Genvejstaster til OneNote 2010

Denne Hjælp-artikel beskriver tastaturgenveje til almindelige opgaver i Microsoft OneNote2010. Genvejstasterne henviser til det amerikanske tastaturlayout. Tasterne på andre layouts svarer ikke Altid nøjagtigt til det amerikanske tastatur.

Når en tastaturgenvej kræver, at du trykker på to eller flere taster samtidigt, adskilles tasterne af et plustegn (+). Når du først skal trykke på én tast og derefter på en anden tast, adskilles tasterne af et komma ( , ).

 Bemærk!   Du ser muligvis ikke den nyeste version af denne artikel. Hvis statuslinjen nederst i vinduet viser Offline, skal du slutte computeren til internettet. Klik derefter på knappen Offline i Hjælp-visningen, og klik på Vis indhold fra Office.com i genvejsmenuen. Du kan også besøge Office.com og finde siden med Hjælp til Microsoft OneNote 2010 & Sådan for at få de nyeste oplysninger.

Hurtige links


Tage og formatere noter

Skrive og redigere noter

Hvis du vil Skal du trykke på
Åbne et nyt OneNote-vindue. Ctrl+M
Åbne et lille OneNote-vindue for at oprette en margennote. Ctrl+Skift+M
Forankre OneNote-vinduet. Ctrl+Alt+D
Fortryde den seneste handling. Ctrl+Z
Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd). Ctrl+Y

Markere alle elementer på den aktuelle side.

 Bemærk!   Tryk på Ctrl+A mere end en gang for at øge omfanget af markeringen.

Ctrl+A
Klippe den markerede tekst eller det markerede element. Ctrl+X
Kopiere den markerede tekst eller det markerede element til Udklipsholder. Ctrl+C
Indsætte indholdet af udklipsholderen Ctrl+V
Flytte til begyndelsen af linjen. Home
Flytte til slutningen af linjen. End
Flytte ét tegn til venstre. Venstre pil
Flytte ét tegn til højre. Højre pil
Flytte et ord til venstre. Ctrl+venstre pil
Flytte et ord til højre. Ctrl+højre pil
Slette ét tegn til venstre. Tilbage
Slette ét tegn til højre. Delete
Slette ét ord til venstre. Ctrl+Backspace
Slette ét ord til højre. Ctrl+Delete
Indsætte et linjeskift uden at starte et nyt afsnit. Skift+Enter
Foretage stavekontrol. F7
Åbne stavekontrollen for det aktuelt markerede ord Skift+F7
Hente genvejsmenuen til alle noter, faner eller andre objekter, der i øjeblikket har fokus. Skift+F10
Udføre den handling, der foreslås i informationspanelet, hvis det vises øverst på siden. Ctrl+Skift+W

Formatere noter

Hvis du vil Skal du trykke på
Fremhæve markeret tekst med gult. Ctrl+Skift+H
eller Ctrl+Alt+H
Indsætte et hyperlink. Ctrl+K
Kopiere formatering på den markerede tekst (Formatpensel). Ctrl+Skift+C
Indsætte formatering til den markerede tekst (Formatpensel). Ctrl+Skift+V

Åbne et hyperlink.

 Bemærk!   Markøren skal være placeret et sted i den formaterede hyperlinktekst.

Enter
Anvende eller fjerne fed formatering fra den markerede tekst. Ctrl+B
Anvende eller fjerne kursiv formatering fra den markerede tekst. Ctrl+K
Anvende eller fjerne understregning fra den markerede tekst. Ctrl+U
Anvende eller fjerne gennemstregning i den markerede tekst. Ctrl+bindestreg
Anvende eller fjerne hævet skrift i den markerede tekst. Ctrl+Skift+=
Anvende eller fjerne sænket skrift i den markerede tekst. Ctrl+=
Anvende eller fjerne punktopstillingsformatering fra det markerede afsnit. Ctrl+punktum
Anvende eller fjerne opstilling med tal/bogstaver i den markerede tekst. Ctrl+skråstreg
Anvende overskrifttypografi 1 til den aktuelle note. Ctrl+Alt+1
Anvende overskrifttypografi 2 til den aktuelle note. Ctrl+Alt+2
Anvende overskrifttypografi 3 til den aktuelle note. Ctrl+Alt+3
Anvende overskrifttypografi 4 til den aktuelle note. Ctrl+Alt+4
Anvende overskrifttypografi 5 til den aktuelle note. Ctrl+Alt+5
Anvende overskrifttypografi 6 til den aktuelle note. Ctrl+Alt+6
Anvende normal typografi til den aktuelle note. Ctrl+Skift+N
Indrykke et afsnit fra venstre. Alt+Skift+Højre pil
Fjerne afsnitsindrykning fra venstre. Alt+Skift+Venstre pil
Højrejustere det markerede afsnit. Ctrl+R
Venstrejustere det markerede afsnit. Ctrl+L
Øge skriftstørrelsen på den markerede tekst. Ctrl+Skift+>
Formindske skriftstørrelsen på den markerede tekst. Ctrl+Skift+<
Rydde al formatering, der er anvendt til markeret tekst. Ctrl+Skift+N
Vise eller skjule regellinjer på den aktuelle side. Ctrl+Skift+R

Føje elementer til en side

Hvis du vil Skal du trykke på
Indsætte et dokument eller en fil på den aktuelle side. Alt+N, F
Indsætte et dokument eller en fil som udskrift på den aktuelle side. Alt+N, O
Vise eller skjule dokumentudskrifter på den aktuelle side (når OneNote køres i tilstanden Stor kontrast) Alt+Skift+P
Indsætte et billede fra en fil. Alt+N, P
Indsætte et billede fra en scanner eller et kamera. Alt+N, S

Indsætte et skærmklip.

 Bemærk!   OneNote-ikonet skal være aktivt i meddelelsesområdet i højre side af proceslinjen i Windows.

Windows-tasten+S
Indsætte dags dato. Alt+Skift+D
Indsætte dags dato og klokkeslæt. Alt+Skift+F
Indsætte aktuelt klokkeslæt. Alt+Skift+T
Indsætte et linjeskift. Skift+ENTER
Starte en matematisk ligning eller konvertere den markerede tekst til en matematisk ligning. Alt+=
Oprette en tabel ved at tilføje en anden kolonne til allerede indsat tekst. Tab
Oprette en anden kolonne i en tabel med en enkelt række. Tab

Oprette en anden række ved en tabels afsluttende celle.

 Bemærk!   Trykke på Enter en gang til for at afslutte tabellen.

Enter
Oprette en række under den aktuelle række i en tabel. Ctrl+ENTER
Oprette et andet afsnit i den samme celle i en tabel. Alt+Enter
Oprette en kolonne til højre for den aktuelle kolonne i en tabel. Ctrl+Alt+R
Oprette en kolonne til venstre for den aktuelle kolonne i en tabel. Ctrl+Alt+E
Oprette en række over den aktuelle række i en tabel (når markøren er i starten af en række). Enter
Slette den aktuelle tomme række i en tabel (når markøren er i starten af rækken). Del (tryk to gange)

Markere noter og objekter

Hvis du vil Skal du trykke på

Markere alle elementer på den aktuelle side.

 Bemærk!   Tryk på Ctrl+A mere end en gang for at øge omfanget af markeringen.

Ctrl+A
Markere til slutningen af linjen. Skift+End
Markere hele linjen (når markøren er i starten af linjen). Skift+pil ned
Hoppe til sidens titel og vælge den. Ctrl+Skift+T
Annullere den markerede disposition eller side. Esc
Flytte det aktuelle afsnit eller flere markerede afsnit op. Alt+Skift+pil op
Flytte det aktuelle afsnit eller flere markerede afsnit ned. Alt+Skift+pil ned
Flytte det aktuelle afsnit eller flere markerede afsnit til venstre (reducere indrykning). Alt+Skift+Venstre pil
Flytte det aktuelle afsnit eller flere markerede afsnit til højre (øge indrykning). Alt+Skift+Højre pil
Markere det aktuelle afsnit og dets underafsnit. Ctrl+Skift+bindestreg
Slette den markerede note eller det markerede objekt. Delete
Flytte til begyndelsen af linjen. Home
Flytte til slutningen af linjen. End
Flytte ét tegn til venstre. Venstre pil
Flytte ét tegn til højre. Højre pil
Gå tilbage til den sidste besøgte side. Alt+Venstre pil
Gå fremad til den næste besøgte side. Alt+Højre pil
Starte afspilning af den markerede lyd- eller videooptagelse. Ctrl+Alt+P
Starte afspilning af den markerede lyd- eller videooptagelse. Ctrl+Alt+S
Spole den aktuelle lyd- eller videooptagelse et par sekunder tilbage. Ctrl+Alt+Y
Hurtigt spole den aktuelle lyd- eller videooptagelse et par sekunder frem. Ctrl+Alt+U

Sætte mærke ved noter

Hvis du vil Skal du trykke på
Anvende eller fjerne mærket Opgaver. Ctrl+1
Anvende eller fjerne mærket Vigtigt! Ctrl+2
Anvende eller fjerne mærket Spørgsmål. Ctrl+3
Anvende eller fjerne mærket Husk til senere. Ctrl+4
Anvende eller fjerne mærket Definition. Ctrl+5
Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke. Ctrl+6
Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke. Ctrl+7
Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke. Ctrl+8
Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke. Ctrl+9
Fjerne alle notemærker fra de markerede noter. Ctrl+0

Bruge dispositioner

Hvis du vil Skal du trykke på
Vise hele niveau 1. Alt+Skift+1
Udvide til niveau 2. Alt+Skift+2
Udvide til niveau 3. Alt+Skift+3
Udvide til niveau 4. Alt+Skift+4
Udvide til niveau 5. Alt+Skift+5
Udvide til niveau 6. Alt+Skift+6
Udvide til niveau 7. Alt+Skift+7
Udvide til niveau 8. Alt+Skift+8
Udvide til niveau 9. Alt+Skift+9
Udvide alle niveauer. Alt+Skift+0
Øge indrykningen ét niveau. Tab
Reducere indrykningen ét niveau. Skift+TAB
Udvide en skjult disposition. Alt+Skift+plustegn
Skjule en udvidet disposition. Alt+Skift+minustegn

Angive sprogindstillinger

 Bemærk!   Hvis du vil ændre skriveretningen for noterne, skal du først aktivere højre mod venstre-sprog i værktøjet Microsoft Office 2010 Sprogindstillinger.

Hvis du vil Skal du trykke på
Indstille skriveretningen til venstre mod højre. Ctrl+Venstre skift
Indstille skriveretningen til højre mod venstre. Ctrl+højre skift
Øge indrykningen ét niveau i tekst skrevet fra højre mod venstre. Tab
Formindske indrykningen ét niveau i tekst skrevet fra højre mod venstre. Skift+Tab

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Organisere og vedligeholde notesbogen

Arbejde med sider og margennoter

Hvis du vil Skal du trykke på
Aktivere eller deaktivere visning af hele siden. F11
Åbne et nyt OneNote-vindue. Ctrl+M
Åbne et lille OneNote-vindue for at oprette en margennote. Ctrl+Skift+M
Udvide eller skjule fanerne i en sidegruppe. Ctrl+Skift+*
Udskrive den aktuelle side. Ctrl+P
Tilføje en ny side i slutningen af den markerede sektion. Ctrl+N
Øge bredden på sidens fanelinje. Ctrl+Skift+[
Formindske bredden på sidens fanelinje. Ctrl+Skift+]
Oprette en nye side under den aktuelle sidefane på det samme niveau. Ctrl+Alt+N
Formindske indrykningsniveauet for mærket til den aktuelle sidefane. Ctrl+Alt+[
Øge indrykningsniveauet for mærket til den aktuelle sidefane. Ctrl+Alt+]
Oprette en ny underside under den aktuelle side. Ctrl+Skift+Alt+N

Markere alle emner.

 Bemærk!   Tryk på Ctrl+A flere gange for at øge markeringens omfang.

Ctrl+A
Markere den aktuelle side. Ctrl+Skift+A
Hvis den markerede side er en del af en gruppe, skal du trykke på Ctrl+A for at markere alle siderne i gruppen.
Flytte den markerede sidefane op. Alt+Skift+pil op
Flytte den markerede sidefane ned. Alt+Skift+pil ned
Flytte indsætningspunktet til sidetitlen. Ctrl+Skift+T
Gå til den første side i det synlige sæt sidefaner. Alt+PgUp
Gå til den sidste side i det synlige sæt sidefaner. Alt+PgDn
Rulle op på den aktuelle side. PgUp
Rulle ned på den aktuelle side. PgDn
Rulle til toppen af den aktuelle side. Ctrl+Home
Rulle til bunden af den aktuelle side. Ctrl+End
Gå til næste afsnit. Ctrl+pil ned
Gå til forrige afsnit. Ctrl+pil op
Flytte indsætningspunktet op på den aktuelle side eller udvide siden opad. Ctrl+Alt+pil op
Flytte indsætningspunktet ned på den aktuelle side eller udvide siden nedad. Ctrl+Alt+pil ned
Flytte indsætningspunktet mod venstre på den aktuelle side eller udvide siden mod venstre. Ctrl+Alt+Venstre pil
Flytte indsætningspunktet mod højre på den aktuelle side eller udvide siden mod højre. Ctrl+Alt+Højre pil
Gå til næste notebeholder. Alt+pil ned
Gå til begyndelsen af linjen. Home
Gå til slutningen af linjen. End
Flytte ét tegn til venstre. Venstre pil
Flytte ét tegn til højre. Højre pil
Gå tilbage til den sidste besøgte side. Alt+Venstre pil
Gå fremad til den næste besøgte side. Alt+Højre pil
Zoome ind. Alt+Ctrl+plustegn (på numerisk tastatur)
–eller–
Alt+Ctrl+Skift+plustegn
Zoome ud. Alt+Ctrl+minustegn (på numerisk tastatur)
–eller–
Alt+Ctrl+Skift+bindestreg

Gemme ændringerne.

 Bemærk!   Når OneNote kører, bliver dine noter automatisk gemt, ligegyldigt hvornår du ændrer dem. Det er ikke nødvendigt at gemme noter manuelt.

Ctrl+S

Arbejde med notesbøger og sektioner

Hvis du vil Skal du trykke på
Oprette en ny sektion. Ctrl+T
Åbne en notesbog. Ctrl+O
Åbne en sektion. Ctrl+Alt+Skift+O
Gå til den næste sektion. Ctrl+Tab
Gå til den forrige sektion. Ctrl+Skift+TAB
Gå til den næste side i sektionen. Ctrl+PgDn
Gå til den forrige side i sektionen. Ctrl+PgUp
Gå til første side i sektionen. Alt+Home
Gå til sidste side i sektionen. Alt+End
Gå til den første side i det synlige sæt sidefaner. Alt+PgUp
Gå til den sidste side i det synlige sæt sidefaner. Alt+PgDn
Flytte eller kopiere den aktuelle side. Ctrl+Alt+M
Sætte fokus på den aktuelle sidefane. Ctrl+Alt+G
Markere den aktuelle sidefane. Ctrl+Skift+A
Sætte fokus på den aktuelle sektionsfane. Ctrl+Skift+G
Flytte den aktuelle sektion. Ctrl+Skift+G, Skift+F10, M
Skifte til en anden notesbog på navigationslinjen. Ctrl+G, tryk derefter på Pil ned eller Pil op for at vælge en anden notesbog, og tryk derefter på Enter

Søge i noterne

Hvis du vil Skal du trykke på
Flytte indsætningspunktet til boksen Søg for at søge i alle notesbøger. Ctrl+E
Se det næste resultat, mens der søges i alle notesbøger. Pil ned
Gå til det valgte resultat og annullere Søg, mens der søges i alle notesbøger. Enter
Ændre søgeområde. Ctrl+E, Tab, mellemrum
Åbne ruden Søgeresultater. Alt+O efter søgning

Kun søge på den aktuelle side.

 Bemærk!   Du kan skifte mellem at søge overalt og kun søge på den aktuelle side ved at trykke på Ctrl+E eller Ctrl+F.

Ctrl+F
Flytte til det næste resultat, mens der søges på den aktuelle side. Enter eller F3
Flytte til det forrige resultat, mens der søges på den aktuelle side. Skift+F3
Annullere Søg og vende tilbage til siden. Esc

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Dele noter

Dele noter med andre

Hvis du vil Skal du trykke på
Sende de markerede sider via e-mail. Ctrl+Skift+E

Dele noter med andre programmer

Hvis du vil Skal du trykke på
Sende de markerede sider via e-mail. Ctrl+Skift+E
Oprette en I dag-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note. Ctrl+Skift+1
Oprette en I morgen-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note. Ctrl+Skift+2
Oprette en Denne uge-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note. Ctrl+Skift+3
Oprette en Næste uge-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note. Ctrl+Skift+4
Oprette en Ingen dato-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note. Ctrl+Skift+5
Åbne den markerede Outlook-opgave. Ctrl+Skift+K
Angive den markerede Outlook-opgave som fuldført. Ctrl+Skift+9
Slette den markerede Outlook-opgave. Ctrl+Skift+0
Synkronisere ændringer i den aktuelle delte notesbog. Skift+F9
Synkronisere ændringer i alle delte notesbøger. F9
Markere den aktuelle side som Ulæst. Ctrl+Q

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Beskytte noter

Beskytte sektioner med adgangskode

Hvis du vil Skal du trykke på
Låse alle sektioner, der er beskyttet med adgangskode. Ctrl+Alt+L

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
OneNote 2010