Oversigt: Angive og sende timeseddel opgavestatus

I Project Web App er det nemt at spore de tid, du bruger på et projekts opgaver, og status for fuldførelse af disse opgaver. Du kan også angive den tid, der er brugt på administrative opgaver, f.eks. ferie, rejser, kursus og sygefravær. Afhængigt af, hvordan din organisation har konfigureret Project Web App, kan du angive tid og opgavestatus ved at bruge den samme visning eller ved at bruge forskellige visninger.

Hvad vil du foretage dig?


Få mere at vide om tid i forhold til opgavestatus

Lad os først sikre os, at vi forstår forskellen mellem tid og opgavestatus. Tiden angiver det faktiske antal tid, du arbejder på en bestemt opgave. Det er, hvad du angiver på en timeseddel for at registrere det antal tid, du bruger på forskellige ting i løbet af din arbejdsuge. Opgavestatussen er et overbegreb for ting som f.eks. % færdig og resterende arbejde. Afsendelse af en opgavestatus er en måde at registrere en mere bred beskrivelse af, hvad du i øjeblikket har gjort på en bestemt opgave, og hvad du tror, der mangler, før opgaven er færdig.

Lad os se på et eksempel for at forstå forskellen mellem de to opgaver til opgaveopdatering. Du er tildelt til en opgave med en varighed på 5 dage (eller 40 tid). Du har brugt 8 tid på opgaven om mandagen, 4 tid om tirsdagen og 8 tid om onsdagen, hvilket i alt giver 20 tid. Dette er de oplysninger, du ville angive på en timeseddel. Men hvis du ser på det udførte arbejde ud fra opgavestatus, synes du måske ikke, at opgaven er 50 % færdig, selvom du har brugt 20 ud af 40 tid på den. Du synes måske, at du er kommet længere, f.eks. 60 %, eller er kommet en smule bagud, f.eks. 35 % færdig. Når du angiver dit estimerede % færdig, udgør dette din opgavestatus. Det betragtes også som din opgavestatus, når du angiver et antal tid, der er tilbage på opgaven.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Få mere at vide om brug af tilstanden til enkelt indtastning

Webstedsadministratorer kan konfigurere Project Web App, så teammedlemmer kan angive og sende tid og opgavestatus vha. to separate visninger eller vha. tilstanden til enkelt indtastning, hvor det faktiske arbejde registreres i en visning og sendes til både opgaveprojektplanen (som opgavestatus) og timesedlen.

Tilstanden til enkelt indtastning fjerner dobbeltarbejdet, der opstår ved at sende tid og opgavestatus hver for sig. Når du bruger forskellige visninger til at angive tid- og opgavestatus, kan du gøre et af følgende:

  • Angive de tid, du har brugt på en opgave, både i visningen Timeseddel og i visningen Opgaver.
  • Importere de tid, du har brugt på en opgave, fra visningen Timeseddel til visningen Opgaver.
  • Importere de tid, du har brugt på en opgave, fra visningen Opgaver til visningen Timeseddel.

Selvom visse organisationer kræver en sådan adskillelse, er den mere strømlinede måde at angive tid på at bruge tilstanden til enkelt indtastning. Når tilstanden til enkelt indtastning er aktiveret, skal du kun angive dit faktiske arbejde i én visning, og det sendes både til opgaveprojektplanen og til timesedlen.

 Bemærk!    Når du bruger tilstanden til enkelt indtastning, angives opgavestatussen som det faktiske arbejde, ikke som % færdig. Hvis du foretrækker at angive opgavestatus som % færdig, skal du diskutere muligheden for ikke at bruge tilstanden til enkelt indtastning med din webstedsadministrator.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Konfigurere tids- og opgaverapportering

Der er flere ting, som webstedsadministratoren skal konfigurere i Project Web App, før teammedlemmer kan begynde at registrere deres tid og status for opgaver.

Opgave Beskrivelse
Konfigurere tidsrapporteringsperioder Tidsrapporteringsperioder bruges både på siden Opgaver og Timeseddel, og de skal konfigureres, før en af siderne kan bruges.
Konfigurere linjeklassifikationer Klassificeringer af timeseddellinjer bruges til at give oplysninger om projektopgaver. Du kan f.eks. have overtidsklassifikationer, der indeholder Tid på helligedage, Dobbelttid osv.
Konfigurere timeseddelindstillinger og -standarder Timesedler kan konfigureres på flere måder, der benytter forretningsregler til at angive, hvordan brugerne må registrere tid. Her kan du aktivere tilstanden til enkelt indtastning, som er ny i denne version af Project Web App.
Konfigurere administrative tidskategorier Project Web App angiver som standard tre administrative tidskategorier: Sygdom, Ferie og Administration. Din organisation kan have særlige kategorier, der passer til dine behov.
Konfigurere opgaveindstillinger og -visning Opdateringer af opgavestatus kan konfigureres på flere måder, så de passer til din organisations behov.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Angive og sende timeseddel opgavestatus

Under gruppemedlemmernes arbejde på opgaver kan de angive den tid, de har brugt på disse opgaver, vha. et regneark og angive statussen i forhold til opgavens færdiggørelse enten i den samme visning som timesedlen (kaldet tilstanden til enkelt indtastning) eller i en separat visning, afhængigt af hvordan webstedsadministratoren har konfigureret Project Web App.

Opgave Beskrivelse
Rapportere arbejde på din timeseddel Opret din timeseddel for at begynde at angive tid brugt på opgaver.
Rapportere status for dine opgaver Du kan rapportere status for dine opgaver i samme visning som din timeseddel eller i en anden visning end visningen for din timeseddel.
Tilføje eller fjerne en timeseddelopgave (linje) Hvis en opgave, du har arbejdet på i en tidsperiode, ikke vises på din timeseddel, kan du tilføje den som en separat linje.
Føje en opgave til din opgavestatus Hvis en opgave, du har arbejdet på i en tidsperiode, ikke vises, så status for den kan rapporteres, kan du føje den pågældende opgave til din status.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Godkende eller afvise status for tid og opgaver

Når et gruppemedlem indsender en timeseddel eller status for opgaver, er det næste trin for godkenderen at gennemgå det, der er blevet indsendt, og derefter godkende eller afvise det.

Opgave Beskrivelse
Godkende eller afvise hele timesedler Hvis en godkender har mange timesedler, der afventer gennemgang, kan det være mest effektivt at godkende eller afvise hele timesedler i stedet for at gennemgå alle timeseddellinjer.
Godkende opgaver eller timeseddellinjer Godkendere kan godkende eller afvise individuelle opdateringer af opgavestatusser eller timeseddellinjer.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Project Web App til Project Online, Project Web App til Project Server 2013