Grundlæggende opgaver i Publisher 2010

Introduktion til Office 2010 Her er nogle grundlæggende opgaver, du kan udføre for at lære, hvordan du bruger Microsoft Publisher 2010.

Denne artikel indeholder


Hvad er Publisher?

Microsoft Publisher 2010 gør det nemt for virksomheder at oprette publikationer med et professionelt udseende på en hurtig og nem måde. Med Publisher kan du oprette, designe og udgive professionelt marketing‑ og kommunikationsmateriale til udskrivning, post eller e-mail-fletninger.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Finde og anvende en skabelon

I Publisher 2010 kan du anvende indbyggede skabeloner, anvende dine egne brugerdefinerede skabeloner og søge i en lang række forskellige skabeloner på Office.com. Office.com indeholder et stort udvalg af populære Publisher-skabeloner, herunder nyhedsbreve og løbesedler.

Benyt følgende fremgangsmåde for at finde og anvende en skabelon i Publisher 2010:

 1. Klik på Ny under fanen Filer.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Tilgængelige skabeloner:
 • Hvis du vil bruge en skabelon, der allerede er installeret, skal du klikke på Mine skabeloner, klikke på den ønskede skabelon og derefter klikke på OK.
 • Hvis du vil bruge en af de indbyggede skabeloner i Publisher, skal du klikke på den ønskede kategori under Mest populære eller Flere skabeloner, klikke på den skabelon, du vil bruge, og derefter klikke på Opret.
 • Hvis du vil finde og anvende en skabelon på Office.com, skal du klikke på den ønskede kategori under Mest populære eller Flere skabeloner, klikke på den skabelon, du vil bruge, og derefter klikke på Hent.

 Bemærk!    Du kan også søge efter skabeloner på Office.com fra Publisher. Skriv et eller flere søgeord i feltet Søg efter skabeloner, og klik derefter på knappen for at søge.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du anvender en skabelon, i afsnittet Introduktion – Oprette en publikation.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Oprette en ny publikation

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Ny.
 2. Klik på en tom skabelon under Tilgængelige skabeloner, og klik derefter på Opret.

 Bemærk!    Hvis du ikke finder en tom skabelon, der har den størrelse, du skal bruge, skal du klikke på Flere størrelser for tomme sider.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en publikation, i afsnittet Introduktion – Oprette en publikation.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Åbne en publikation.

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Åbn.
 2. Klik i den venstre rude af dialogboksen Åbn publikation på det drev eller den mappe, der indeholder den fil, du skal bruge.
 3. Åbn den mappe, der indeholder den ønskede publikation i den højre rude af dialogboksen Åbn publikation.
 4. Klik på den fil, du skal bruge, og klik derefter på Åbn.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en publikation, i afsnittet Introduktion – Oprette en publikation.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Gemme en publikation

Som standard gemmes en fil i en standardarbejdsmappe i Publisher. Du kan vælge at angive en anden placering, hvis du vil.

 • Klik på fanen Filer, og klik derefter på Gem.

 Bemærk! 

Hvis det er første gang, du gemmer filen, skal du benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Skriv et navn til publikationen i feltet Filnavn i dialogboksen Gem som.
 2. Klik på Gem.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gemmer en publikation, i afsnittet Gemme en fil.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Indsætte et tekstfelt

 1. Klik på Tegn tekstfelt Knapflade under fanen Indsæt.
 2. Peg på det sted i publikationen, hvor du vil placere det ene hjørne af tekstfeltet, og træk derefter diagonalt, indtil tekstfeltet har den ønskede størrelse.
 3. Klik i tekstfeltet, og skriv teksten.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Indsætte og beskære billeder

Indsætte et billede

 1. Klik på Billede i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt.
 2. Klik i den venstre rude af dialogboksen Indsæt billede på den mappe, der indeholder det billede, du skal bruge.
 3. Åbn den mappe, der indeholder det billede, du skal bruge, i den højre rude af dialogboksen Indsæt billede.
 4. Klik på billedet, og klik derefter på Indsæt.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Beskære et billede

 1. Markér det billede, du vil beskære.
 2. Klik på Beskær i gruppen Beskær under fanen Formatér under Billedværktøjer.

 Bemærk!    Hvis du ikke kan se fanen Billedværktøjer eller Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret billedet. Du skal muligvis dobbeltklikke på billedet, for at fanen Formatér vises.

 1. Placer beskæringshåndtaget over en kant eller et hjørne.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
 • Hvis du vil beskære den ene side, skal du trække midterhåndtaget på den pågældende side.
 • Hvis du vil beskære lige meget på to sider samtidig, skal du holde Ctrl nede, mens du trækker et midterhåndtag.
 • Hvis du vil beskære alle fire sider samtidig og bevare billedets proportioner, skal du holde Ctrl+Skift nede, mens du trækker et hjørnehåndtag.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du beskærer et billede, i afsnittet Beskære billeder.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Indsætte en dokumentkomponent

Dokumentkomponenter er indhold, der kan genbruges, f.eks. virksomhedsoplysninger, overskrifter, kalendere, kanter og reklamer, der gemmes i gallerier. Publisher 2010 indeholder en række forskellige indbyggede dokumentkomponenter, som du kan vælge mellem. Du kan også hente en dokumentkomponent på Office.com.

Benyt følgende fremgangsmåde for at indsætte en dokumentkomponent:

 1. Vælg den side i publikationen, hvor du vil indsætte dokumentkomponenten, i ruden Sidenavigation.
 2. Klik på det relevante galleri med dokumentkomponenter i gruppen Dokumentkomponenter under fanen Indsæt.
 3. Rul for at finde en dokumentkomponent, eller klik på Flere <gallerinavn> for at åbne dialogboksen Dokumentkomponentbibliotek.
 4. Klik på den dokumentkomponent, der skal indsættes.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger dokumentkomponenter, under Dokumentkomponenter.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Udskrive publikationen

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Udskriv.
 2. Angiv det antal kopier, der skal udskrives, i feltet Kopier af udskriftsjob i sektionen Udskriv.
 3. Kontrollér, at den korrekte printer er valgt i sektionen Printer.

 Bemærk!    Egenskaberne for standardprinteren vises automatisk.

 1. Benyt følgende fremgangsmåde i sektionen Indstillinger:
 • Kontrollér, at det korrekte sæt sider eller sektioner er valgt.
 • Vælg det format, der skal bruges til at præge siderne på arket.
 • Angiv papirstørrelsen.
 • Angiv, om der skal udskrives på én side af papiret eller på begge.
 • Hvis din printer kan udskrive i farver, kan du vælge at udskrive i farver eller gråtoner.
 1. Klik på Udskriv, når du er klar til at udskrive.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du udskriver en publikation, i afsnittet Udskrive.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Publisher 2010