Grundlæggende opgaver i Project 2013

En tom projektfil kan være overvældende, især hvis du ikke har prøvet at styre projekter før. Men med nogle få klik kan du udnytte mulighederne i Project 2013 til at lave din opgaveliste om til et fuldt udviklet projekt, som du kan styre og dele med dit team og dine interessenter. Hvis du vil have en mere dybdegående visning af, hvordan du kan lære om projektstyring hjælp af Project, skal du besøge Oversigt over projektstyring.

Tilføje opgaver

 1. Klik på Vis > Gantt-diagram.
 2. Skriv et navn i det første tomme felt af typen Opgavenavn nederst på opgavelisten.
 3. Tryk på Enter.

En opgaveliste i Gantt-diagrammet.

Hvis det tager for lang tid at tilføje opgaver enkeltvis, kan du også:

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Skitsere opgaver

Ryk opgaver ind eller ud for at vise hierarki – dvs. lave din opgaveliste om til en disposition over projektet. En indrykket opgave laves om til en underopgave (underopgave: en opgave, der udgør en del af en hovedopgave. Oplysningerne i underopgaven sammenflettes med hovedopgaven. Du kan angive underopgaver ved hjælp af dispositionsfunktionen i Project.) for opgaven over den, som laves om til en hovedopgave (hovedopgave: En hovedopgave har mere end én underordnet opgave. Underopgaver er indrykket under hovedopgaven i projektrammen. Hovedopgavesøjlen har særlige datamærker (omvendt gul trekant), der indikerer, at den indeholder underopgaver.).

 1. Klik på Vis > Gantt-diagram.
 2. Klik på den opgave, du vil rykke ind, i kolonnen Opgavenavn.
 3. Klik på Opgave > Ryk opgave ind Knappen Ryk opgave ind på båndet.. Opgaven laves om til en underopgave.
 4. Klik på Ryk opgave ud Knappen Ryk opgave ud på båndet. for at flytte opgaven tilbage i niveau med opgaven over den. Den er ikke længere en underopgave.

En opgaveliste med hovedopgaver og underopgaver i Gantt-diagrammet

Se yderligere oplysninger om at disponere opgaver i afsnittet Oprette underopgaver og hovedopgaver.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Sammenkæde opgaver

Du kan sammenkæde (sammenkæde: at etablere en afhængighed mellem opgaver i et projekt. Sammenkædning af opgaver definerer en afhængighed mellem start- og slutdatoerne. I forbindelse med OLE betegner sammenkædning oprettelse af en forbindelse mellem programmer, så data i ét dokument opdateres, når de ændres i et andet.) to opgaver i et projekt for at vise deres relation (kaldes også en opgaveafhængighed (opgaveafhængigheder: en relation mellem to sammenkædede opgaver, der er sammenkædet via en afhængighed mellem start- og slutdatoer. Der findes fire afhængighedstyper: Afslutning-til-Start [AS], Start-til-Start [SS], Afslutning-til-Afslutning [AA] og Start-til-Afslutning [SA].)). Afhængigheder bestemmer projektplanen – når du sammenkæder opgaverne, påvirker alle de ændringer, du laver i den ene, den anden, som igen påvirker den næste osv.

 1. Klik på Vis > Gantt-diagram.
 2. Hold Ctrl nede, og klik på de to opgaver, du vil kæde sammen (i kolonnen Opgavenavn).
 3. Klik på Opgave > Sammenkæd de markerede opgaver Knappen Sammenkæd de markerede opgaver under fanen Opgave på båndet.

Tre sammenkædede opgaver i et Gantt-diagram

Project understøtter fire typer opgavekæder. Hvis du vil ændre sammenkædningstypen eller fjerne kæden helt, skal du se afsnittet Ændre en opgavekæde.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Ændre visningen

Project 2013 sætter dig i gang med det gennemprøvede Gantt-diagram (Gantt-diagramvisning: En foruddefineret visning, der samler opgaverne i et projekt i venstre side, og søjler med grafisk visning af opgavernes varighed i højre side.), men du har dusinvis andre muligheder for at vise dine opgaver og ressourcer, og hvordan de relaterer til hinanden. Du kan ændre alle visninger, så de opfylder dine særlige behov.

 1. Klik på fanen Vis.
 2. Klik på den ønskede visning i gruppen Opgavevisninger eller Ressourcevisninger.
 3. Vis alle tilgængelige visninger ved at klikke på Gantt-diagram > Flere visninger, og vælg derefter mellem mulighederne i dialogboksen Flere visninger.

Gruppen Opgavevisninger på båndet og del af et eksempelnetværksdiagram

Yderligere oplysninger (og der er mange flere!) findes i afsnittet Vælge den rette visning af projektet.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Udskrive projektet

Udskrivning af en visning eller rapport i Project sker på næsten samme måde som udskrivning i andre Office-programmer:

Klik på Filer > Udskriv > Udskriv.

Knappen Udskriv og udskrivningsindstillinger i Backstage

Men hvis du kun vil dele bestemte projektoplysninger med dine interessenter og udskrive dem, kan det omfatte mere forberedelse, inden du trykker på Udskriv.

Få mere at vide

Hvis du vil lære, hvordan du kan arbejde som projektleder og samtidig bruge alle funktionerne i Project, skal du bruge Oversigt over projektstyring.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Project Professional 2013, Project Standard 2013