Ændre en opgavekæde

Når du sammenkæder to opgaver, opretter Project som standard en afslutning-til-start-afhængighed (opgaveafhængigheder: en relation mellem to sammenkædede opgaver, der er sammenkædet via en afhængighed mellem start- og slutdatoer. Der findes fire afhængighedstyper: Afslutning-til-Start [AS], Start-til-Start [SS], Afslutning-til-Afslutning [AA] og Start-til-Afslutning [SA].) mellem dem – den anden opgave kan ikke starte, før den første opgave afsluttes. Men det er ikke din eneste mulighed. Project understøtter fire typer afhængigheder, som dækker de fleste projekter eller forhold mellem foregående eller efterfølgende opgaver. Sådan ændres en kædetype:

 1. Klik på Vis > Gantt-diagram.
 2. Dobbeltklik på kæden mellem de to opgaver.

Kæde mellem to Gantt-søjler

 Bemærk!    Hvis kæden fører til en ekstern opgave, åbner Project filen, som indeholder den.

 1. Vælg en afhængighedstype fra listen Type.
 2. Hvis du helt vil fjerne kæden, skal du vælge (Ingen) på listen Type.

Tip til projektstyring    Ændring af en opgaves kæde påvirker ikke opgavens placering i hierarkiet (disposition). Hvis du vil ændre hierarkiet, skal du rykke opgaver ud eller ind for at oprette underopgaver og hovedopgaver.

Andre måder at ændre kæder på


Ændre flere kæder til opgaver

Nogle opgaver har flere afhængigheder. Det er f.eks. ikke sikkert, du kan starte en efterfølgende (efterfølgende opgave: en opgave, der ikke kan starte eller afslutte, før en anden opgave starter eller afslutter.)opgave, før to eller flere foregående (foregående opgave: en opgave, der skal starte eller slutte, før en anden opgave kan starte eller slutte.) opgaver er blevet afsluttet. Du kan ændre eller slette en hvilken som helst af disse kæder fra dialogboksen Opgaveoplysninger:

 1. Klik på Vis > Gantt-diagram.
 2. Dobbeltklik på feltet Opgavenavn for den opgave, du vil ændre.
 3. Klik på fanen Foregående opgaver.

Fanen Foregående opgaver i dialogboksen Opgaveoplysninger

 1. Hvis du vil ændre en kæde, skal du vælge en kædetype i kolonnen Type for den pågældende kæde.
 2. Hvis du vil slette en kæde, skal du vælge (Ingen) i kolonnen Type.
 3. Hvis du vil tilføje et link, skal du klikke på feltet Opgavenavn i den første tomme række og vælge fra listen med opgaver.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Skjule opgavekæder

Flere opgaver med flere afhængigheder kan få dit Gantt-diagram til ikke at se så meget ud som et skema, men mere som en sammenfiltret knude. Du kan også rydde op i visningen ved at skjule kæderne.

 Bemærk!    Denne manøvre fjerner ikke afhængighederne mellem dine opgaver. Den skjuler bare linjerne i visningen.

 1. Klik på Vis > Gantt-diagram.
 2. Klik på Formatér > Layout.
 3. Klik på indstillingen til venstre (den uden kæder) i sektionen Kæder, og klik på OK.

Dialogboksen Layout

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Opgaveafhængigheder og opgavebegrænsninger

Man kan nemt komme til at forveksle afhængigheder (kæder, som viser et forhold mellem opgaver) med begrænsninger (restriktioner for, hvornår en opgave kan starte eller slutte).

Du kan finde flere oplysninger om begrænsninger under Angive en start- eller slutdato for en opgave.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Project Professional 2013, Project Standard 2013