Tilgængelige talformater

Hvis du anvender forskellige talformater, kan du ændre et tals udseende uden at ændre tallet. Et talformat har ingen indflydelse på den faktiske celleværdi, der i Excel bruges til at udføre beregninger. Den faktiske værdi vises på formellinjen (formellinje: En linje øverst i Excel-vinduet, som du bruger til at angive eller redigere værdier eller formler i celler eller diagrammer. Formellinjen viser den konstante værdi eller formel, der er gemt i den aktive celle.).


Formellinje og relateret celle

Formellinje og relateret celle

I tabellen nedenfor vises en oversigt over de talformater, der er tilgængelige i gruppen Tal under fanen Startside. Hvis du vil have vist alle de tilgængelige talformater, skal du klikke på Dialogboksstarter ud for Tal.

Dialogboksstarter i talgruppe

Format Beskrivelse
Generelt Det standardtalformat, som anvendes i Excel, når du skriver et tal. For det meste formateres tallene i formatet Generelt og vises, som du skriver dem. Hvis cellen imidlertid ikke er bred nok til at vise hele tallet, vil formatet Generelt afrunde tallene med decimaler. Desuden anvendes videnskabelig notation til store tal (12 eller flere cifre) ved talformatet Generelt.
Tal Benyttes til generel visning af tal. Du kan angive, hvor mange decimalpladser du vil benytte, om du vil bruge en tusindtalsseparator, og hvordan du vil have vist negative tal.
Valuta Benyttes til generelle pengeværdier og viser standardvalutasymbolet med tal. Du kan angive, hvor mange decimalpladser du vil benytte, om du vil bruge en tusindtalsseparator, og hvordan du vil have vist negative tal.
Revision Benyttes også til pengeværdier, men valutasymbolerne og tallenes decimaltegn justeres i en kolonne.
Dato Viser dato- og klokkeslætsserienumre som datoværdier, afhængigt af den angivne type og landestandard. De datoformater, der indledes med en stjerne (*), reagerer på ændringer i de internationale indstillinger for dato- og klokkeslæt, som er angivet i Kontrolpanel. Formater uden stjerne berøres ikke af indstillinger i Kontrolpanel.
Klokkeslæt Viser dato- og klokkeslætsserienumre som klokkeslætsværdier, afhængigt af den angivne type og landestandard. De klokkeslætsformater, der indledes med en stjerne (*), reagerer på ændringer i de internationale indstillinger for dato- og klokkeslæt, som er angivet i Kontrolpanel. Formater uden stjerne berøres ikke af indstillinger i Kontrolpanel.
Procent Multiplicerer celleværdien med 100, og resultatet vises med et procenttegn (%). Du kan angive antallet af decimalpladser, hvis du vil.
Brøk Viser et tal som en brøk, afhængigt af den brøktype, du angiver.
Videnskabelig Viser et tal i eksponentiel notation, hvorved en del af tallet erstattes af E+n, hvor E (som står for Eksponent) multiplicerer det foregående tal med 10 i n'te potens. Et videnskabeligt format med to decimaler vil f.eks. vise 12345678901 som 1,23E+10, hvilket er 1,23 gange 10 i tiende potens. Du kan angive antallet af decimalpladser, hvis du vil.
Tekst Behandler indholdet af en celle som tekst, og indholdet vises præcis, som du har skrevet det – samtidig med at du skriver.
Speciel Viser et tal som et postnummer, telefonnummer eller et cpr-nummer.
Brugerdefineret Gør det muligt at ændre en kopi af en eksisterende talformatkode. Brug formatet til at oprette et brugerdefineret format, som føjes til listen af talformatkoder. Du kan tilføje mellem 200 og 250 brugerdefinerede talformater, afhængigt af den sprogversion af Excel, der er installeret på computeren.
 
 
Gælder for:
Excel 2010