Side 23 af 27FORRIGENÆSTE

Oprette din første præsentation

Tilføje sidefod på dias


Med Vis udskrift får du også mulighed for at tilføje eller justere sidefødder i uddelingskopier og noter.

Som standard har udskrevne uddelingskopier og noter sidetal. Hvis de skal indeholde andet, f.eks. en tekst, skal du følge denne fremgangsmåde:

Billedtekst 1 Klik på Indstillinger, og klik derefter på Sidehoved og sidefod.
Billedtekst 2 Hvis du vil have vist en tekst i sidefoden, f.eks. "Kladde" eller "Fortroligt", skal du vælge indstillingen Sidefod og derefter skrive den ønskede tekst i boksen. Hvis du vil indsætte en dato, skal du vælge indstillingen Dato og klokkeslæt og derefter angive indstillinger i dette område af dialogboksen.

De valg, du foretager under fanen Noter og uddelingskopier i dialogboksen Sidehoved og sidefod, gælder for dine uddelingskopier og dine notesider.

Tip!      Du kan konfigurere sidehoveder og sidefødder når som helst, mens du opretter præsentationen. Brug fanen Indsæt på båndet til at åbne dialogboksen Sidehoved og sidefod.

Side 23 af 27FORRIGENÆSTE