Webdelen Billede

Du kan bruge webdelen Billede til at tilføje et billede eller en grafik på en webdelsside. Du kan let koordinere billedet med andre webdele på siden ved at indstille lodret justering, vandret justering og baggrundsfarve for billedet i webdelen Billede ved at redigere de brugerdefinerede egenskaber i en delt visning.Måder at bruge webdelen Billede på

Du kan bruge webdelen Billede til at:

 • Tilføje et firma- eller projektlogo på en side.
 • Vise fotos af medarbejdere eller produkter.
 • Gøre siden mere visuelt interessant.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Måder at vise et billede på

Du kan vise et billede på to måder:

 • Angiv en filsti eller et hyperlink til billedfilen i tekstboksen Billedhyperlink. Billedet er i så fald statisk og ændrer sig ikke (medmindre du redigerer egenskaben).
 • Forbind webdelen Billede med en anden webdel, der indeholder filstien eller hyperlinket. Billedet kan i så fald være dynamisk og kan ændre sig som følge af en handling i den anden webdel, som f.eks. hvis en bruger markerer en række i en webdel i listevisning.

Du kan f.eks. forbinde en webdel med lister over kontaktpersoner med webdelen Billede. Hver gang, du markerer en række i webdelen med lister over kontaktpersoner, som indeholder en kolonne med et hyperlink til en fil, der indeholder et billede af den pågældende kontaktperson, kan du få billedet af kontaktpersonen vist i webdelen Billede.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Forbinde webdelen Billede med en anden webdel

 1. Klik på Rediger side i menuen WebstedshandlingerMenuen Webstedshandlinger.
 2. Klik på menuen Webdele Menuen Webdele, og peg derefter på Forbindelser.
 3. Peg på Hent billede fra, og klik derefter på navnet på den webdel, du vil sammenkæde til.

 Bemærk!   Hvis egenskaben Billedhyperlink allerede har en værdi, når du forbinder webdelen Billede med en anden webdel, ignoreres egenskaben Billedhyperlink. Hvis webdelen Billede allerede er forbundet med en anden webdel, og du vil angive en værdi for egenskaben Billedhyperlink, skal du først fjerne forbindelsen.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Brugerdefinere egenskaber for webdelen Billede

De brugerdefinerede egenskaber for webdelen Billede vises nedenfor.

 Bemærk!   Du kan ikke få vist eller redigere nogen af disse brugerdefinerede egenskaber i personlig visning.

Egenskab Beskrivelse
Billedhyperlink

Angiver en filsti eller et hyperlink til det billede, du vil vise i webdelen Billede.

Afhængigt af, hvilken browser du bruger, omfatter de understøttede grafikfilformater følgende:

Grafisk filformat Filtype
Windows-bitmap (BMP) .bmp
Udvidet Windows-metafil (EMF) .emf
Graphics Interchange Format (GIF) .gif
Joint Photographic Experts Group (JPEG) .jpg, .jpeg
Portable Network Graphics (PNG) .png

Egenskaben Billedhyperlink er måske ikke tilgængelig, fordi webdelen Billede er forbundet med en anden webdel, der indeholder billedet.

Alternativtekst Angiver den tekst, der skal vises, når en bruger holder musemarkøren over billedet. Denne tekst vises, når billedet ikke er tilgængeligt.
Lodret justering af billede Placerer billedet lodret i webdelen Billede. Vælg en af følgende indstillinger: Øverst, Midt eller Nederst. Standardværdien er Midt.
Vandret justering af billede Placerer billedet vandret i webdelen Billede. Vælg en af følgende indstillinger: Venstre, Centreret eller Højre. Standardværdien er Centreret.
Baggrundsfarve for webdel

Bestemmer farven bag billedet i webdelen Billede. Standardfarven er det aktuelle temas baggrundsfarve.

Hvis du vil angive en farve, skal du klikke på Knapflade til højre for tekstboksen og derefter udføre en af følgende handlinger:

 • Vælg en farve i farveskemaet.
 • Skriv navnet på en HTML-farve.
 • Skriv en RGB-farveværdi.

Hvis baggrundsfarven skal være den samme som i temaet på webstedet, skal du klikke på Gennemsigtig i dialogboksen Baggrundsfarve for webdel.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Fælles egenskaber for webdele

Alle webdele deler et fælles sæt egenskaber, der bestemmer deres udseende, layout og avancerede egenskaber.

 Bemærk!   De fælles webdelsegenskaber, du ser i værktøjsruden, kan være forskellige fra det, der er beskrevet i dette afsnit, af flere forskellige grunde:

 • Du skal have den rette tilladelse for at kunne se afsnittet Avanceret i værktøjsruden.
 • For en bestemt webdel kan udvikleren have valgt ikke at vise en eller flere af disse fælles egenskaber, eller vedkommende kan have valgt at oprette og vise yderligere egenskaber, der ikke er anført nedenfor, i afsnittene Udseende, Layout og Avanceret i værktøjsruden.
 • Nogle indstillinger for tilladelser og egenskaber kan deaktivere eller skjule webdelsegenskaber.

Udseende

Egenskab Beskrivelse
Titel Angiver webdelens titel, der vises på webdelens titellinje.
Højde Angiver webdelens højde.
Bredde Angiver webdelens bredde.
Chrome-tilstand Angiver, om hele webdelen vises på siden, når en bruger åbner en webdelsside. Som standard indstilles Chrome-tilstanden til Normal, hele webdelen vises. Hvis Chrome-tilstanden indstilles til Minimeret, er det kun titellinjen, der vises.
Chrome-type Angiver, om titellinjen og kanten af webdelsrammen vises.

Layout

Egenskab Beskrivelse
Skjult

Angiver, om webdelen er synlig, når en bruger åbner webdelssiden. Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, er webdelen kun synlig, når du udformer siden, og den har suffikset (Skjult) føjet til titlen.

Du kan skjule en webdel, hvis du vil bruge den til at levere data til en anden webdel over en webdelsforbindelse men ikke ønsker, at webdelen skal vises.

Retning Angiver tekstretningen i webdelsindholdet. Arabisk er f.eks. et sprog, der skrives fra højre mod venstre, og dansk og de fleste andre europæiske sprog skrives fra venstre mod højre Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig for alle typer webdele.
Zone

Angiver den zone på webdelssiden, hvor webdelen findes.

 Bemærk!   Zoner på webdelssiden vises ikke på listen, når du ikke har tilladelse til at ændre zonen.

Zone-indeks

Angiver placeringen af webdelen i en zone, når zonen indeholder flere webdele.

Skriv et positivt heltal i tekstboksen for at angive rækkefølgen.

Hvis webdelene i zonen placeres i rækkefølge oppefra og ned, betyder værdien 1, at webdelen vises øverst i zonen. Hvis webdelene i zonen placeres i rækkefølge fra venstre til højre, betyder værdien 1, at webdelen vises til venstre i zonen.

Hvis du f.eks. føjer en webdel til en tom zone, hvor webdelene placeres oppefra og ned, er Zone-indeks 0. Når du føjer webdel nummer to til bunden af zonen, bliver dens Zone-indeks 1. Hvis du vil flytte den anden webdel til toppen af zonen, skal du skrive 0 og derefter 1 for den første webdel.

 Bemærk!   Alle webdelene i zonen skal have en entydig værdi for Zone-indeks. Det betyder, at hvis du ændre værdien for Zone-indeks for den aktuelle webdel, vil værdien for Zone-indeks for andre webdele i zonen også blive ændret.

Avanceret

Egenskab Beskrivelse
Tillad minimering Angiver, om webdelen kan minimeres.
Tillad lukning Angiver, om webdelen må fjernes fra webdelssiden.
Tillad Skjul Angiver, om webdelen må skjules.
Tillad zoneændring Angiver, om webdelen må flyttes til en anden zone.
Tillad forbindelser Angiver, om webdelen kan deltage i forbindelser med andre webdele.
Tillad redigering i personlig visning Angiver, om webdelens egenskaber kan redigeres i personlig visning.
Eksporttilstand Angiver det dataniveau, det er tilladt at eksportere for denne webdel. Det afhænger af konfigurationen, hvorvidt denne indstilling er tilgængelig.
URL-adresse til titel Angiver URL-adressen på en fil, der indeholder yderligere oplysninger om webdelen. Filen vises i et separat browservindue, når du klikker på webdelens titel.
Beskrivelse Angiver det skærmtip, der vises, når du holder markøren over webdelens titel eller webdelsikonet. Værdien af denne egenskab bruges, når du søger efter webdele ved hjælp af kommandoen Søg i menuen Søg efter webdele i værktøjsruden i følgende webdelsgallerier: websted, virtuel server og webdelsside.
URL-adresse til Hjælp Angiver placeringen af en fil med Hjælp-oplysninger om webdelen. Hjælp-oplysningerne vises i et separat browservindue, når du klikker på kommandoen Hjælp i menuen Webdel.
Hjælp-tilstand

Angiver, hvordan en browser viser indholdet af Hjælp for en webdel.

Markér en af følgende indstillinger:

 • Modal Åbner et separat browservindue, hvis browseren har denne mulighed. Brugeren skal lukke vinduet, før vedkommende vender tilbage til websiden.
 • TilstandsløsÅbner et separat browservindue, hvis browseren har denne mulighed. Brugeren behøver ikke lukke vinduet, før vedkommende vender tilbage til websiden. Dette er standardværdien.
 • Naviger Åbner websiden i det aktuelle browservindue.

 Bemærk!   Selvom brugerdefinerede Microsoft ASP.NET-webdele understøtter denne egenskab, åbnes Windows SharePoint Services 3.0-hjælpeemner kun i et separat browservindue.

URL-adresse til ikonbilledkatalog Angiver placeringen af en fil, der indeholder et billede, der skal bruges som webdelsikon på webdelslisten. Billedstørrelsen skal være 16x16 pixel.
URL-adresse til titelikonbillede Angiver placeringen af en fil, der indeholder et billede, der skal bruges på webdelens titellinje. Billedstørrelsen skal være 16x16 pixel.
Importer fejlmeddelelse Angiver en meddelelse, der vises, hvis der opstår problemer ved import af webdelen.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
SharePoint Server 2007, Windows SharePoint Services 3.0