Oprette et projekt

Flere artikler om: Project Server

Når du opretter et nyt projekt i Project Online, kan du bruge et par forskellige metoder:

 • I Project Professional.   Den første metode, der vises, er at oprette et projekt vha. Microsoft Project Professional 2013. Hvis du vælger denne metode, kan du vælge indholdet i Hjælp i Project Professional 2013 for at få flere oplysninger.
 • Virksomhedsprojekt.    Brug denne metode for at oprette projektet, så det kan redigeres i Project Online .
 • SharePoint-opgaveliste.    Brug denne metode for at oprette projektet som et projektwebsted. Brug opgavelisten på projektwebstedet til at få vist opgaverne for dit projekt. Efterhånden som du opbygger din opgaveliste på dette projektwebsted, kan disse opgaver vises i Projektcenter i Project Online.

Din organisation kan have flere forskellige skabeloner til oprettelse af nye projekter, så du skal vælge den skabelon, der giver mest mening i det projekt, du opretter.

Oprette et nyt virksomhedsprojekt

Sådan opretter du et nyt virksomhedsprojekt:

 1. Klik på Projekter på værktøjslinjen Hurtig start.
 2. Klik på Ny under fanen Projekter, og vælg derefter Virksomhedsprojekt, eller vælg en skabelon til et virksomhedsprojekt, der er specifik for din organisation.
 3. Skriv de relevante oplysninger på den side, der vises, i felterne Navn, Beskrivelse og Startdato, og klik derefter på Gem under fanen Projekt.
 4. Angiv så mange oplysninger som muligt på de sider, der er oprettet til dit projekt. Når du har angivet oplysninger, skal du klikke på Gem i gruppen Projekt under fanen Opgave eller Projekt. Hver enkelt side i projektet vises på værktøjslinjen Hurtig start under projektnavnet, når projektet er åbent. Du kan navigere mellem siderne ved at klikke på links på værktøjslinjen Hurtig start eller ved at klikke på Forrige og Næste i gruppen Side under fanen Projekt.

Hvis projektet eller forslaget er knyttet til en arbejdsproces med flere faser, kan du klikke på Send for at starte arbejdsprocessen, når du har tilføjet så mange oplysninger som muligt på siderne med projektdetaljer.

Når du i første omgang opretter et projekt eller et forslag, er det kun synligt for projektejeren. Hvis du vil gøre det synligt for de gruppemedlemmer, der er tildelt opgaver i projektet, skal du publicere projektet. Se Publicere et projekt for at få flere oplysninger om publicering af et projekt.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Oprette et projekt med en SharePoint-opgaveliste

Sådan opretter du et projekt med en SharePoint-opgaveliste:

 1. Klik på Projekter på værktøjslinjen Hurtig start.
 2. Klik på Ny under fanen Projekter, og vælg derefter SharePoint-opgaveliste, eller vælg en skabelon til et projekt med en SharePoint-opgaveliste, der er specifik for din organisation.
 3. Skriv navnet på det nye projekt i dialogboksen Start nyt projekt, og klik derefter på Opret.

 Bemærk!    Hvis du allerede har startet en projektplan vha. en opgaveliste i Microsoft SharePoint Foundation 2013 , kan du klikke på Importér fra SharePoint-websteder for at tilføje den pågældende liste som et projekt i Projektcenter. Du kan finde flere oplysninger under Føje en eksisterende SharePoint-opgaveliste til Project Online for at få flere oplysninger.

 1. Når projektwebstedet er oprettet, skal du klikke på Rediger i det grå felt i den venstre side af webdelen Projektoversigt.
 2. Brug siden Opgaver til at tilføje dit projekts opgaver, herunder oplysningerne Forfaldsdato og Tildelt til.

 Tip!    Se Føje opgaver til projektet for at få flere oplysninger om, hvordan du opretter opgaver på et projektwebsted.

Når du har oprettet denne opgaveliste, og hvis du går tilbage til Project Online, vises det som et projekt i Projektcenter. De opdateringer, der foretages på opgavelisten på projektwebstedet, afspejles i Projektcenter i Project Online.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Project Web App til Project Server 2013