Tilføje en milepæl

Før projektet går i gang, vil du formentlig ønske at markere de overordnede målsætninger med milepæle (milepæl: et referencepunkt, der markerer en større begivenhed og bruges i overvågningen af projektets fremdrift. Opgaver med varigheden nul vises automatisk som milepæle. Du kan også angive andre opgaver af en hvilken som helst varighed som milepæle.). Den hurtigste måde at oprette en milepæl på er at tilføje en opgave (opgave: en aktivitet, der har en begyndelse og en slutning. Projektplaner består af opgaver.) uden varighed i projektplanen.

  1. Klik på Vis, og klik derefter på Gantt-diagram i gruppen Opgavevisninger.

Gruppen Opgavevisninger på fanen Vis.

  1. Skriv navnet på milepælen i den første tomme række, eller vælg en opgave, du vil gøre til en milepæl.
  2. Skriv 0 i feltet Varighed, og tryk derefter på Enter.

Milepælssymbolet vises nu i Gantt-diagrammet.

Billede af milepælssymbol i et Gantt-diagram

Også i denne artikel


Oprette en milepæl med en varighed

Det sker, en milepæl tager tid. For eksempel kan godkendelsesprocessen i slutningen af en fase tage en uge, så milepælen skal forløbe over tid som en normal opgave.

  1. Klik på Vis, og klik derefter på Gantt-diagram i gruppen Opgavevisninger.

Gruppen Opgavevisninger på fanen Vis.

  1. Skriv navnet på milepælen i den første tomme række, eller vælg en opgave, du vil gøre til en milepæl.
  2. Markér milepælen, og klik derefter på Opgave. Klik på Opgaveoplysninger i gruppen Egenskaber.

Knapflade for opgaveoplysninger

  1. Klik på fanen Avanceret, og skriv derefter varigheden af milepælen i feltet Varighed.
  2. Vælg Markér opgave som milepæl, og klik derefter på OK.

Milepælssymbolet vises på den sidste dag for opgaven i Gantt-diagrammet. Det vises ikke som en linje, selvom det har en varighed.

Billede af milepæl med varighed i et Gantt-diagram.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Tilføje en ekstern milepæl

Det kan ske, at du har brug for en milepæl for at holde styr på en opgave uden for projektomfanget.

  • Hvis milepælen afhænger af et projekt, som er uden for din kontrol, for eksempel software, der udvikles af et andet firma, skal du oprette en milepæl ved at benytte fremgangsmåderne i det forrige afsnit. Du skal holde øje med den eksterne opgave og opdatere den manuelt.
  • Hvis milepælen er en del af et projekt i din organisation, kan du spore den ved hjælp af en kæde på tværs af projekter.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Mere om milepæle

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Project Professional 2013, Project Standard 2013