lærer dig, hvordan denne skjulte funktionalitet fungerer, samt giver dig svar på nogle ældgamle gåder om tekst i Visio.

Om dette kursus

Dette kursus indeholder:

  • En lektion i dit eget tempo og en øvelse, som kan give dig praktisk erfaring.
  • En kort test efter hver lektion. Der gives ikke karakter for testene.
  • Et oversigtskort, du kan tage med dig fra kurset.

Mål

Når du har gennemført kurset, kan du:

  • Identificere en figurs tekstblok.
  • Bruge Værktøjet Tekstblok til at placere tekst på en figur eller i nærheden af en figur.
  • Ændre størrelsen på og rotere tekst for en figur.
  • Angive tekst langs med en kurve.
  • Kende begrænsningerne i forbindelse med placering og organisering af tekst i Visio.

Før du tager dette kursus, bør du have kendskab til, hvordan du markerer figurer, zoomer ind og ud og føjer figurer til siden. Du bør også have kendskab til forskellen mellem 1D og 2D, at flytte figurer ved at trække med musen og vide, hvad grupperede figurer er. Derudover skal du have kendskab til tilføjelse af tekst til en figur, redigering af tekst på figurer og oprettelse af figurer, der kun består af tekst. Eller tage følgende kurser:


Nu har du føjet tekst til en figur. Men der er noget, der ikke er helt rigtigt. Måske er teksten oven på figuren, og du vil gerne have den nedenunder. Måske gøres teksten skæv af en forbindelse, og du vil gerne have, at teksten svæver oven over forbindelsen.

Du behøver ikke at acceptere standardplaceringen af tekst i Visio.

Så hvordan ændrer du placeringen af tekst til en figur? Og hvad med andre gåder som f.eks. angivelse af tekst på en kurve eller begrænsning af tekst inden for en figurs kanter?

Få yderligere oplysninger om dette kursus ved at læse oversigtsoplysningerne eller indholdsfortegnelsen i venstre kolonne. Når du er færdig med at læse denne side, skal du klikke på Næste for at starte første lektion.

Side 1 af 10FORRIGENÆSTE