Side 11 af 12FORRIGENÆSTE

Foretage skiftet til PowerPoint 2010

Gennemfør følgende test, så du er sikker på, at du har forstået materialet. Dine besvarelser er personlige, og du får ikke karakter for testen.   


Vil du indsætte et nyt dias og vælge et layout til det først?

Klik på diasikonet under fanen Startside.

Klik på pilen under diasikonet ud for Nyt dias under fanen Startside.

Klik på diasikonet under fanen Indsæt.

Du vil gerne beskytte præsentationen med en adgangskode. Hvad er det første, du skal gøre?

Klik på fanen Filer, og klik på Gem og send.

Klik på fanen Filer, og klik på Oplysninger.

Klik på fanen Filer, og klik på Indstillinger.

Hvordan åbnes udskriftsindstillingerne?

Klik på fanen Filer, og klik på Udskriv.

Tryk på Alt+F+V.

Klik på ikonet Vis udskrift, som du har føjet til værktøjslinjen Hurtig adgang.

Alle ovenstående muligheder.

Du er færdig med præsentationen, og du vil foretage stavekontrol. Hvor findes det på båndet?

Fanen Startside.

Fanen Diasshow.

Fanen Gennemse.

Der findes en fane på båndet med navnet Tegnefunktioner. Hvad er den til?

Den kan du bruge, når du skal tegne figurer.

Den kan du bruge, når du arbejder med billeder.

Den er en hjælp, når du arbejder med SmartArt-grafik, f.eks. organisationsdiagrammer.

Side 11 af 12FORRIGENÆSTE