En hurtig historisk gennemgang af projektstyring

Det er fristende at tænke på projektstyring som en moderne disciplin, men dens overordnede begreber har sine rødder i det sene nittende århundrede. Læs denne artikel for at høre historien om, hvordan moderne ledelsesteori blev påvirket af over et århundredes videnskabelige, sociale og erhvervsmæssige metodologier.

Denne artikel indeholder


Oversigt

Projektstyring i dens moderne form startede for kun et par årtier siden. I begyndelsen af 1960'erne begyndte virksomheder og organisationer at opdage fordelen ved at organisere arbejde omkring projekter. Dette projektorienterede syn på organisationen udviklede sig yderligere, efterhånden som organisationer begyndte at forstå, hvor vigtigt det var, at deres medarbejdere kommunikerede og samarbejdede og samtidig integrerede deres arbejde på tværs af flere afdelinger og stillinger og i nogle tilfælde hele brancher.

I dag er projektstyringens grundlæggende regler repræsenteret i projekttrekanten (projekttrekant: sammenhængen mellem tid, penge og omfang. Hvis du justerer et af disse elementer, påvirkes de to andre. Hvis du f.eks. justerer projektplanen for at forkorte tidsplanen, vil det evt. kunne forøge omkostningerne og reducere omfanget.), et symbol, der blev populariseret af Harold Kerzner i hans skelsættende arbejde, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling.

Projekttrekant

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

De tidlige år: Det sene nittende århundrede

Vi kan gå endnu længere tilbage til den sidste halvdel af det nittende århundrede, hvor forretningsverdenen blev mere og mere kompleks, og se, hvordan projektstyring opstod ud fra grundlæggende ledelsesprincipper. Store regeringsprojekter krævede vigtige beslutninger, der blev grundlaget for projektstyringsmetodologi. I USA var det første virkelig store regeringsprojekt den transkontinentale jernbane, hvis bygning påbegyndtes i 1860'erne. Pludselig stod virksomhedsledere over for den skræmmende opgave at organisere den manuelle arbejdskraft hos tusinder af arbejdere og at behandle og samle hidtil usete mængder af råmateriale.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Det tidlige tyvende århundrede

I slutningen af århundredet påbegyndte Frederick Taylor (1856–1915) sine detaljerede studier af arbejde. Han anvendte en videnskabelig tilgang til arbejde ved at vise, at arbejdskraft kan analyseres og forbedres ved at fokusere på de elementære dele. Han afprøvede sine idéer på opgaver, der blev udført i stålværk, som f.eks. at skovle sand og løfte og flytte dele. Før da var den eneste måde at forbedre produktivitet på at afkræve arbejderne hårdere arbejde og længere arbejdstider. Taylor introducerede begrebet at arbejde mere effektivt i stedet for at arbejde hårdere og længere. Inskriptionen på Taylors gravsten i Philadelphia bevidner hans position i ledelsens historie: "Den videnskabelige ledelses fader".

Taylors kollega, Henry Gantt (1861–1919), studerede rækkefølgen af handlinger i arbejde i detaljer. Hans studier af ledelse fokuserede på bygningen af hærens skibe under 1. verdenskrig. Hans Gantt-diagramer (Gantt-diagramvisning: En foruddefineret visning, der samler opgaverne i et projekt i venstre side, og søjler med grafisk visning af opgavernes varighed i højre side.) med opgavesøjler (Gantt-søjler: et grafisk element i diagramdelen af visningen Gantt-diagram, der viser opgavens varighed.) og milepæl (milepæl: et referencepunkt, der markerer en større begivenhed og bruges i overvågningen af projektets fremdrift. Opgaver med varigheden nul vises automatisk som milepæle. Du kan også angive andre opgaver af en hvilken som helst varighed som milepæle.)markører, viser sekvensen og varigheden af alle opgaver i en proces. Gantt-diagrammer viste sig at være så effektivt et analyseværktøj for ledere, at de forblev praktisk taget uændrede i næsten hundrede år. Det var ikke før starten af 1990'erne, at Microsoft Office Project første gang føjede kæder til disse opgavesøjler og afbillede mere præcise afhængigheder mellem opgaver.

Kæder mellem Gantt-søjler

Med årene inkluderede Microsoft Office Project endnu flere oplysninger i kæderne, som f.eks. fremdriftslinjer (fremdriftslinjer: en visuel repræsentation af projektets fremdrift i visningen Gantt-diagram. Fremdriftslinjer forbinder igangværende opgaver og opretter et diagram i Gantt-diagrammet, der angiver arbejde, som er bagud, og spidser, der angiver arbejde, som er forud.) mod en oprindelig plan, varianter (afvigelse: forskellen mellem oplysningerne om den oprindelige eller planlagte opgave eller ressource. Det forekommer som regel, når du angiver en oprindelig plan og begynder at skrive faktiske oplysninger i planen. Afvigelse kan forekomme i forbindelse med arbejde, omkostninger og plan.) og linjer, der afbilleder status på et bestemt tidspunkt.

I dag videreføres Henry Gantts arv gennem en medalje, der tildeles af American Society of Mechanical Engineers i hans navn.

Taylor, Gantt og andre var med til at gøre projektstyring til en særlig virksomhedsfunktion, der kræver nærstudie og disciplin. I de årtier, der ledte op til 2. verdenskrig, begyndte markedsføring, virksomhedspsykologi og personalestrategier at blive integrerede dele af projektstyring.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Midten af det tyvende århundrede

Under 2. verdenskrig var det på grund af komplicerede regerings- og militærprojekter og en svindende arbejdsstyrke nødvendigt med nye organisationsstrukturer. Komplicerede netværksdiagrammer (netværksdiagram: et diagram, der viser afhængigheder mellem projektopgaver. Opgaver repræsenteres af bokse eller noder, og opgaveafhængigheder repræsenteres af kæder, der forbinder boksene. I Project er visningen Netværksdiagram et netværksdiagram.), der kaldes PERT (PERT-analyse: PERT-analyse [Program, Evaluation, and Review Technique] er en proces, der anvendes til at evaluere et muligt resultat, baseret på følgende tre situationer: den bedst tænkelige, den forventede og den værst tænkelige situation.)-diagrammer og metoden "den kritiske vej (kritisk vej: den række opgaver, der skal færdiggøres til tiden, for at et projekt kan afsluttes som planlagt. Alle opgaver på den kritiske vej er kritiske opgaver.)" blev introduceret og gav ledere mere kontrol over omfattende tekniske og meget komplicerede projekter (som f.eks. militærvåbensystemer med deres store omfang af opgaver og talrige interaktioner på mange tidspunkter).

Snart spredte disse teknikker sig til alle slags brancher, efterhånden som virksomhedsledere søgte nye ledelsesstrategier og værktøjer til at styre væksten i en hurtigt skiftende og konkurrencebetonet verden. I de tidligere 1960'ere begyndte virksomheder at anvende generelle systemteorier på virksomhedsinteraktioner. I deres bog, The Theory and Management of Systems, beskrev Richard Johnson, Fremont Kast og James Rosenzweig, hvordan moderne virksomheder er som en menneskelig organisme med et skelet, muskler, et kredsløb, nervesystem osv.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

I dag

Dette syn på virksomheder som en menneskelig organisme indebærer, at for at en virksomhed kan overleve og trives, skal alle dens funktionelle dele arbejde sammen mod specifikke mål eller projekter. I årtierne efter 1960'erne begyndte denne tilgang til projektstyring at finde sin moderne form. Selvom der blev udviklet forskellige virksomhedsmodeller i denne periode, delte de alle en fælles underliggende struktur: En projektleder styrer projektet, sammensætter et team og sikrer integration og kommunikation i arbejdsprocessen horisontalt på tværs af forskellige afdelinger.

Inden for de sidste ti år har projektstyring udviklet sig endnu mere. To større tendenser vokser frem:

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Project Professional 2013, Project Standard 2013, Project 2010, Project 2007