Tilføje eller slette et figurfyld eller en figureffekt

Du kan ændre udseendet af figurer ved at ændre deres fyld eller ved at føje effekter, f.eks. skygger, slør, reflektioner, bløde kanter, facetter og tredimensionale (3D) rotationer til dem.

Denne artikel indeholder


Oversigt over fyld, gradueringer og effekter

Et fyld er det indre af en figur. Når du ændrer fyldfarven i en figur, kan du også føje en struktur, et billede eller en graduering til fyldet. En graduering er et gradvist forløb af farver og skygger, normalt fra én farve til en anden eller fra én skyggefarve til en anden.

SmartArt-grafik med massiv udfyldning og figurer med gradueringsfyld

Hvis du ændrer fyldfarven i en figur, påvirker det kun indersiden eller forsiden af figuren. Hvis du tilføjer en anden effekt, f.eks. en skygge, og vil have en anden farve til denne effekt, skal du ændre farven på skyggen separat.

En 3D-effekt tilfører en skygge dybde. Du kan føje en indbygget kombination af 3D-effekter til figurer, eller du kan tilføje individuelle effekter. Du kan føje kombinationer af enkelteffekter til figurer i disse 2007 Microsoft Office System-programmer: Excel, Outlook, Word og PowerPoint.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Tilføje eller ændre et figurfyld

VisI disse Office 2007-version-programmer: Excel, Outlook, Word og PowerPoint

 1. Klik på den figur, som du vil føje et fyld til.

Hvis du vil tilføje det samme fyld i flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter trykke på og holde CTRL nede, mens du klikker på de andre figurer.

 1. Klik på pilen ud for Figurfyld i gruppen Figurtypografier under fanen Formater under Tegnefunktioner, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

Billede af fanen Formater under Tegnefunktioner

 • Klik på den ønskede farve, hvis du vil tilføje eller ændre en fyldfarve. Hvis du ikke vil vælge en farve, skal du klikke på Ingen udfyldning.

Klik på Flere fyldfarver, hvis du vil ændre en farve, som ikke findes blandt temafarverne (temafarver: Et sæt farver, der bruges i en fil. Et tema består af temafarver, temaskrifttyper og temaeffekter.), og klik derefter på den ønskede farve under fanen Standard, eller bland din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentets tema (tema: Et sæt af ensartede designelementer, der angiver en stil for dokumenter ved hjælp af farver, skrifttyper og grafik.).

 Tip!    Du kan også justere figurens gennemsigtighed ved at klikke på Flere farver. Bevæg skyderen Gennemsigtighed nederst i dialogboksen Farver, eller skriv et tal i boksen ud for skyderen. Du kan regulere gennemsigtighedsprocenten fra 0 % (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100 % (helt gennemsigtig).

 • Klik på Billede, hvis du vil tilføje eller ændre et fyldbillede, som findes i mappen med det billede, du vil bruge, klik på billedfilen, og klik derefter på Indsæt.
 • Peg på Graduering, hvis du vil tilføje eller ændre en fyldgraduering, og klik derefter på den ønskede gradueringsvariation.

Klik på Flere gradueringer, hvis du vil tilpasse gradueringen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

 • Peg på Struktur, hvis du vil tilføje eller ændre en fyldstruktur, og klik derefter på den ønskede struktur.

Klik på Flere strukturer, hvis du vil tilpasse strukturen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

 • Klik på Mønster i Outlook 2007 og Word 2007, hvis du vil tilføje eller ændre et mønster, og klik derefter på de ønskede indstillinger.

VisI Office Publisher 2007

 1. Klik på den figur, som du vil føje et fyld til.

Hvis du vil tilføje det samme fyld i flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter trykke på og holde CTRL nede, mens du klikker på de andre figurer.

 1. værktøjslinjen (værktøjslinje: En linje med knapper og indstillinger, der kan bruges til at udføre kommandoer. Hvis du vil have vist en værktøjslinje, skal du trykke på Alt og derefter på Skift+F10.)Formatering skal du klikke på pilen ud for FyldfarveKnapflade og derefter benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på den ønskede farve, hvis du vil ændre farven på figuren. Hvis du ikke vil vælge en farve, skal du klikke på Ingen udfyldning.

Klik på Flere fyldfarver, hvis du vil ændre en farve, som ikke vises, og klik derefter på den ønskede farve under fanen Standard, eller bland din egen farve under fanen Brugerdefineret.

 • Klik på Effekter, klik på fanen Graduering, og vælg derefter de ønskede indstillinger, hvis du vil tilføje eller ændre en fyldgraduering.
 • Klik på Effekter, klik på fanen Struktur, og vælg derefter de ønskede indstillinger, hvis du vil tilføje eller ændre en fyldstruktur.
 • Klik på Effekter, klik på fanen Mønster, og vælg derefter de ønskede indstillinger, hvis du vil tilføje eller ændre et fyldmønster.
 • Klik på Effekter, klik på fanen Billede, og vælg derefter de ønskede indstillinger, hvis du vil tilføje eller ændre et fyldbillede.
 • Klik på Effekter, klik på fanen Tonfarve, og vælg derefter de ønskede indstillinger, hvis du vil tilføje eller ændre en fyldtonfarve.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Tilføje eller ændre en figureffekt

VisI disse Office 2007-version-programmer: Excel og PowerPoint

 1. Klik på den figur, som du vil føje en effekt til.

Hvis du vil tilføje den samme effekt i flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter trykke på og holde CTRL nede, mens du klikker på de andre figurer.

 1. Klik på Figureffekter i gruppen Figurtypografier under fanen Formater under Tegnefunktioner, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

Billede af fanen Formater under Tegnefunktioner

 • Peg på Forudindstillet, hvis du vil tilføje eller ændre en indbygget kombination af effekter, og klik derefter på den ønskede effekt.

Klik på 3D-indstillinger, hvis du vil tilpasse den indbyggede effekt, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

 • Peg på Skygge, hvis du vil tilføje eller ændre en skygge, og klik derefter på den ønskede skygge.

Klik på Skyggeindstillinger, hvis du vil tilpasse skyggen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

 • Peg på Reflektion, hvis du vil tilføje eller ændre en reflektion, og klik derefter på den ønskede reflektionsvariation.
 • Peg på Skær, hvis du vil tilføje eller ændre et skær, og klik derefter på den ønskede skærvariation.

Klik på Flere skærfarver, hvis du vil tilpasse skærfarverne, og vælg derefter den ønskede farve. Klik på Flere farver, hvis du vil ændre en farve, som ikke findes blandt temafarverne (temafarver: Et sæt farver, der bruges i en fil. Et tema består af temafarver, temaskrifttyper og temaeffekter.), og klik derefter på den ønskede farve under fanen Standard, eller bland din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentets tema (tema: Et sæt af ensartede designelementer, der angiver en stil for dokumenter ved hjælp af farver, skrifttyper og grafik.).

 • Peg på Bløde kanter, hvis du vil tilføje eller ændre en blød kant, og klik derefter på størrelsen af den ønskede kant.
 • Peg på Facet, hvis du vil tilføje eller ændre en kant, og klik derefter på den ønskede facet.

Klik på 3D-indstillinger, hvis du vil tilpasse facetten, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

 • Peg på 3D-rotation, hvis du vil tilføje eller ændre en 3D-rotation, og klik derefter på den ønskede rotation.

Klik på Indstillinger for rotation af 3D-billeder, hvis du vil tilpasse rotationen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

 Bemærk! 

 • Gentag trin to ovenfor, hvis du vil oprette en brugerdefineret effekt ved at tilføje flere enkelteffekter.
 • Hvis du føjer en 3D-effekt, f.eks. en facet eller 3D-rotation, til figuren og derefter tilføjer en blød kant, kan du ikke se nogen ændringer på figuren, fordi 3D-effekten får forrang. Hvis du derimod sletter 3D-effekten, er den bløde kant synlig.

VisI disse Office 2007-version-programmer: Outlook og Word

 1. Klik på den figur, som du vil føje en effekt til.

Hvis du vil tilføje den samme effekt i flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter trykke på og holde CTRL nede, mens du klikker på de andre figurer.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder under fanen Formater under Tegnefunktioner:

Billede af fanen Formater under Tegnefunktioner

 • Klik på pilen ud for Skyggeeffekter i gruppen Skyggeeffekter, hvis du vil tilføje eller ændre en skygge, og vælg derefter den ønskede skygge.

Hvis du vil tilpasse skyggefarven, skal du pege på Skyggefarve og derefter klikke på den ønskede farve.

Klik på Flere skyggefarver, hvis du vil ændre en farve, som ikke findes blandt temafarverne (temafarver: Et sæt farver, der bruges i en fil. Et tema består af temafarver, temaskrifttyper og temaeffekter.), og klik derefter på den ønskede farve under fanen Standard, eller bland din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentets tema (tema: Et sæt af ensartede designelementer, der angiver en stil for dokumenter ved hjælp af farver, skrifttyper og grafik.).

 • Klik på pilen ud for 3D-effekter i gruppen 3D-effekter, hvis du vil tilføje eller ændre en 3D-effekt, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

VisI Office Publisher 2007

 1. Klik på den figur, som du vil føje en effekt til.

Hvis du vil tilføje den samme effekt i flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter trykke på og holde CTRL nede, mens du klikker på de andre figurer.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil tilpasse skyggens position eller farve, skal du klikke på Skyggeindstillinger og derefter vælge de ønskede indstillinger på værktøjslinjen Skyggeindstillinger.

Hvis du vil ændre farve, rotation, dybde, retning, lysforhold eller overfladestruktur for en 3D-effekt, skal du klikke på 3D-indstillinger og derefter klikke på de ønskede indstillinger på værktøjslinjen 3D-indstillinger.

 Bemærk!   Det er ikke muligt at anvende både en skygge og en 3D-effekt på den samme figur.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Slette et figurfyld

VisI disse Office 2007-version-programmer: Excel, Outlook, Word og PowerPoint

 1. Klik på den figur, som du vil slette et fyld fra.

Hvis du vil slette det samme fyld i flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter trykke på og holde CTRL nede, mens du klikker på de andre figurer.

 1. Klik på pilen ud for Figurfyld i gruppen Figurtypografier under fanen Formater under Tegnefunktioner, og klik derefter på Ingen udfyldning.

Billede af gruppen Figurtypografier

VisI Office Publisher 2007

 1. Klik på den figur, som du vil slette et fyld fra.

Hvis du vil slette det samme fyld i flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter trykke på og holde CTRL nede, mens du klikker på de andre figurer.

 1. Klik på værktøjslinjen (værktøjslinje: En linje med knapper og indstillinger, der kan bruges til at udføre kommandoer. Hvis du vil have vist en værktøjslinje, skal du trykke på Alt og derefter på Skift+F10.)Formatering på pilen ud for FyldfarveKnapflade, og klik derefter på Ingen udfyldning.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Slette en figureffekt

VisI disse Office 2007-version-programmer: Excel og PowerPoint

 1. Klik på den figur, som du vil slette effekten fra.

Hvis du vil slette den samme effekt i flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter trykke på og holde CTRL nede, mens du klikker på de andre figurer.

 1. Klik på Figureffekter i gruppen Figurtypografier under fanen Formater under Tegnefunktioner, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

Billede af gruppen Figurtypografier

 • Peg på Forudindstillet, hvis du vil slette en indbygget kombination af effekter fra figuren, og klik derefter på Ingen forudindstillinger.
 • Peg på Skygge, hvis du vil slette en skygge fra figuren, og klik derefter på Ingen skygge.
 • Peg på Reflektion, hvis du vil slette en reflektion fra figuren, og klik derefter på Ingen reflektion.
 • Peg på Skær, hvis du vil slette et skær fra figuren, og klik derefter på Intet skær.
 • Peg på Bløde kanter, hvis du vil slette bløde kanter fra figuren, og klik derefter på Ingen bløde kanter.
 • Peg på Facet, hvis du vil slette en kant fra figuren, og klik derefter på Ingen facet.
 • Peg på 3D-rotation, hvis du vil slette en 3D-rotation fra figuren, og klik derefter på Ingen rotation.

 Bemærk!   Hvis du har tilføjet flere enkelteffekter, skal du gentage trin to ovenfor for at slette alle effekterne.

VisI disse Office 2007-version-programmer: Outlook og Word

 1. Klik på den figur, som du vil slette effekten fra.

Hvis du vil slette den samme effekt i flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter trykke på og holde CTRL nede, mens du klikker på de andre figurer.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder under fanen Formater under Tegnefunktioner:

Billede af grupperne Skyggeeffekter og 3D-effekter under fanen Formater

 • Klik på Skyggeeffekter i gruppen Skyggeeffekter, hvis du vil slette en skygge, og klik derefter på Ingen skyggeeffekt.
 • Klik på pilen ud for 3D-effekter i gruppen 3D-effekter, hvis du vil slette en 3D-effekt, og klik derefter på Ingen 3D-effekt.

VisI Office Publisher 2007

 1. Klik på den figur, som du vil slette effekten fra.

Hvis du vil slette effekten i flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter trykke på og holde CTRL nede, mens du klikker på de andre figurer.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007