Tilføje nye opgaver

Med Project kan du føje opgaver (opgave: en aktivitet, der har en begyndelse og en slutning. Projektplaner består af opgaver.) til en tidsplan for at inddele arbejdet (arbejde: I forbindelse med opgaver er det den samlede arbejdsmængde, der kræves for at fuldføre en opgave. I forbindelse med tildelinger er det den arbejdsmængde, en ressource er tildelt. I forbindelse med ressourcer er arbejde den samlede mængde arbejde, en ressource tildeles ved alle opgaver. Arbejde adskiller sig fra opgavevarighed.) i dele, der er nemmere at håndtere.

Hvis du hurtigt vil oprette en opgave, skal du gå til Gantt-diagrammet, markere et tomt felt af typen Opgavenavn nederst på opgavelisten og derefter trykke på Enter.

 Tip!    Hvis du har en opgave, der gentages regelmæssigt, behøver du kun at oprette den én gang. Se under Oprette tilbagevendende opgaver.

Også i denne artikel


Indsætte en opgave mellem eksisterende opgaver

 1. Markér den række herunder, hvor du vil have vist en ny opgave.
 2. Klik på Opgave > Opgave.

Billede af knappen Opgave i gruppen Sæt ind under fanen Opgave.

 1. Skriv et opgavenavn i den indsatte række.

Opgave-id'erne omnummereres automatisk, men opgaven for indsættelse knyttes ikke automatisk til de omkringliggende opgaver. Du kan indstille Project til automatisk at sammenkæde indsatte opgaver med de omkringliggende opgaver.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Føje en opgave til et netværksdiagram

 1. Klik på Vis > Netværksdiagram.

Billede af knappen Netværksdiagram under fanen Visning.

 1. Klik på Opgave > Opgave.

Billede af knappen Opgave i gruppen Sæt ind under fanen Opgave.

 1. Skriv opgavenavnet i det nye opgavefelt.

Billede af en ny opgave i et netværksdiagram.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Tilføje flere opgaver på en gang

Med opgaveformularen kan du tilføje flere opgaver ad gangen, især hvis opgaverne har ressourcetildelinger (tildeling: en angivet ressource, der er tildelt en bestemt opgave.) og opgaveafhængigheder (opgaveafhængigheder: en relation mellem to sammenkædede opgaver, der er sammenkædet via en afhængighed mellem start- og slutdatoer. Der findes fire afhængighedstyper: Afslutning-til-Start [AS], Start-til-Start [SS], Afslutning-til-Afslutning [AA] og Start-til-Afslutning [SA].).

 1. Klik på Vis > Gantt-diagram.

Gruppen Opgavevisninger under fanen Visning

 1. Klik på Vis, og markér derefter afkrydsningsfeltet Detaljer.

Billede af afkrydsningsfeltet Detaljer under fanen Visning.

Vinduet opdeles, så Gantt-diagrammet vises øverst og opgaveformularen nederst.

 1. I Gantt-diagram (øverst) skal du klikke på den første tomme række til sidst på opgavelisten.
 2. I Opgaveformular (nederst) skal du skrive oplysninger om den nye opgave:
  • Skriv navnet på den nye opgave i feltet Navn.
  • Tilføj opgavevarigheden i feltet Varighed.
  • Markér afkrydsningsfeltet Indsatsbaseret, hvis opgaven skal have en fast varighed, selvom ressourcetildelingerne ændres.
  • Tilføj detaljerede oplysninger om opgaven i formularkolonnerne, f.eks. tildelte ressourcer og foregående opgaver.
 3. Klik på OK for at gemme den nye opgave, og klik derefter på Næste for at flytte til næste række i Gantt-diagrammet.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Efter at du har tilføjet opgaver…

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Project Professional 2013, Project Standard 2013