Oprette underopgaver og hovedopgaver

Ryk opgaver ind og ud for at vise opgavehierarkiet – dvs. for at forvandle opgavelisten til en disposition. En indrykket opgave bliver til en underopgave (underopgave: en opgave, der udgør en del af en hovedopgave. Oplysningerne i underopgaven sammenflettes med hovedopgaven. Du kan angive underopgaver ved hjælp af dispositionsfunktionen i Project.) for opgaven over den, som til gengæld bliver til en hovedopgave (hovedopgave: En hovedopgave har mere end én underordnet opgave. Underopgaver er indrykket under hovedopgaven i projektrammen. Hovedopgavesøjlen har særlige datamærker (omvendt gul trekant), der indikerer, at den indeholder underopgaver.). En hovedopgave består af underopgaver, og den viser deres samlede oplysninger.

  1. Gå til Gantt-diagrammet.
  2. Klik på den opgave, du vil indrykke, i kolonnen Opgavenavn.
  3. Klik på Opgave > Indryk Knappen Ryk opgave ind på båndet.. Opgaven bliver til en underopgave.
  4. Klik på Ryk ud Knappen Ryk opgave ud på båndet. for at flytte opgaven tilbage til samme niveau som opgaven over den. Opgaven er ikke længere en underopgave.

Gruppen tidsplan på fanen Opgave.

Arbejde med hovedopgaver

 Bemærk!    Hovedopgaver er ikke altid summen af underopgaverne. Nogle hovedopgaveværdier (omkostninger (omkostninger: de samlede planlagte omkostninger ved en opgave, ressource, tildeling eller et helt projekt. Kaldes også de aktuelle omkostninger. I Project kaldes de oprindelige omkostninger normalt "budget".) og arbejde (arbejde: I forbindelse med opgaver er det den samlede arbejdsmængde, der kræves for at fuldføre en opgave. I forbindelse med tildelinger er det den arbejdsmængde, en ressource er tildelt. I forbindelse med ressourcer er arbejde den samlede mængde arbejde, en ressource tildeles ved alle opgaver. Arbejde adskiller sig fra opgavevarighed.)) er summen af værdierne for underopgaverne, mens andre (varighed (varighed: den samlede aktive arbejdstid, der skal bruges for at afslutte en opgave. Dette er normalt mængden af arbejdstid fra en opgaves start til afslutning, som den er defineret i projekt- og ressourcekalenderen.) og oprindelig plan (oprindelig plan: de oprindelige projektplaner [op til 11 pr. projekt], du bruger til at følge op på fremdriften under et projekt. Den oprindelige plan er et øjebliksbillede af planen på det tidspunkt, hvor den oprindelige plan blev gemt, og den indeholder oplysninger om opgaver, ressourcer og tildelinger.)) ikke er.

Flere oplysninger om underopgaver og hovedopgaver

 
 
Gælder for:
Project Professional 2013, Project Standard 2013