Tastaturgenveje til Microsoft Outlook 2010

Noget af det, der står i dette emne, gælder ikke for alle sprog.

Du kan udskrive dette emne ved at trykke TAB-tasten for at vælge Vis alle øverst i emnet, trykke på ENTER og derefter trykke på CTRL+P.

Almindelige fremgangsmåder

VisGrundlæggende navigation

Hvis du vil Skal du trykke på
Skifte til Post CTRL+1
Skifte til Kalender CTRL+2
Skifte til Kontaktpersoner CTRL+3
Skifte til Opgaver CTRL+4
Skifte til Noter CTRL+5
Skifte til mappelisten i navigationsruden CTRL+6
Skifte til Genveje CTRL+7
Skifte til næste meddelelse (når meddelelsen er åben) CTRL+PUNKTUM
Skifte til forrige meddelelse (når meddelelsen er åben) CTRL+KOMMA
Flytte mellem navigationsruden, hovedvinduet i Outlook, læseruden og opgavepanelet. Ctrl+Skift+Tab eller Skift+Tab
Flytte mellem Outlook-vinduet, de mindre ruder i navigationsruden og læseruden og sektionerne i opgavepanelet. TAB
Flytte mellem Outlook-vinduet, de mindre ruder i Navigationsrude, Læserude og sektionerne i Opgavepanel og vise adgangstasterne i båndet i Outlook. F6
Flytte rundt på linjer i meddelelsesoverskrifter i Navigationsrude eller en åben meddelelse. CTRL+TAB
Flytte rundt i navigationsruden. Piletaster
Gå til en anden mappe. CTRL+Y
Gå til boksen Søg. F3 eller CTRL+E
Gå til den forrige meddelelse i læseruden. ALT+PIL OP eller CTRL+KOMMA eller ALT+SIDE OP
Rulle nedad gennem teksten i læseruden. MELLEMRUMSTASTEN
Rulle opad gennem teksten i læseruden. SKIFT+MELLEMRUMSTASTEN
Vise og skjule en gruppe på listen med e-mails. VENSTRE PIL eller HØJRE PIL
Gå tilbage til den forrige visning i hovedvinduet i Outlook. Alt+B eller Alt+Venstre pil
Gå frem til den næste visning i hovedvinduet i Outlook. ALT+HØJRE PIL
Vælge oplysningspanelet, og få vist menukommandoerne, hvis de er tilgængelige CTRL+SKIFT+W

VisSøg

Hvis du vil Skal du trykke på
Finde en meddelelse eller et andet element. CTRL+E
Fjerne søgeresultaterne. ESC
Udvide søgningen, så den indeholder Alle e-mail-emner, Alle kalenderemner, Alle kontaktpersonemner, afhængigt af det modul, du arbejder med. CTRL+ALT+A
Bruge Avanceret søgning. CTRL+SKIFT+F
Oprette en ny søgemappe. CTRL+SKIFT+P
Søge efter tekst i et åbent element. F4
Søge efter og erstatte tekst, symboler eller visse formateringskommandoer. Fungerer i Læserude i et åbent element. CTRL+H
Udvide søgningen til at medtage elementer fra den aktuelle mappe. CTRL+ALT+K
Udvide søgningen til at medtage undermapper. Ctrl+Alt+Z

VisFlag

Hvis du vil Skal du trykke på
Åbne dialogboksen Marker til opfølgning for at tildele et flag. CTRL+SKIFT+G

VisFarvekategorier

Hvis du vil Skal du trykke på
Slette den valgte kategori på listen i dialogboksen Farvekategorier. ALT+A

VisOprette et element eller en fil

Hvis du vil Skal du trykke på
Oprette en aftale. CTRL+SKIFT+T
Oprette en kontaktperson. CTRL+SKIFT+C
Oprette en distributionsliste. CTRL+SKIFT+L
Oprette en fax. CTRL+SKIFT+X
Oprette en mappe. CTRL+SKIFT+E
Oprette en journaloptegnelse. CTRL+SKIFT+J
Oprette en mødeindkaldelse. CTRL+SKIFT+Q
Oprette en meddelelse. CTRL+SKIFT+M
Oprette en note. CTRL+SKIFT+N
Oprette et nyt Microsoft Office-dokument. CTRL+SKIFT+H
Sende til denne mappe. CTRL+SKIFT+S
Sende et svar i denne mappe. CTRL+T
Oprette en søgemappe. CTRL+SKIFT+P
Oprette en opgave. CTRL+SKIFT+K
Oprette en opgaveanmodning. CTRL+SKIFT+U

VisFremgangsmåder i alle elementer

Hvis du vil Skal du trykke på
Gemme (undtagen i Opgaver). CTRL+S eller SKIFT+F12
Gemme og lukke (undtagen i Post). ALT+S
Gemme som (kun i Post). F12
Fortryde. CTRL+Z eller ALT+TILBAGE
Slette et element. CTRL+D
Udskrive. CTRL+P
Kopiere et element. CTRL+SKIFT+Y
Flytte et element. CTRL+SKIFT+V
Kontrollere navne. CTRL+K
Foretage stavekontrol. F7
Markere til opfølgning. CTRL+SKIFT+G
Videresende. CTRL+F
Sende til alle eller invitere alle. ALT+S
Aktivere redigering af et felt (undtagen i Post eller ikonvisning). F2
Venstrejustere tekst. CTRL+L
Centrere tekst. CTRL+E
Højrejustere tekst. CTRL+R

VisE-mail

Hvis du vil Skal du trykke på
Skifte til Indbakke. CTRL+SKIFT+I
Skifte til Udbakke. CTRL+SKIFT+O
Vælge den konto, der skal sendes en meddelelse fra. Ctrl+Tab (med fokus i linjen Til) og derefter Tab til knappen Konti
Kontrollere navne. CTRL+K
Sende. ALT+S
Besvare en meddelelse. CTRL+R
Besvare alle i en meddelelse. CTRL+SKIFT+R
Svare med mødeindkaldelse. Ctrl+Alt+R
Videresende en meddelelse. CTRL+F
Markere en meddelelse som ikke uønsket. CTRL+ ALT+J
Vise blokeret eksternt indhold (i en meddelelse). CTRL+SKIFT+I
Sende til en mappe. CTRL+ SKIFT+S
Anvende typografien Normal. CTRL+SKIFT+N
Kontrollere, om der er nye meddelelser. CTRL+M eller F9
Gå til forrige meddelelse. PIL OP
Gå til næste meddelelse. PIL NED
Oprette en meddelelse (ved arbejde med Post). CTRL+N
Oprette en meddelelse (fra en Outlook-visning). CTRL+SKIFT+M
Åbne en modtaget meddelelse. CTRL+O
Slette og ignorere en samtale. Ctrl+Skift+D
Åbne adressekartoteket. CTRL+SKIFT+A
Føje Mærkning med flag til en uåbnet meddelelse. INS
Vise dialogboksen Marker til opfølgning. CTRL+SKIFT+G
Markere som læst. CTRL+Q
Markere som ulæst. CTRL+U
Åbne værktøjstippet Post i den markerede meddelelse. CTRL+SKIFT+W
Søge eller erstatte. F4
Finde næste. SKIFT+F4
Sende. CTRL+ENTER
Udskrive. CTRL+P
Videresende. CTRL+F
Videresende som vedhæftet fil. CTRL+ALT+F
Vise egenskaberne for det markerede element. ALT+ENTER
Oprette en multimediemeddelelse CTRL+SKIFT+U
Oprette en tekstmeddelelse. Ctrl+Skift+T
Markere til hentning. CTRL+ALT+M
Slette markering til hentning. CTRL+ALT+U
Vise Send/modtag-status. CTRL+B (når Send/modtag er i gang)

VisKalender

Hvis du vil Skal du trykke på
Oprette en ny aftale (ved arbejde med Kalender). CTRL+N
Oprette en ny aftale (i enhver Outlook-visning). CTRL+SKIFT+T
Oprette en ny mødeindkaldelse. CTRL+SKIFT+Q
Videresende aftaler eller møder. CTRL+F
Bruge Svar til alle med en meddelelse. CTRL+R
Besvare en mødeindkaldelse med en meddelelse. CTRL+SKIFT+R
Vise 10 dage i kalenderen. ALT+0
Vise 1 dag i kalenderen. ALT+1
Vise 2 dage i kalenderen. ALT+2
Vise 3 dage i kalenderen. ALT+3
Vise 4 dage i kalenderen. ALT+4
Vise 5 dage i kalenderen. ALT+5
Vise 6 dage i kalenderen. ALT+6
Vise 7 dage i kalenderen. ALT+7
Vise 8 dage i kalenderen. ALT+8
Vise 9 dage i kalenderen. ALT+9
Gå til en dato. CTRL+G
Skifte til månedsvisningen. ALT+LIGHEDSTEGN eller CTRL+ALT+4
Gå til den næste dag. CTRL+PIL HØJRE
Gå til den næste uge. ALT+PIL NED
Gå til den næste måned. ALT+PGDN
Gå til den forrige dag. CTRL+VENSTRE PIL
Gå til den forrige uge. ALT+PIL OP
Gå til den forrige måned. ALT+PGUP
Gå til begyndelsen af ugen. ALT+HOME
Gå til slutningen af ugen. ALT+END
Skifte til visning af hele ugen. ALT+MINUSTEGN eller CTRL+ALT+3
Skifte til arbejdsugevisning. CTRL+ALT+2
Gå til den forrige aftale. CTRL+KOMMA eller CTRL+SKIFT+KOMMA
Gå til den næste aftale. CTRL+PUNKTUM eller CTRL+SKIFT+PUNKTUM
Angive en gentagelse af en åben aftale eller et åbent møde. CTRL+G

Se også under Visninger, Kalenderdag/Uge/Måned og i Datosøgning

VisKontaktpersoner

Hvis du vil Skal du trykke på
Foretage et nyt opkald. CTRL+SKIFT+D
Finde en kontaktperson eller et andet element (Søgning). F3 eller CTRL+E
Angive et navn i boksen Søg i adressekartotek. F11
Gå i tabel- eller listevisning til den første kontaktperson, der starter med et bestemt bogstav. SKIFT+bogstav
Markere alle kontaktpersoner. CTRL+A
Oprette en meddelelse med en markeret kontaktperson som emne. CTRL+F
Oprette en journaloptegnelse for den markerede kontaktperson. CTRL+J
Oprette en ny kontaktperson (ved arbejde i Kontaktpersoner). CTRL+N
Oprette en ny kontaktperson (i en Outlook-visning). CTRL+SKIFT+C
Åbne en kontaktpersonformular for den markerede kontaktperson. Ctrl+O
Oprette en distributionsliste. CTRL+SKIFT+L
Udskrive. CTRL+P
Opdatere en liste med distributionslistemedlemmer. F5
Gå til en anden mappe. CTRL+Y
Åbne adressekartoteket. CTRL+SKIFT+A
Bruge Avanceret søgning. CTRL+SKIFT+F
Åbne den næste kontaktperson på listen i en åben kontaktperson. CTRL+SKIFT+PUNKTUM
Finde en kontaktperson. F11
Lukke en kontaktperson. ESC
Sende en fax til den markerede kontaktperson. CTRL+SKIFT+X
Åbne dialogboksen Kontrollér adresse. ALT+A
Få vist E-mail 1-oplysningerne under Internet i en kontaktpersonformular. ALT+SKIFT+1
Få vist E-mail 2-oplysningerne under Internet i en kontaktpersonformular. ALT+SKIFT+2
Få vist E-mail 3-oplysningerne under Internet i en kontaktpersonformular. ALT+SKIFT+3

I dialogboksen Elektroniske visitkort

Hvis du vil Skal du trykke på
Åbne listen Tilføj. ALT+A
Markere teksten i boksen Etiket, når feltet med en tildelt etiket markeres. ALT+B
Åbne dialogboksen Tilføj billede af kort. ALT+C
Placere markøren i begyndelsen af boksen Rediger. ALT+E
Markere boksen Felter. ALT+F
Vælge rullelisten Juster billede. ALT+G
Vælge farvepaletten som baggrund. ALT+K og derefter trykke på ENTER.
Vælge rullelisten Layout. ALT+L
Fjerne et markeret felt fra boksen Felter. ALT+R

VisOpgaver

Hvis du vil Skal du trykke på
Vise eller skjule opgavepanelet. ALT+F2
Acceptere en opgaveanmodning. ALT+C
Afslå en opgaveanmodning. ALT+A
Finde en opgave eller et andet element. CTRL+E
Åbne dialogboksen Gå til mappe. CTRL+Y
Oprette en ny opgave (ved arbejde med opgaver). CTRL+N
Oprette en ny opgave (i en Outlook-visning). CTRL+SKIFT+K
Åbne det markerede element. CTRL+O
Udskrive det markerede element. CTRL+P
Markere alle elementer. CTRL+A
Slette det markerede element. CTRL+D
Videresende en opgave som en vedhæftet fil. CTRL+F
Oprette en opgaveanmodning. Ctrl+Skift+Alt+U
Skifte mellem navigationsruden, opgavelisten og opgavepanelet. Tab eller Skift+Tab
Åbne det markerede element som et journalelement. CTRL+J
Fortryde den seneste handling. CTRL+Z
Markere et element eller markere det som fuldført. INS

VisFormatere tekst

Hvis du vil Skal du trykke på
Vise menuen Formater. ALT+T
Vise dialogboksen Skrifttype. CTRL+Skift+P
Skifte mellem store og små bogstaver (i markeret tekst). SKIFT+F3
Formatere bogstaver som små versaler. CTRL+SKIFT+K
Vise bogstaver med fed. CTRL+F
Tilføje opstilling med punkttegn. CTRL+SKIFT+L
Vise bogstaver med kursiv. CTRL+K
Forøge indrykning. CTRL+T
Formindske indrykning. CTRL+SKIFT+T
Venstrejustere. CTRL+L
Centrere. CTRL+E
Understrege. CTRL+U
Øge skriftstørrelsen. CTRL+] eller CTRL+SKIFT+>
Mindske skriftstørrelsen. CTRL+[ eller CTRL+SKIFT+<
Klippe ud. CTRL+X eller SKIFT+DELETE
Kopiere.

CTRL+C eller CTRL+INS

 Bemærk!   CTRL+INS er ikke tilgængelig i læseruden.

Sætte ind. CTRL+V eller SKIFT+INS
Rydde formatering. CTRL+SKIFT+Z eller CTRL+MELLEMRUM
Slette det næste ord. CTRL+SKIFT+H
Strække et afsnit, så det passer mellem margenerne. CTRL+SKIFT+J
Anvende typografier. CTRL+SKIFT+S
Oprette en hængende indrykning. CTRL+T
Indsætte et hyperlink. CTRL+K
Venstrejustere et afsnit. CTRL+L
Højrejustere et afsnit. CTRL+R
Reducere en hængende indrykning. CTRL+SKIFT+T
Fjerne afsnitsformatering. CTRL+Q

VisTilføjelse af weboplysninger i elementer

Hvis du vil Skal du trykke på
Redigere en URL-adresse i teksten i et element. Holde CTRL nede og klikke på museknappen.
Indsætte et hyperlink CTRL+K

VisUdskrivning

Hvis du vil Skal du trykke på
Åbne fanen Udskriv i Backstage-visning. Tryk på Alt+F, og tryk derefter på P
Sådan udskrives et element fra et åbent vindue. Alt+F, tryk på P, derefter på F og på 1
Åbne Sideopsætning fra Vis udskrift. ALT+S eller ALT+U
Sådan vælges en printer i Vis udskrift. Alt+F, tryk på P, og tryk derefter på I
Sådan kan du udføre Definer udskrifts layout. Alt+F, tryk på P, og tryk derefter på L
Sådan åbnes Udskriftsindstillinger. Alt+F, tryk på P, og tryk derefter på R

VisSend/modtag

Hvis du vil Skal du trykke på
Starte en send/modtag-handling for alle definerede Send/modtag-grupper med Medtag denne gruppe i Send/modtag-handling (F9) markeret. Denne kan omfatte brevhoveder, komplette elementer, angivne mapper, elementer, der er mindre end en bestemt størrelse, eller en kombination af disse. F9
Starte en send/modtag-handling for den aktive mappe og hente komplette elementer (brevhoved, element og vedhæftede filer). SKIFT+F9
Starte en send/modtag-handling CTRL+M
Definere send/modtag-grupper CTRL+ALT+S

VisVisual Basic Editor

Hvis du vil Skal du trykke på
Åbne Visual Basic Editor ALT+F11

VisMakroer

Hvis du vil Skal du trykke på
Afspille en makro ALT+F8

VisFormularer

Hvis du vil Skal du trykke på
Oprette et Office InfoPath-dokument Klikke i en InfoPath-mappe og derefter trykke på CTRL+N.
Vælge en Microsoft InfoPath-formular. Ctrl+Skift+Alt+T

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Visninger

VisVisningen Tabel

VisAnvendelsesmuligheder

Hvis du vil Skal du trykke på
Åbne et element ENTER
Markere alle elementer CTRL+A
Gå til det nederste element på skærmen PGDN
Gå til det øverste element på skærmen PGUP
Markere eller fjerne markeringen af et element ad gangen SKIFT+PIL OP eller SKIFT+PIL NED
Gå til det næste eller forrige element uden at udvide markeringen CTRL+PIL OP eller CTRL+PIL NED
Markere eller fjerne markeringen af det aktive element CTRL+MELLEMRUM

VisMed en gruppe markeret

Hvis du vil Skal du trykke på
Vise en enkelt markeret gruppe PIL HØJRE
Skjule en enkelt markeret gruppe VENSTRE PIL
Markere den forrige gruppe PIL OP
Markere den næste gruppe PIL NED
Markere den første gruppe HOME
Markere den sidste gruppe END
Markere det første element på skærmen i en vist gruppe eller det første element uden for skærmen til højre HØJRE PIL

VisVisningen Kalenderdag/Uge/Måned

VisAlle tre

Hvis du vil Skal du trykke på
Vise fra 1 til 9 dage ALT+tast for antal dage
Vise 10 dage ALT+0 (NUL)
Skifte til uger ALT+MINUSTEGN
Skifte til måneder ALT+=
Flytte mellem Kalender, Opgaveblok og Mappeliste CTRL+TAB eller F6
Markere den forrige aftale SKIFT+TAB
Gå til den forrige dag PIL VENSTRE
Gå til den næste dag PIL HØJRE
Gå til den samme ugedag i den kommende uge ALT+PIL NED
Gå til den samme ugedag i den foregående uge ALT+PIL OP

VisDagsvisning

Hvis du vil Skal du trykke på
Markere det klokkeslæt, der er starten på en arbejdsdag HOME
Markere det klokkeslæt, der er slutningen på en arbejdsdag END
Markere den forrige tidsperiode PIL OP
Markere den næste tidsperiode PIL NED
Markere den øverste tidsperiode på skærmen PGUP
Markere den nederste tidsperiode på skærmen PGDN
Øge eller mindske mængden af den markerede tid SKIFT+PIL OP eller SKIFT+PIL NED
Flytte en aftale op eller ned ALT+PIL OP eller ALT+PIL NED med markøren i en aftale
Ændre start- eller sluttidspunktet for en aftale ALT+SKIFT+PIL OP eller ALT+SKIFT+PIL NED med markøren i aftalen
Flytte det markerede element til samme ugedag i den efterfølgende uge ALT+PIL NED
Flytte det markerede element til samme ugedag i den forrige uge ALT+PIL OP

VisUgevisning

Hvis du vil Skal du trykke på
Gå til begyndelsen af arbejdstimerne for den markerede dag HOME
Gå til slutningen af arbejdstimerne for den markerede dag END
Gå en sidevisning op i den markerede dag PGUP
Gå en sidevisning ned i den markerede dag PGDN
Ændre varigheden af den markerede tidsperiode SKIFT+VENSTRE PIL, SKIFT+HØJRE PIL, SKIFT+PIL OP eller SKIFT+PIL NED eller SKIFT+HOME eller SKIFT+END

VisMånedsvisning

Hvis du vil Skal du trykke på
Gå til ugens første dag HOME
Gå til den samme ugedag på den forrige side PGUP
Gå til den samme ugedag på den næste side PGDN

VisDatosøgning

Hvis du vil Skal du trykke på
Gå til den første dag i den aktuelle uge ALT+HOME
Gå til den sidste dag i den aktuelle uge ALT+END
Gå til den samme ugedag i den foregående uge ALT+PIL OP
Gå til den samme ugedag i den kommende uge ALT+PIL NED

VisVisningen Visitkort eller Adressekort

VisAnvendelsesmuligheder

Hvis du vil Skal du trykke på
Markere et bestemt kort på listen Et eller flere bogstaver af det navn, kortet er arkiveret under, eller navnet på det felt, der sorteres efter
Markere det forrige kort PIL OP
Markere det næste kort PIL NED
Markere det første kort på listen HOME
Markere det sidste kort på listen END
Markere det første kort på den aktuelle side PGUP
Markere det første kort på den næste side PGDN
Markere det nærmeste kort i næste kolonne PIL HØJRE
Markere det nærmeste kort i den forrige kolonne PIL VENSTRE
Markere eller annullere markeringen af det aktive kort CTRL+MELLEMRUM
Udvide markeringen til det forrige kort og annullere markeringen af kort efter udgangspunktet SKIFT+PIL OP
Udvide markeringen til det næste kort og annullere markeringen af kort før udgangspunktet SKIFT+PIL NED
Udvide markeringen til det forrige kort, uafhængigt af udgangspunktet CTRL+SKIFT+PIL OP
Udvide markeringen til det næste kort, uafhængigt af udgangspunktet CTRL+SKIFT+PIL NED
Udvide markeringen til det første kort på listen SKIFT+HOME
Udvide markeringen til det sidste kort på listen SKIFT+END
Udvide markeringen til det første kort på den forrige side SKIFT+PGUP
Udvide markeringen til det sidste kort på den sidste side SKIFT+PGDN

VisFlytte mellem felter på et åbent kort

Brugen af følgende taster kræver, at et felt på kortet er markeret. Klik på feltet for at markere et felt, når kortet er markeret.

Hvis du vil Skal du trykke på
Flytte til det næste felt og kontrollere. TAB
Flytte til det forrige felt og kontrollere. SKIFT+TAB
Lukke det aktive kort. ENTER

VisFlytte mellem tegn i et felt

Brugen af følgende taster kræver, at et felt på kortet er markeret. Klik på feltet for at markere et felt, når kortet er markeret.

Hvis du vil Skal du trykke på
Tilføje en linje i et felt med flere linjer ENTER
Flytte til starten af en linje HOME
Flytte til slutningen af en linje END
Flytte til starten af et felt med flere linjer PGUP
Flytte til slutningen af et felt med flere linjer PGDN
Flytte til den forrige linje i et felt med flere linjer PIL OP
Flytte til den næste linje i et felt med flere linjer PIL NED
Flytte til det forrige tegn i et felt PIL VENSTRE
Flytte til det næste tegn i felt PIL HØJRE

VisVisningen Tidslinje (Opgaver eller Journal)

VisNår et element er markeret

Hvis du vil Skal du trykke på
Markere det forrige element PIL VENSTRE
Markere det næste element PIL HØJRE
Markere flere tilstødende elementer SKIFT+PIL VENSTRE eller SKIFT+PIL HØJRE
Markere flere ikke-tilstødende elementer CTRL+PIL VENSTRE+MELLEMRUM eller CTRL+PIL HØJRE+MELLEMRUM
Åbne de markerede elementer ENTER
Markere det første element på tidslinjen (hvis elementerne ikke er grupperet) eller markere det første element i gruppen HOME
Markere det sidste element på tidslinjen (hvis elementerne ikke er grupperet) eller markere det sidste element i gruppen END
Vise (uden at markere) det første element på tidslinjen (hvis elementerne ikke er grupperet) eller vise det første element i gruppen CTRL+HOME
Vise (uden at markere) det sidste element på tidslinjen (hvis elementerne ikke er grupperet) eller vise det sidste element i gruppen CTRL+END

VisNår en gruppe er markeret

Hvis du vil Skal du trykke på
Vise gruppen ENTER eller PIL HØJRE
Skjule gruppen ENTER eller PIL VENSTRE
Markere den forrige gruppe PIL OP
Markere den næste gruppe PIL NED
Markere den første gruppe på tidslinjen HOME
Markere den sidste gruppe på tidslinjen END
Markere det første element på skærmen i en vist gruppe eller vise det første element uden for skærmen til højre PIL HØJRE

VisNår en tidsperiode er markeret på tidsskalaen for dage

Hvis du vil Skal du trykke på
Flytte bagud i tidsintervaller, som svarer til de tidsintervaller, der vises på tidsskalaen PIL VENSTRE
Flytte fremad i tidsintervaller, som svarer til de tidsintervaller, der vises på tidsskalaen PIL HØJRE
Skifte mellem den aktive visning, Opgavepanel, Søgning, Journalmapper og tilbage til den aktive visning. Tab og Skift+Tab

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Outlook 2010