Side 19 af 27FORRIGENÆSTE

Oprette din første præsentation

Visningen Diasshow


Når du opretter et show, kan du til enhver tid få vist et eksempel i visningen Diasshow. I denne visning får du en ide om, hvordan dine dias vil se ud og fungere, når de præsenteres.

Billedtekst 1 Du åbner visningen Diasshow ved at klikke på fanen Diasshow og klikke på en kommando i gruppen Start diasshow – for at starte på det første dias eller det aktuelle dias.
Billedtekst 2 Visningen Diasshow fylder computerskærmen.
Billedtekst 3 En metode til at flytte fra dias til dias er at bruge værktøjslinjen Diasshow, der findes nederst på skærmbilledet til venstre. Den har navigeringspile, der vises, når du placerer markøren i dette område (du kan bedre se værktøjslinjen i øvelsessessionen). Du kan også flytte fra dias til dias blot ved at klikke på museknappen.
Billedtekst 4 Du kan til enhver tid afslutte visningen Diasshow ved at trykke på ESC. Herved vender du tilbage til den visning, du forlod, hvilket typisk er normal visning. Der kan du foretage de nødvendige ændringer af dias og derefter få vist diasshowet igen.

Andre metoder til at åbne visningen Diasshow:

  • Tryk på F5 for at starte på det første dias.
  • Tryk på SKIFT+F5 for at starte på det aktuelle dias.
  • Klik på knappen Diasshow, som findes i nederste højre del af PowerPoint-vinduet ud for skyderen Zoom.

Knapflade

Showet starter på det dias, der er markeret under fanen Dias.

  • Klik på knappen Diasshow under fanen Vis. Showet starter på det første dias, uanset hvilket dias der er markeret i øjeblikket.
Side 19 af 27FORRIGENÆSTE