Give multimedieklip et originalt udseende i Publisher

Af Mary Sauer, topekspert hos Microsoft og forfatter til webstedet for hjælp til multimedieklip

Gælder for
Microsoft® Office Publisher 2003
Microsoft Office Small Business Edition 2003

Microsoft Office Online-webstedet Multimedieklip indeholder over 140.000 billeder. Det er ikke så lidt! Hvis du ikke er kunstner, kan disse multimedieklip bruges til at peppe op på løbesedler, brochurer, nyhedsbreve og andre publikationer med billeder. Men publikationerne må ikke se færdigfremstillede ud eller ligne alle andres. I denne artikel skal du lære følgende:

 • Hvad du skal overveje, når du søger efter et billede, og hvordan du kan finde netop det klip, der passer til dit behov.
 • Hvordan du kan bruge Publisher-tegneværktøjerne til at manipulere med multimedieklip, så de virker originale, har den rette tone og passer til publikationen. Du skal lære at bruge tegneværktøjer til at:
  • Opdele grupper af multimedieklip og slette uønskede streger og andre elementer.
  • Ændre størrelsen på et klip.
  • Ændre farven på et klip.
  • Tilføje skygge.
  • Rotere et klip.
  • Lagdele klip.
  • Tilføje tredimensionale (3D) effekter.

Vælge det rette billede

Billeder og ord går hånd i hånd. Ord informerer læserne, mens billeder angiver stemningen.

Du kan vælge en skrifttype til en publikation for at skabe en særlig stemning. Du skal være lige så omhyggelig med at vælge multimedieklip. Det forkerte billede kan formidle et forkert budskab, som vi skal se i nedenstående løbeseddel fra den lokale teaterforening.

Drama-/komediemaskerne i den første teaterløbeseddel er enkle, men effektive teatersymboler. De er pæne, rene og sobre.

Teaterforeningens løbeseddel med teatermasker

Pengesækkene i den anden løbeseddel er et dårligt valg. Selvom rekruttering af nye medlemmer drejer sig om at skaffe flere midler, vil de fleste læsere ikke bryde sig om at blive slået oven i hovedet med så direkte et budskab.

Teaterforeningens løbeseddel med pengesække

Søge efter det perfekte multimedieklip

Det er nemt at finde det perfekte multimedieklip på webstedet for multimedieklip, hvis du ved, hvad du vil have. Du kan søge på webstedet inde fra Publisher ved hjælp af opgaveruden Multimedieklip, eller du kan gå direkte til webstedets startside.

 • Du kan åbne opgaveruden Multimedieklip i Publisher ved at klikke på menuen Indsæt, pege på Billede og derefter klikke på Multimedieklip.

Opgaveruden Multimedieklip

Når du har skrevet en søgestreng i boksen Søg efter og klikket på Søg, vises de klip, der opfylder søgekriteriet, i opgaveruden. Du kan klikke på et klip i opgaveruden for at indsætte det i publikationen.

 Tip!    Du kan begrænse søgningen, så du kun får vist multimedieklip, og ikke fotografier eller andre medietyper. Vælg Multimedieklip under Resultaterne skal være, og fjern markeringen i de andre afkrydsningsfelter.

Hvis du vil have flere søgemuligheder, kan du klikke på Multimedieklip på Office Online nederst i opgaveruden for at åbne webstedet Multimedieklip. På webstedet kan du begrænse søgningen til en bestemt kategori eller typografi, og du kan hente mange klip samtidig, som du kan gemme i Microsoft Clip Organizer til senere brug.

 Tip!    Du kan hurtigt føje ét klip fra webstedet til en publikation ved at højreklikke på klippets miniaturebillede, klikke på Kopier og derefter indsætte det i publikationen.

Søge efter kategori

En af de mest effektive søgemetoder på webstedet er at starte med en kategori. Enkle billeder af personer er altid velegnede illustrationer til forretningsmæssige formål, så du kan klikke på kategorien Mennesker under Gennemse multimedieklip og mediekategorier.

Kategorier på webstedet Multimedieklip

Øverst på websiden kan du skrive ord som f.eks. kvinde, skrivebord, computer eller møde og derefter klikke på Skift.

Søgelinje på webstedet Multimedieklip

Hvis du er usikker på, hvilken kategori du skal søge i, kan du indsætte nøgleordene fra din publikation i søgeboksen. Hvis din artikel f.eks. handler om catering, kan du vælge ord som mad, middag eller fest. Du bør kunne finde det perfekte klip!

Søge efter medietype

Du kan også indkredse søgningen til en medietype (f.eks. multimedieklip, billeder eller animationer), før du angiver bestemte udtryk. Klik på pilen til højre for boksen Søg, og vælg Multimedieklip. Skriv derefter udtrykket.

Søgelinje på webstedet Multimedieklip

Du kan finde de klip, der er anvendt i teaterløbesedlen, ved at vælge Multimedieklip i boksen Søg og skrive teater eller penge.

Yderligere oplysninger om brug af webstedet Multimedieklip finder du ved at klikke på et hyperlink i boksen Se også.

Søge efter typografi

De fleste klip har et typografinummer. Du kan gøre en publikation gennemført ved at vælge klip, der alle har det samme typografinummer.

 • Du kan få vist typografinummeret på et klip ved at højreklikke på klippet på webstedet Multimedieklip og derefter klikke på Egenskaber. Der åbnes et eksempelvindue i stil med følgende:

Eksempelvindue med multimedieklip

Når du klikker på typografinummeret (436 i ovenstående billede), vises andre klip med lignende typografi i alle kategorier.

 Tip!    Du kan undgå problemer med at hente klip, hvis du sørger for at have ryddet internetcachen. Symptomerne på en fuld cache omfatter følgende:

 • Der vises standardklip med navne som f.eks. Dglxasset.aspx, når du søger efter multimedieklip i Clip Organizer eller opgaveruden Multimedieklip i et Office-program.
 • Fejlmeddelelsen "Filen blev ikke fundet" vises i Clip Organizer, når du har hentet et klip fra webstedet.

Sådan ryddes cachen:

 1. Klik på Internetindstillinger i menuen Funktioner i Microsoft Internet Explorer.
 2. Klik på Slet filer under Midlertidige internetfiler.

Udsnit af fanen Generelt i dialogboksen Internetindstillinger

Manipulere med klip

Med tegneværktøjerne i Publisher kan du frit ændre multimedieklip til personlige, iøjnefaldende illustrationer. Det er kun fantasien, der sætter grænser.

 Tip!    Når du har redigeret et klip, kan du gemme og genbruge det. Du kan gemme et redigeret klip ved at højreklikke på det og derefter klikke på Gem som billede. Vælg et filformat under Filtype i dialogboksen Gem som. Hvis du skal bruge det redigerede klip i trykte publikationer, skal du gemme det i Microsoft Windows®-metafilformat (*.wmf). Hvis du skal bruge klippet i webpublikationer, skal du klikke på knappen Skift til højre for Opløsning og vælge Web (96 dpi). Gem derefter klippet i Graphics Interchange Format (*.gif). Vælg en placering under Gem i, og klik derefter på Gem.

Opdele gruppe af, ændre størrelse på, omfarve og spejlvende teaterklip

I teaterløbesedlen skal du indsætte et teater, der viser teatrets placering på et kort. Du kan finde et bedre teaterklip på webstedet, men det er for farverigt og stort til dit formål.

Multimedieklip af teater

I dets nuværende form ville det det stjæle opmærksomheden fra budskabet, men du behøver ikke at kassere klippet. Du kan ændre dets størrelse, opdele dets gruppe og slette uønskede dele, ændre dets farve og spejlvende det vandret, så det tjener det ønskede formål.

Opdele gruppe

Når du har indsat klippet i publikationen, skal du først opdele dets gruppe i dets enkelte bestanddele. Nu kan du slette de uønskede dele og gendanne gruppen som et forenklet billede.

 Bemærk!   Et klip, hvis gruppe er opdelt og derefter gendannet, vises nedtonet i publikationen, men det udskrives tydeligt.

Sådan opdeles gruppen, slettes delene og gendannes gruppen:

 1. Hvis du ikke kan se runde håndtag omkring klippet, skal du klikke på klippet for at markere det.
 2. Klik på Opdel gruppe i menuen Arranger.
 3. Når du får vist en meddelelse om konvertering af et importeret billede, skal du klikke på Ja.
 4. Under klippet af den opdelte gruppe vises ikonet Opdel gruppeIkonet Opdel gruppe. Klik på det.

Opdelt gruppe i multimedieklip

Den opdelte gruppe er nu dækket af en masse runde markeringshåndtag, fordi du har opdelt gruppen i dens enkelte dele, som nu alle er markeret.

 1. Nu kan du slette de uønskede dele. Brug boksen ZoomBoksen Zoomstandardværktøjslinjen til at vælge 200% for at zoome ind på den opdelte gruppe. Klik på siden uden for klippet for at fjerne markeringen.
 2. Marker kun de dele, du vil slette, og tryk derefter på DELETE.

I teaterklippet kan du f.eks. slette stjernerne på baldakinen, de farvelagte vinduespaneler og den kasse, der omgiver hele klippet (de fleste multimedieklip har en gennemsigtig ramme).

Klip med slettede dele

Tip!     Du kan markere flere dele ad gangen ved at holde SKIFT-tasten nede, mens du klikker på hver del.

 1. Når du har slettet alle de uønskede dele, skal du trække et markeringsrektangel omkring hele klippet, så alle de resterende dele markeres.
 2. Klik på ikonet Grupper objekterIkonet Grupper objekter.

Tip!     Hvis der kun er én del tilbage, når du har slettet de uønskede dele, kan du ikke se ikonet Grupper objekterIkonet Grupper objekter.

Andet eksempel på opdeling af gruppe

Maskerne på teaterløbesedlen er et andet godt eksempel på, hvor nyttigt det kan være at opdele grupper og slette dele. Det oprindelige klip, der er hentet fra webstedet Multimedieklip, indeholder begge masker. Hensigten er at bruge hver maske for sig.

Klippet skal først duplikeres.

 • Du kan duplikere et klip ved at markere det og holde CTRL-tasten nede. Der vises et plustegn (+) ud for markøren. Hold stadig CTRL nede, mens du trækker, indtil du kan se en ny kopi af klippet.

Klip, der duplikeres

Nu har du to kopier af klippet, så du kan opdele gruppen og slette den ene maske i hver kopi. Derved får du to særskilte masker (de nedtonede masker i klippene til højre) , du kan bruge i løbesedlen.

To kopier, hvor én maske er slettet i hver kopi

Ændre størrelse

Du kan også ændre størrelsen af et klip, så det passer til publikationen.

Klip, der får ændret størrelse

Sådan gør du:

 1. Hold SKIFT-tasten nede.
 2. Placer musemarkøren på et af hjørnehåndtagene (markøren skifter til en dobbeltpil), og træk med musen.
 3. Slip museknappen, før du slipper SKIFT-tasten.
Ændre farve

Nu er klippet forenklet og har den rigtige størrelse, så du kan ændre dets farve for at gøre det mindre distraherende.

Klip, der er klar til at få ændret farve

Hvis du skal ændre farven af et klip, skal du først markere det. Når du har klikket på hele klippet, skal du klikke på den del, der skal have ny farve (mørkegrå cirkler omgiver den markerede del).

 Tip!    Hvis de mørkegrå cirkler er svære at skelne fra klippets baggrundsfarve, kan du opdele gruppen igen, så delene er lettere at identificere. Markerede dele i et klip, hvis gruppe er opdelt, har hvide håndtag, der er mere iøjnefaldende. Hvis du opdeler gruppen for at ændre dens farve, skal du sørge for at gruppere den igen, når du har givet den en ny farve.

Du kan bruge følgende fremgangsmåder til at ændre farven på klipdele. Alle nedenstående knapper findes på værktøjslinjen Formatering. Du kan få vist værktøjslinjen Formatering ved at pege på Værktøjslinjer i menuen Vis og derefter klikke på Formatering.

 • Du kan ændre fyldfarven med knappen FyldfarveKnappen Fyldfarve.
 • Du kan ændre stregfarven med knappen StregfarveKnappen Stregfarve.
 • Du kan ændre stregtykkelsen eller -typen med knappen Streg- og kanttypeKnappen Streg- og kanttype.
Spejlvende

Nu er du klar til at spejlvende klippet vandret, så det passer bedre til den afsatte plads.

Vandret spejlvendt klip

Sådan gør du:

 1. Klik på klippet for at markere det.
 2. Peg på Roter eller spejlvend i menuen Arranger, og klik derefter på Spejlvend vandret (eller Spejlvend lodret, afhængig af klippet).

Ænder farve på bogstavklip, rotere dem og tilføje skygge og 3D-effekter

Hvis du skal finde multimedieklip med bogstaver, der skal danne ord, er det bedst at søge på webstedet Multimedieklip med søgeordet alfabet eller bogstaver.

Multimedieklip med bogstaver

Du vil ofte komme ud for, at du ikke vil bruge bogstaverne helt, som de er. Du kan f.eks. fjerne kasserne om disse bogstaver ved at opdele gruppen for hvert bogstav og derefter slette kassedelene.

Bogstavklip efter sletning af uønskede dele

Yderligere oplysninger om opdeling af en gruppe og sletning af uønskede dele finder du i ovenstående afsnit i denne artikel.

Ændre farve og tilføje skygge

Nu er bogstaverne pæne, så du kan ændre deres farve, ændre stregtykkelsen og tilføje skygge. Sådan gør du:

 1. Klik på et bogstav for at markere det.
 2. Klik på knappen FyldfarveKnappen Fyldfarve på værktøjslinjen Formatering, og vælg den ønskede farve.

 Bemærk!   Hvis du ikke kan se værktøjslinjen Formatering, skal du pege på Værktøjslinjer i menuen Vis og derefter klikke på Formatering.

 1. Klik på knappen Streg- og kanttypeKnappen Streg- og kanttype, og klik derefter på 1/4 punkt.
 2. Klik på knappen StregfarveKnappen Stregfarve, og vælg den samme farve som fyldet.
 3. Klik på knappen SkyggetypeKnappen Skyggetype, og klik derefter på Skyggeindstillinger for at åbne værktøjslinjen Skyggeindstillinger. Klik på den første knap i venstre side af værktøjslinjen for at føje skygge til bogstavet. Klik på de andre knapper for at indstille skyggens placering.
 4. Gentag de samme trin for hvert bogstav.

Nu ligner bogstaverne følgende:

Bogstavklip med skygge

 Tip!    Du kan justere bogstaverne øverst eller nederst ved at trække et markeringshåndtag omkring alle bogstaverne. Klik på Juster eller fordel i menuen Arranger, og klik derefter på den ønskede justering.

Rotere

Du kan rotere bogstaverne (og andre klip eller billeder) på plads eller skabe en bestemt effekt.

Roterede bogstavklip

Sådan gør du:

 1. Klik på klippet for at markere det.
 2. Placer musemarkøren på det runde grønne håndtag i toppen af objektet. Når du kan se en cirkel omkring det grønne håndtag, skal du trække, indtil objektet har den ønskede vinkel.

Roteret urklip

Tip!     Hvis du kun vil rotere viserne på uret, skal du først opdele gruppen i urklippet og derefter nøjes med at markere viserne, før du roterer dem.

Lagdele

Du kan også lagdele bogstaver (og alle andre klip) og placere nogen af dem bagest og andre forrest.

Lagdelte bogstavklip

Sådan gør du:

 1. Placer de klip, du vil lagdele, på siden, så de overlapper hinanden.
 2. Klik på et klip, du vil placere øverst.
 3. Peg på Rækkefølge i menuen Arranger, og klik derefter på Flyt fremad.
 4. Klik på et klip, du vil placere bagest.
 5. Peg på Rækkefølge i menuen Arranger, og klik derefter på Flyt bagud.
3D-effekter

Du kan eksperimentere med tredimensionale effekter (3D) for at skifte lysretning, perspektiv, farve og overfladestruktur.

Bogstavklip med 3D-effekter

Sådan gør du:

 1. Marker det bogstav eller andet klip, du vil anvende 3D-effekter på.
 2. Klik på knappen 3D-typeKnappen 3D-type på værktøjslinjen Formatering, og klik derefter på 3D-indstillinger.
 3. Brug værktøjslinjen 3D-indstillinger til at vælge hældning, dybde, retning, lyssætning, overflade og andre farveindstillinger.

 Bemærk!   Microsoft anfører kontaktoplysninger om tredjeparter, så du nemmere kan finde frem til den ønskede tekniske support. Disse kontaktoplysninger kan blive ændret uden varsel. Microsoft stiller ingen garanti for nøjagtigheden af disse kontaktoplysninger om tredjeparter.

Om forfatteren

Mary Sauer er topekspert i Microsoft Publisher og bruger masser af tid på at løse problemer med multimedieklip for personer i Publisher-diskussionsgrupperne. Hun har opbygget sin Publisher-ekspertise ved at fremstille løbesedler og brochurer for foreninger. Du kan få flere oplysninger fra hendes websted for hjælp til multimedieklip.

 
 
Gælder for:
Publisher 2003