Nyheder i Project Web App

I den version af Project Web App, der leveres sammen med Microsoft Project Server 2010, er brugergrænsefladen forbedret, og der er tilføjet flere nye, stærke funktioner. Tilsammen giver disse opdateringer et intelligent virksomhedsprogram, som understøtter mange muligheder for integreret styring af projekter og oversigter (oversigt: en liste over projekter i en organisation, der kan dele en fælles styring af omfang, budget eller ressourcer.), skalerbart samarbejde for både små grupper og virksomheder og en udvidet platform, som er integreret med relaterede Microsoft-teknologier.

Denne artikel indeholder


Forbedret brugergrænseflade

Brugergrænsefladen i Project Web App er blevet væsentligt forbedret med bl.a. båndet og et effektivt projektredigeringsgitter.

Introduktion til båndet

Project Web App indeholder nu båndet, hvor du hurtigt kan finde de kommandoer, du skal bruge til at udføre en opgave. Kommandoer er ordnet i logiske grupper, som er samlet under faner. De nye versioner af Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft SharePoint Foundation 2010 og Microsoft Project-klientprogrammet indeholder også båndet, som giver en problemfri brugergrænseflade på tværs af alle programmer.

Forbedret brugergrænseflade til projektredigering

Med en ny, gitterbaseret brugergrænseflade til projektredigering kan du nu opdatere projektdata i den samme gitter- og Gantt-diagramvisning (Gantt-diagramvisning: En foruddefineret visning, der samler opgaverne i et projekt i venstre side, og søjler med grafisk visning af opgavernes varighed i højre side.), som du bruger til at gennemse dine projektdata. De data, der angives i gitteret, valideres, når de angives, og den samlede oplevelse er meget mere effektiv. Dette opdaterede gitter bruges i hele Project Web App, herunder visningerne af Projektcenter, opgaveopdateringer, gennemsyn af sider, Ressourcecenter og tildeling (tildeling: en angivet ressource, der er tildelt en bestemt opgave.) af ressourcer.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Integreret projekt- og oversigtsstyring

Ændringerne i den integrerede projekt- og oversigtsstyring omfatter efterspørgselsstyring og oversigtsanalyseløsninger fra start til slut samt muligheden for manuel planlægning af opgaver ved hjælp af en effektiv metode, der går oppefra og ned (top-bund-beregning: en beregningsmetode, der bruger de faktiske omkostninger ved et tidligere, lignende projekt som basis for beregning af de samlede omkostninger ved et aktuelt projekt. Denne metode bruges ofte, når der kun findes få oplysninger om projektet.).

Administrere projektforslag

Med den nye funktionalitet til efterspørgselsstyring i Project Web App kan du implementere en proces til indsendelse og godkendelse af forslag (forslag: En foreslået projektplan, der er startet i Project Web Access. Forslag giver forbedrede overordnede analyser og gør det muligt for dig at bruge dine forretningsprocesser til at følge op på potentielle projekter). fra start til slut ved hjælp af skabeloner, en webbaseret formular til indsendelse, projektlivscyklusser og forretningsstrategier. Når et forslag er godkendt, kan du nemt oprette en projekttidsplan, der er baseret på forslaget, og tildele ressourcer (ressourcer: det personale, udstyr og materialer, der anvendes til at udføre opgaverne i et projekt.).

Analysere forslag til projektoversigten

Project Web App indeholder nye funktioner til oversigtsanalyse. Du kan nu analysere projektforslag ved hjælp af forretningsfaktorer, og omkostnings- og ressourcerelaterede begrænsninger (betingelse: en begrænsning, der er angivet for en opgaves start- eller slutdato. Du kan angive, at en opgave skal starte på eller ikke afsluttes før en bestemt dato. Betingelser kan være fleksible [dvs. ikke bundet til en bestemt dato] eller ikke-fleksible [dvs. bundet til en bestemt dato].) på overordnet niveau, inden du træffer beslutninger om godkendelse.

Brugerstyret planlægning

I Project Web App kan projektledere styre deres projektplaner (plan: en tidsplan med opgavestart- og -slutdatoer samt ressource- og omkostningsdata. En oprindelig plan er den plan, du gemmer og bruger til at overvåge projektets fremdrift. En midlertidig plan er en række datoer, du gemmer under projektets udførelse for at sammenligne dem med andre midlertidige planer.) og minimere forekomsten af uventede ændringer ved hjælp af manuelt planlagte opgaver. Når brugerstyret planlægning er aktiveret, justeres opgavens datoer ikke længere automatisk, hvis der foretages ændringer i faktorer som opgaveafhængigheder (opgaveafhængigheder: en relation mellem to sammenkædede opgaver, der er sammenkædet via en afhængighed mellem start- og slutdatoer. Der findes fire afhængighedstyper: Afslutning-til-Start [AS], Start-til-Start [SS], Afslutning-til-Afslutning [AA] og Start-til-Afslutning [SA].) og kalender (kalender: den planlægningsmekanisme, der bestemmer arbejdstiden for ressourcer og opgaver. Der findes fire typer kalendere i Project: basiskalender, projektkalender, ressourcekalender og opgavekalender.).

Overordnede opgaver oppefra og ned

I begyndelsen af planlægningsfasen har projektledere normalt kun overordnede oplysninger om de vigtigste leverancer (leverance: et håndgribeligt og målbart resultat, produkt eller element, der skal opnås for at afslutte et projekt eller dele af et projekt. Projektgruppen og andre involverede parter i projektet bliver typisk enige om leverancen for projektet, inden projektet starter.) og milepæle (milepæl: et referencepunkt, der markerer en større begivenhed og bruges i overvågningen af projektets fremdrift. Opgaver med varigheden nul vises automatisk som milepæle. Du kan også angive andre opgaver af en hvilken som helst varighed som milepæle.) i deres projekter. Ved hjælp af Project Web App kan projekter inddeles i overordnede faser (fase: en gruppe relaterede opgaver, der tilsammen udgør et ikke ubetydeligt trin i et projekt.) baseret på den samlede tidslinje og budgettet (budget: de beregnede omkostninger ved et projekt, du opretter i Project med din oprindelige plan.). Det betyder, at datoerne for de enkelte arbejdsopgaver ikke nødvendigvis behøver at svare nøjagtigt til datoerne for faserne på det overordnede niveau.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Skalerbart samarbejde

Et vigtigt mål under udviklingen af Project Web App var at give grupper værktøjer, som var tilpasset efter størrelse og erfaring. Der blev udført forbedringer med henblik på at forenkle indsendelsen og godkendelsen af timesedler (timeseddel: I Project Web Access er en timeseddel en side, hvor ressourcer kan angive deres fremdrift på opgaver og sende opdateringer til projektlederen.) og opgavestatus for at opnå dette mål. Derudover blev der tilføjet brugerdelegering for at understøtte et glidende og uafbrudt samarbejde.

Enkelt indtastningstilstand for timesedler og opgavestatus

Project Web App indeholder en ny og samlet visning til indtastning af tid og opgavestatus. Hvis organisationen vælger at bruge denne enkelte indtastningstilstand, kan du udfylde din timeseddel og informere din leder om opgavestatus i én enkelt visning.

Godkendelsescenter til timesedler og opgavestatus

Ud over at kunne indtaste tid og opgavestatus på ét enkelt sted kan personer med de relevante tilladelser nu godkende timesedler og opgaveopdateringer i én enkelt visning.

Brugerdelegering

Med den nye funktion til brugerdelegering i Project Web App kan en bruger træde i stedet for en anden bruger, uanset om brugerne har forskellige adgangsrettigheder. Hvis en administrator f.eks. har planlagt ferie og har brug for, at nogen træder i stedet for hende, mens hun er væk, kan hun udpege et gruppemedlem som hendes stedfortræder, og gruppemedlemmet tildeles alle administratorens rettigheder.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Udvidet platform

Project Web App indeholder en udvidet platform, herunder brugerdefinerede felter til afdelinger, muligheden for at oprette flere OLAP-kuber, som har afdelingssupport, og slutbrugerrapportering, som bruger Excel Services.

Brugerdefinerede felter til afdelinger

Med brugerdefinerede felter til afdelinger kan du definere, hvilke felter der skal være obligatoriske eller ikke-obligatoriske, på ressource-, opgave- eller projektniveau. Det betyder, at du kan filtrere de oplysninger, der vises i hele Project Web App, så der kun vises de oplysninger, der gælder for de relevante afdelinger. Selvom dette ikke er en sikkerhedsfunktion, kan den være med til at forenkle grænsefladen for brugerne af Project Web App.

Flere OLAP-kuber med afdelingssupport

I Project Web App kan du opbygge flere OLAP-kuber. Derudover kan du nu filtrere kubedata efter afdeling.

Business Intelligence med Excel Services

I denne version er Excel Services integreret med Project Web App, og det gør det nemmere at oprette Business Intelligence-visninger. Som en del af denne integration indeholder programmet tomme dataforbundne regneark og visninger, der er klar til brug. De data, der er til rådighed for rapportering, er også blevet udvidet til at omfatte brugerdefinerede felter til timesedler, projektegenskaber og data til oversigtsplanlægning og ‑optimering.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Project Server 2010