Se også:
Resultater fra Office.com
Få vist eller anvende typografier ved hjælp af typografigalleriet
Artikel Vis alt Skjul alt Klik på Tema i menuen Formater . Klik på Typografigalleri . Marker den skabelon (skabelon: En eller flere filer, der indeholder struktur af og...
Word 2003
Oprette en ny typografi
Artikel Vis alt Skjul alt Hvis opgaveruden (opgaverude: Et vindue i et Office-program, der angiver almindeligt brugte kommandoer. Placeringen og den lille størrelse giv...
Word 2003
Slette en celle, række eller kolonne i en tabel
Artikel Vis alt Skjul alt Marker de celler (celle: En boks formet i skæringspunktet mellem en række og en kolonne i et regneark eller en tabel, hvor du angiver oplysnin...
Word 2003
Søge efter et klip
Artikel
Excel 2003, FrontPage 2003...
Tilføje en celle, række eller kolonne i en tabel
Artikel Vis alt Skjul alt Peg på Indsæt i menuen Tabel , og klik derefter på en indstilling. Tip! Hvis du hurtigt vil tilføje en række i slutningen af en tabel (tabel: ...
Word 2003
Tilpasse størrelsen på en hel tabel eller dele af den
Artikel Vis alt Skjul alt Benyt en af følgende fremgangsmåder: Tilpasse størrelsen på en hel tabel Placer markøren på tabellen (tabel: En eller flere rækker med celler,...
Word 2003
Ændre en typografi
Artikel Vis alt Skjul alt Hvis opgaveruden (opgaverude: Et vindue i et Office-program, der angiver almindeligt brugte kommandoer. Placeringen og den lille størrelse giv...
Word 2003