Oprette et websted

Du kan hurtigt oprette et websted, hvor du samarbejder med andre, hvis blot du har tilladelse til at oprette websteder.

 1. Klik på Websteder øverst på webstedet.
 2. Klik på nyt websted på siden Websteder.
  Nyt websted
 3. Giv webstedet et navn i dialogboksen Start et nyt websted, og klik derefter på Opret.


 Bemærk! 

 • Første gang du klikker på Websteder, får du vist nogle vinduer og instruktioner til konfiguration af webstedet, mens dit personlige websted konfigureres. Det kan være, at du må vente et øjeblik. Klik derefter på Websteder igen, før du fortsætter med trin 2.
 • Afhængigt af, hvordan webstedet er konfigureret, kan linket nyt websted oprette en ny gruppe af websteder eller et underordnet websted, og du kan muligvis vælge en del af den adresse, hvor webstedet oprettes.

Webstedet oprettes på det sted, som administratoren har angivet, og webstedet vises sammen med de websteder, du følger. Webstedet nedarver ikke indstillingerne for tilladelser eller navigation fra andre websteder. Nu hvor webstedet er oprettet, kan du tilføje dokumenter og bruge introduktionsfelterne til at dele webstedet med andre, ændre udseendet, tilføje apps og meget mere.

Andre oplysninger i denne artikel:


Oprette et underordnet websted

Hvis du vil oprette et websted til at administrere indhold, som relaterer til et eksisterende team eller projekt, kan du oprette et underordnet websted til det pågældende team- eller projektwebsted. Du kan f.eks. oprette en teamblog som underordnet websted til dit teamwebsted.

Før du opretter et underordnet websted, skal du sikre dig, at du befinder dig på det sted på webstedet, hvor du vil oprette et nyt underordnet websted. For at oprette et underordnet websted skal du have tilladelser, der som minimum svarer til gruppen Designere. Når du opretter et underordnet websted, kan du vælge mellem flere forskellige webstedsskabeloner, f.eks. en blog, et communitywebsted eller et projektwebsted.

 1. Klik på Indstillinger Knappen Indstillinger > Webstedsindhold.
 2. Klik på Nyt underordnet websted på siden Webstedsindhold.

   Bemærk!    Hvis linket nyt underordnet websted ikke vises på siden Webstedsindhold, har du ikke tilladelse til at oprette et underordnet websted.

 3. Skriv en Titel og en URL-adresse til webstedet, og vælg en skabelon. Hvis du vil, kan du også ændre indstillingerne for tilladelser og navigation for webstedet på denne side.
 4. Når du er tilfreds med de første indstillinger, skal du klikke på Opret.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Introduktion til websteder, sider og grupper af websteder

Et websted er en gruppe relaterede websider og apps, hvor dit team kan arbejde på projekter og dele oplysninger. Flere websteder og sider, der relaterer til bestemte projekter, team, grupper eller steder, kan organiseres sammen under et enkelt websted. Når du opretter et underordnet websted (eller en gruppe af websteder), kan du vælge mellem flere forskellige webstedsskabeloner for hurtigt at oprette et websted.

Generelt set bruges udtryk som websted, side og webside med stort set samme betydning. I SharePoint har ordene websted og webside mere specifikke betydninger. Websteder bruges som regel som steder for gruppesamarbejde og deling af oplysninger. Almindelige webstedsskabeloner omfatter f.eks. gruppewebsted, blog og dokumentcenter. Siderne på et websted er udviklet til at inkludere en række forskellige webdele, og de har ikke deres egne navigationselementer.

En gruppering af websteder, sider og websteder på øverste niveau kaldes en gruppe af websteder. Et websted på øverste niveau er det websted, der findes øverst i hierarkiet i gruppen af websteder, og det kræver administratorrettigheder til en gruppe af websteder at administrere det. Uanset hvor i webstedshierarkiet du er, vil et websted på et højereliggende niveau blive kaldt et overordnet websted, mens et websted på et lavereliggende niveau kaldes et underordnet websted. Under webstedet på øverste niveau kan du gruppere dit indhold i underordnede websteder og derefter organisere det i flere underliggende niveauer af websteder.

Eksempel:

Hierarki i gruppe af websteder

Om du har tilladelse til at oprette webstedet og sider, afhænger af, hvordan organisationen har konfigureret tilladelserne for webstedet. I nogle organisationer skal der være streng kontrol med, hvem der kan oprette webstedet, og hvor og hvornår de kan oprettes. I andre organisationer kan brugere mere frit oprette websteder efter behov.

Du skal mindst have de tilladelser, der svarer til gruppen Medlemmer, til webstedet for at kunne oprette underordnede websteder eller sider på webstedet. Dit websted er måske konfigureret til at kræve forskellige tilladelser. Hvis du ikke har de nødvendige tilladelser, skal du kontakte administratoren af webstedet.

Selvom et nyt websted, der oprettes fra siden Websteder, ikke nedarver udseende, tilladelser og navigation fra det overordnede websted, nedarver et nyt underordnet websted disse indstillinger fra det overordnede websted som standard. Du kan dog når som helst ændre disse indstillinger. Linkpanelet i toppen indeholder f.eks. en række links med webstedsnavne, der vises som en del af webstedets navigation i toppen. Du kan tillade, at dit nye underordnede websted nedarver linkpanelet fra det overordnede websted, angive nogle andre links eller fjerne det fra toppen af det underordnede websted. Du kan også beslutte, om links til dit nye underordnede websted skal vises i navigationen på det overordnede websted.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise admin, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business-administrator, Office 365 Small Business, Office 365 Small Business-administrator, SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E1 og E2), SharePoint Online Enterprise (E3 og E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard