Side 6 af 19FORRIGENÆSTE

Figurer I: Grundlæggende begreber, du skal kende

Pilefigur og kurvefigur

Tag ikke fejl. Den øverste figur ser ud, som om det er en 2D-figur, men det er en 1D-figur. Og den nederste figur er en 2D-figur, ikke en 1D-figur.

Ved første øjekast kan nogle figurer se ud som 2D-figurer, selvom de faktisk er 1D-figurer, og omvendt. Du kan altid kende forskel ved at markere figuren. Visio fortæller dig, hvilken type det er.

For eksempel ser pilefiguren øverst i denne illustration ud til at være todimensional, fordi den har en tykkelse. Men hvis du markerer den, kan du se startpunktet og slutpunktet, så den er altså en 1D-figur. Pilen bruges til at forbinde andre figurer, ikke til at repræsentere et koncept eller et objekt.

På den anden side ser kurvefiguren ud til at være en 1D-figur. Den ligner jo bare en streg. Men hvis du markerer den, kan du se de otte markeringshåndtag Billede af markeringshåndtag, der viser dig, at det er en 2D-figur. Kurven repræsenterer altså konceptet for en klokkeformet datakurve. Denne streg kan på den anden side ikke forbinde andre figurer.

For mange mennesker betegner "1D" en figur med én dimension, og "2D" betegner en figur med to dimensioner. Dette er de velkendte definitioner af 1D og 2D, men som du kan se af disse eksempler, afhænger definitionerne i Visio af, hvordan figurerne fungerer, ikke af hvordan de ser ud.

Side 6 af 19FORRIGENÆSTE