Gemme en fil

Når du gemmer en fil, kan du gemme den i en mappe på harddisken, en netværksplacering, en cd, en dvd, skrivebordet, et flashdrev eller i et andet filformat. Du skal identificere målplaceringen på listen Gem i, men ellers gemmer du på samme måde, uanset hvilken placering du vælger.

 Vigtigt!   Selvom du har aktiveret automatisk gendannelse, skal du gemme filen ofte, mens du arbejder på den, for at undgå at miste data grund af en uventet strømafbrydelse eller andre problemer.

Hvad vil du foretage dig?


Gemme en fil

Som standard gemmer Microsoft Office-programmer en fil i en standardarbejdsmappe. Hvis du ønsker det, kan du angive en anden placering.

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Gem, eller tryk på CTRL+S.

 Tip!    Klik på ikonet GemIkonet GemVærktøjslinjen Hurtig adgang.

 1. Du skal skrive et navn på filen, hvis det er første gang, du gemmer den.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Gemme en kopi af en fil (kommandoen Gem som)

 1. Klik på knappen Microsoft Backstage Knappen Microsoft Backstage.
 1. Klik på Gem som.

Genvejstaster  Tryk på ALT, F, A for at åbne dialogboksen Gem som

 1. Skriv navnet på filen i boksen Filnavn.
 2. Klik på Gem.

 Tip!    Klik på et andet drev på listen Gem i eller på en anden mappe på mappelisten for at gemme kopien i en anden mappe. Klik på Opret ny mappe Knapflade for at gemme kopien i en ny mappe.

Du kan også bruger kommandoen Gem som til at omdøbe en fil eller ændre den placering, hvor du gemmer filen.

VisDialogboksen Gem som i Windows Vista

Du kan også gemme filen på en ny placering ved hjælp af navigationsruden.

Dialogboksen Gem som i Windows Vista

 1. Brug adresselinjen til at vælge en mappe eller skriv stien til en mappe.
 2. Hvis du hurtigt vil se placeringer, du ofte bruger, skal du bruge navigationsruden.
 3. Klik på pilen for at se yderligere filtyper.

VisDialogboksen Gem som i Windows XP

Du kan også gemme filen på en ny placering ved hjælp af listen Gem i eller på placeringer, der er gemt i panelet Mine adresser.

Dialogboksen Gem som

 1. Brug listen Gem i til at vælge en mappe.
 2. Hvis du hurtigt vil se placeringer, du ofte bruger, skal du bruge panelet Mine adresser.
 3. Klik på pilen for at se yderligere filtyper.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Gemme en fil til et andet format (kommandoen Gem som)

 1. Klik på knappen Microsoft Backstage Knappen Microsoft Backstage.
 1. Klik på Gem som.

Genvejstaster  Tryk på ALT, F, A for at åbne dialogboksen Gem som

 1. Skriv navnet på filen i boksen Filnavn.
 2. Klik på det filformat, du vil gemme filen i, på listen Filtype Klik f.eks. på RTF-format (.rtf), Webside (.htm eller .html) eller Semikolonsepareret (.csv).

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gemmer filer i formaterne PDF (.pdf) eller XPS (.xps) i Gemme som PDF eller XPS.

 1. Klik på Gem.

 Bemærk!   Hvis du vil gemme på en cd eller på en anden placering, skal du klikke på fanen Filer, klikke på Gem som og derefter klikke på Andre formater. Vælg en placering eller det medie, du vil gemme på, på listen Mapper.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Gemme en fil til brug i en tidligere version af Office

Hvis du bruger Office 2010, kan du gemme filer i en tidligere version af Microsoft Office ved at vælge versionen på listen Filtype i dialogboksen Gem som. Du kan f.eks. gemme dit Word 2010 dokument (.docx) som et 97-2003-dokument (.doc).

 Bemærk! 

 • Office 2010 fortsætter med at bruge de XML-baserede filformater, f.eks. .docx, .xlsx, and .pptx, der blev introduceret i Office 2007-version. Derfor kan filer, der er oprettet i Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 og Microsoft PowerPoint 2010, åbnes i Office 2007-version-programmerne uden specielle tilføjelsesprogrammer eller tab af funktionalitet. Du kan finde flere oplysninger i Open XML-formater og -filtypenavne.
 • Du kan finde flere oplysninger om kompatibiliteten mellem filer fra forskellige versioner i Brug af kompatibilitetskontrollen.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Gemme oplysninger til automatisk gendannelse

Automatisk gendannelse er ikke er erstatning for, at du gemmer filerne med jævne mellemrum. Hvis du vælger ikke at gemme gendannelsesfilen, når du har åbnet den, slettes den og de ændringer, der ikke er gemt, går tabt. Hvis du gemmer gendannelsesfilen, erstatter den den oprindelige fil, medmindre du giver den et nyt filnavn. Jo oftere filerne gemmes, desto flere oplysninger kan der gendannes i tilfælde af strømsvigt eller lignende problemer, mens en fil er åben.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gendanner eller vender tilbage til tidligere versioner af filen i Gendanne versioner, der ikke er gemt, i Office 2010.

 1. Klik på knappen Microsoft Backstage Knappen Microsoft Backstage.
 1. Klik på Indstillinger under Hjælp, og klik derefter på Gem.
 2. Marker afkrydsningsfeltet Gem oplysninger til automatisk gendannelse hvert.
 3. Skriv eller marker et tal for at angive, hvor ofte du vil gemme filer, i boksen minut.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010