Ændre størrelse på et logo eller et billede i en skabelon

I skabeloner er grafik ofte placeret i tekstbokse (tekstboks: En flytbar beholder til tekst eller grafik, som man kan ændre størrelsen på. Brug tekstbokse til at placere flere tekstblokke på en side eller til at give tekst en anden tekstretning i forhold til anden tekst i dokumentet.), som er lettere at placere. Som regel kan du ikke se kanterne på tekstbokse, der indeholder grafik eller tekst, og derfor kan det være svært at se, at et element er placeret i en tekstboks. Når du arbejder med grafik i tekstbokse, er det altså vigtigt at vide, hvornår du skal markere selve grafikken, og hvornår du skal markere den tekstboks, som indeholder grafikken.

Sådan ændrer du størrelse på et billede i en tekstboks

  1. Klik på det billede, du vil ændre størrelse på.
  2. Placer markøren over et af størrelseshåndtagene (størrelseshåndtag: En af de små cirkler eller firkanter, der vises i hjørnerne og siderne af et markeret objekt. Ved at trække i håndtagene kan objektets størrelse ændres.).
  3. Træk i håndtaget, indtil objektet har den ønskede form og er placeret det rigtige sted.
  4. Du kan gøre objektet større eller mindre i en eller flere retninger ved at trække musen væk fra eller ind mod objektets centrum, mens du benytter en af følgende fremgangsmåder.
  • Hvis objektets centrum skal blive stående, skal du holde CTRL nede, mens du trækker i musen.
  • Hvis objektets proportioner skal bevares, skal du holde SKIFT nede, mens du trækker i musen.
  • Hvis proportionerne skal bevares og centrum blive stående, skal du holde CTRL og SKIFT nede, mens du trækker i musen.

Hvis du ikke kan se hele billedet, efter at du har ændret størrelse på det

  1. Marker den tekstboks, der indeholder billedet (ikke selve billedet). Det gør du ved at flytte markøren hen over tekstboksens kant, indtil den skifter udseende til en firhovedet pil Firhovedet pil. Klik derefter på kanten.
  2. Klik på Tekstboks i menuen Formater, og klik derefter på fanen Tekstboks.
  3. Marker afkrydsningsfeltet Tilpas autofigur til teksten.
 
 
Gælder for:
Word 2003