Typer af opgavekæder

Når du sammenkæder to opgaver, skaber du en relation mellem dem, der kaldes en opgaveafhængighed (opgaveafhængigheder: en relation mellem to sammenkædede opgaver, der er sammenkædet via en afhængighed mellem start- og slutdatoer. Der findes fire afhængighedstyper: Afslutning-til-Start [AS], Start-til-Start [SS], Afslutning-til-Afslutning [AA] og Start-til-Afslutning [SA].). Disse afhængigheder bestemmer projektplanen. Enhver ændring, du foretager i en foregående opgaves plan, påvirker den sammenkædede opgave, hvilket igen påvirker den næste opgave i rækken og så videre.

Project opretter som standard afslutning-til-start-kæder, men de fungerer ikke i enhver situation. Project understøtter fire typer af opgaveafhængigheder.

Hvis du vil skifte til en anden type sammenkædning, skal du se under Redigere en opgavekæde.

Afslutning-til-start-kæde (fs)

   

TBD

Opgave B kan ikke starte, før Opgave A er færdig. Dette er standardkædetypen i Project og den type, der oftest anvendes.

Eksempel: Grave ud til fundament (Opgave A) skal være færdig, før teamet kan påbegynde Hælde cement (Opgave B).

Start-til-start-kæde (ss)

   

TBD

Opgave B kan ikke starte, før Opgave A er startet. De behøver ikke at starte på samme tidspunkt: Opgave B kan påbegyndes til et hvilket som helst tidspunkt, efter at Opgave A er påbegyndt.

Eksempel: For at spare tid vil du begynde at udjævne cementen i den ene ende af fundamentet, mens det stadig hældes i den anden ende. Men Udjævn cement (Opgave B) kan ikke starte, før Hælde cement (Også A) også er startet.

Afslutning-til-afslutning-kæde (ff)

   

TBD

Opgave B kan ikke afsluttes, før Opgave A er færdig. De behøver ikke at slutte på samme tid, Opgave B kan slutte til ethvert tidspunkt, efter at Opgave A er færdig.

Eksempel: Teamet tilføjer el-installationer i bygningen og inspicerer dem på samme tid. Indtil Træk ledninger (Opgave A) er færdig, kan du ikke afslutte Kontrollér el-arbejdet (Opgave B).

Start-til-afslutning-kæde (sf)

   

TBD

Opgave B kan ikke afsluttes, før Opgave A er påbegyndt. Opgave B kan afsluttes til ethvert tidspunkt, efter at Opgave A starter. Denne type kæde benyttes sjældent.

Eksempel: Spærfagene til din bygning bygges på et andet sted. Du kan ikke afslutte Samle taget (Opgave B), før Levere spærfag (Opgave A) starter.

 
 
Gælder for:
Project Professional 2013, Project Standard 2013