Access 2010: projektmappe med referencer fra menuerne til båndet

 Access 2010: projektmappe med referencer fra menuerne til båndet 

Beskrivelse

Find ud af, hvor kommandoerne i Access 2003 er placeret i Access 2010. Denne Excel-projektmappe indeholder tabeller, der angiver de gamle menukommandoer, og hvor de er placeret i Access 2010.