Vejledning til brug af berøringsskærm i Office

Hvis det er første gang, du bruger Office med Windows 8 på en berøringsskærm, er det en god ide at lære et par fingerbevægelser.

De grundlæggende bevægelser:

Trykke Trykkebevægelse
Knibe Før fingrene sammen
Strække Stræk fingrene hver sin vej
Skubbe Skubbebevægelse
Stryge Stryg fingeren hen over skærmen

Sådan fungerer de i Office.

I et Office-program

Hvis du vil… Skal du…
Skifte til fuld skærm

Trykke på knappen Fuld skærmtilstand på titellinjen.

Eller tryk på knappen Indstillinger for visning af båndet på titellinjen, og tryk på Skjul båndet automatisk.

Skifte til standardvisning

Trykke på de tre prikker øverst på skærmen og derefter trykke på knappen Afslut fuldskærmstilstand.

Eller tryk på Indstillinger for visning af båndet, og tryk på Vis faner og kommandoer.

Slå berøringstilstand til

Trykke på knappen Berøringstilstand på værktøjslinjen Hurtig adgang.

Eller tryk på hånd-ikonet Berøring/mus på værktøjslinjen Hurtig adgang, og tryk på Berøring.

Hvis du ikke kan se hånd-ikonet Berøring/mus, kan du tilføje det på værktøjslinjen Hurtig adgang. Følg vejledningen for tilpasning af værktøjslinjen Hurtig adgang.

Slå berøringstilstand fra

Trykke på knappen Berøringstilstand på værktøjslinjen Hurtig adgang.

Eller tryk på hånd-ikonet Berøring/mus på værktøjslinjen Hurtig adgang, og tryk på Mus.

Tilpasse værktøjslinjen Hurtig adgang Trykke på en vilkårlig knap på værktøjslinjen Hurtig adgang, holde den nede og slippe den igen. Vælg den ønskede handling i den menu, der vises.

Brug af berøringstastaturet

Hvis du vil… Skal du…
Have vist berøringstastaturet Trykke på knappen Berøringstastatur på proceslinjen.
Skjule berøringstastaturet Trykke på knappen X på berøringstastaturet.
Tilslutte berøringstastaturet til en dockingstation Trykke på Tilslut til dockingstation på berøringstastaturet, så det forbliver åbent.
Fjerne berøringstastaturet fra en dockingstation Trykke på Fjern fra dockingstation på berøringstastaturet.

Bevæge sig rundt i en fil

Hvis du vil… Skal du…
Rulle Trykke på dokumentet, og rul det op og ned.
Zoome ind Strække to fingre fra hinanden.
Zoome ud Føre to fingre sammen.

Foretage et valg

Hvis du vil… Skal du…
Placere markøren Trykke i filen.
Markere tekst Trykke et sted i teksten og trække i markeringshåndtaget.
Formatere tekst Trykke på den markerede tekst og derefter på en formateringsindstilling på miniværktøjslinjen .

Arbejde med figurer og objekter

Hvis du vil… Skal du…
Flytte Trykke på objektet for at markere det.
Tilpasse størrelsen Trykke på objektet og derefter trække i tilpasningshåndtaget.
Rotere Trykke på objektet og derefter trække i rotationshåndtaget.

I Excel

Hvis du vil… Skal du…
Redigere en celle Dobbelttrykke på cellen
Markere et dataområde Trykke på en celle og trække i markeringshåndtaget.
Rydde indholdet i en celle Trykke på en celle for at markere den, trykke på den igen for at få vist miniværktøjslinjen og derefter på Ryd.

I PowerPoint

Hvis du vil… Skal du…
Zoome ind på en slide i slideshowvisningen Strække to fingre fra hinanden.
Zoome ud på en slide i slideshowvisningen Føre to fingre sammen.
Have vist kontrolelementer i slideshowvisningen Trykke på en slide.
Gå til næste eller forrige slide i visningen Normal Lave et hurtigt, lodret svip på sliden eller trykke på miniaturen af sliden i miniatureruden.
Markere flere slides Lave et kort, vandret stryg på tværs af hver slide i miniatureruden eller i visningen Slidesortering, indtil farven på miniaturens kanter ændres.
Omarrangere slides Trække en slide vandret ud af miniatureruden og slippe den på den nye placering.
Markere flere objekter Trykke på et objekt for at markere det og derefter holde det nede, mens du trykker på andre objekter.
Redigere teksten i et objekt Dobbelttrykke på teksten.

Ændre indstillinger for visning

Hvis du vil … Skal du …
Gøre tekst og objekter større Stryge, trykke på Start, stryge op, trykke på Alle apps, trykke på Kontrolpanel (under Windows-system), trykke på Udseende og tilpasning, trykke på Skærm og trykke på Mellem – 125 %.
 
 
Gælder for:
Excel 2013, Office Shared 2013, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Word 2013