Tilføje, arrangere og slette dias

Det dias, der vises automatisk, når du åbner PowerPoint, indeholder to pladsholdere (pladsholdere: Bokse med stiplede eller skraverede kanter, der er en del af de fleste diaslayout. Boksene indeholder titel- og brødtekst eller objekter, f.eks. diagrammer, tabeller og billeder.). Den ene er formateret til en titel og den anden til en undertitel. Pladsholdernes placering på et dias kaldes et layout. Microsoft PowerPoint 2010 indeholder også andre typer pladsholdere, f.eks. til billeder og SmartArt-grafik.

Når du føjer dias til din præsentation, kan du benytte følgende fremgangsmåde for samtidig at vælge et layout til det nye dias:

 1. I normal visning skal du klikke på fanen Dias i den rude, der indeholder fanerne Disposition og Dias, og derefter klikke under det dias, som vises automatisk, når du åbner PowerPoint.
 2. Klik på pilen ud for Nyt dias i gruppen Dias under fanen Startside. Hvis det nye dias skal have samme layout som det foregående, kan du nøjes med at klikke på Nyt dias i stedet for at klikke på pilen ud for det.

Office 2010-båndet

Der vises et galleri med miniaturer af de forskellige tilgængelige diaslayout.

Billedtekst 1 Navnet viser, hvilken type indhold hvert enkelt layout er designet til.
Billedtekst 2 Pladsholdere med farvede ikoner kan indeholde tekst, men du kan også klikke på ikonerne for automatisk at indsætte objekter, f.eks. SmartArt-grafik og clipart (multimedieklip: Et stykke færdiglavet grafik, der ofte vises som bitmap eller som en kombination af tegnede figurer.).
 1. Klik på det ønskede layout til det nye dias.

Det nye dias vises nu til venstre under fanen Dias, hvor det fremhæves som det aktuelle dias, samt som det store dias til højre i ruden Dias. Gentag denne fremgangsmåde for hvert nyt dias, du vil tilføje.

Fastlæg, hvor mange dias du har brug for

Du kan beregne, hvor mange dias du skal bruge, ved at udarbejde en disposition for det materiale, du vil dække, og herefter opdele materialet på individuelle dias. Du vil sandsynligvis som minimum få brug for følgende:

 • Et dias til hovedtitlen
 • Et introduktionsdias, der viser en liste over samtlige hovedpunkter eller ‑områder i præsentationen
 • Et dias for hvert punkt eller område, der er anført på introduktionsdiasset
 • Et opsummeringsdias, der gentager listen over hovedpunkter eller ‑områder i præsentationen

Hvis du bruger denne grundstruktur og har tre hovedpunkter eller ‑områder, der skal præsenteres, kan du planlægge at skulle bruge mindst seks dias: et titeldias, et introduktionsdias, et dias til hvert hovedpunkt eller ‑område samt et opsummeringsdias.

Enkel præsentation med seks dias

Hvis du skal præsentere en stor mængde materiale under et af hovedpunkterne eller ‑områderne, kan du overveje at oprette en undergruppe af dias til det pågældende materiale ved hjælp af den samme dispositionsgrundstruktur.

 Tip!    Overvej, hvor længe hvert enkelt dias skal være synligt på skærmen under præsentationen. Et godt standardestimat er fra to til fem minutter pr. dias.

Anvende et nyt layout på et dias

Benyt følgende fremgangsmåde for at skifte layout for et eksisterende dias:

 1. I normal visning skal du klikke på fanen Dias i den rude, der indeholder fanerne Disposition og Dias, og derefter klikke på det dias, som skal have et nyt layout.
 2. Klik på Layout i gruppen Dias under fanen Startside, og klik derefter på det ønskede nye layout.

 Bemærk!   Hvis du anvender et layout, der ikke indeholder tilstrækkeligt mange af den rigtige type pladsholder til det indhold, som allerede findes på det pågældende dias, oprettes der automatisk ekstra pladsholdere til det pågældende indhold.

Kopiere et dias

Hvis du vil oprette to eller flere dias med nært beslægtet indhold og layout, kan du spare dig selv en masse arbejde ved at oprette et dias med den formatering og det indhold, der er fælles for begge dias, og herefter oprette en kopi af det pågældende dias, inden du tilføjer de sidste individuelle detaljer på hvert enkelt dias.

 1. I normal visning skal du klikke på fanen Dias i den rude, der indeholder fanerne Disposition og Dias, højreklikke på det dias, du vil kopiere, og derefter klikke på Kopiér.
 2. Højreklik på det sted under fanen Dias, hvor den nye kopi af diasset skal indsættes, og klik derefter på Sæt ind.

Du kan også benytte denne fremgangsmåde til at indsætte en kopi af et dias fra én præsentation til en anden.

Ændre rækkefølge for dias

 • I normal visning skal du klikke på fanen Dias i den rude, der indeholder fanerne Disposition og Dias, klikke på det dias, som skal flyttes, og derefter trække det til den ønskede placering.

Hvis du vil markere flere dias, skal du klikke på et dias, du vil flytte, og derefter trykke på Ctrl og holde tasten nede, mens du klikker på de andre dias, du vil flytte.

Slette et dias

 • I normal visning skal du klikke på fanen Dias i den rude, der indeholder fanerne Disposition og Dias, højreklikke på det dias, du vil slette, og derefter klikke på Slet dias.
 
 
Gælder for:
PowerPoint 2010