Tastaturgenveje til PowerPoint 2007

Oversigt over tastaturgenveje

De tastaturgenveje, der beskrives i dette Hjælp-emne, svarer til et amerikansk tastatur. Tasterne på andre tastaturer svarer måske ikke helt til tasterne på et amerikansk tastatur.

I de tastaturgenveje, hvor du skal trykke på to eller flere taster samtidigt, adskilles tasterne af et plustegn (+). I de tastaturgenveje, hvor du skal trykke på én tast og umiddelbart derefter på en anden tast, adskilles tasterne af et komma (,).

 Bemærk!   Hvis du vil udskrive dette emne, skal du trykke på TAB for at vælge Vis alt, trykke på ENTER og derefter trykke på CTRL+P.

Online Hjælp

VisTastaturgenveje til brug i vinduet Hjælp

Vinduet Hjælp giver adgang til alt indhold i Office Hjælp. Hjælp-vinduet viser emner og andet indhold.

I Hjælp-vinduet

Hvis du vil gøre dette Skal du trykke på
Åbne Hjælp-vinduet. F1
Lukke Hjælp-vinduet. ALT+F4
Skifte mellem Hjælp-vinduet og det aktive program. ALT+TAB
Gå tilbage til startsiden for PowerPoint. ALT+HOME
Vælge det næste element i Hjælp-vinduet. TAB
Vælge det forrige element i Hjælp-vinduet. SKIFT+TAB
Udføre handlingen for det markerede element. ENTER
Vælge det næste eller forrige element i afsnittet Gennemse PowerPoint Hjælp i Hjælp-vinduet. TAB, SKIFT+TAB
Udvide eller skjule det valgte element i afsnittet Gennemse PowerPoint Hjælp i Hjælp-vinduet. ENTER
Vælge den næste skjulte tekst eller det næste skjulte hyperlink, herunder Vis alle eller Skjul alle øverst i et emne. TAB
Markere den forrige skjulte tekst eller det forrige hyperlink. SKIFT+TAB
Udføre handlingen for den markerede Vis alle, Skjul alle, skjulte tekst eller hyperlink. ENTER
Flytte tilbage til det forrige emne i Hjælp (knappen Tilbage). ALT+VENSTRE PIL eller TILBAGE
Flytte frem til det næste emne i Hjælp (knappen Fremad). ALT+HØJRE PIL
Rulle lidt op eller ned i det viste Hjælp-emne. PIL OP, PIL NED
Rulle meget op eller ned i det viste Hjælp-emne. PAGE UP, PAGE DOWN
Vise en menu med kommandoer til Hjælp-vinduet. Det kræver, at Hjælp-vinduet er det aktive vindue (klik i Hjælp-vinduet). SKIFT+F10
Stoppe den seneste handling (knappen Stop). ESC
Opdatere vinduet (knappen Opdater). F5

Udskrive det aktuelle emne i Hjælp.

 Bemærk!   Tryk på F6, og tryk derefter på CTRL+P, hvis markøren ikke er placeret i det aktuelle Hjælp-emne.

CTRL+P
Ændre forbindelsesmåden. Måske skal du trykke flere gange på F6. F6 (indtil boksen Skriv de ord, som du vil søge efter er aktiv), TAB, PIL NED
Skrive tekst i boksen Skriv de ord, som du vil søge efter. Måske skal du trykke flere gange på F6. F6
Skifte mellem forskellige områder i Hjælp-vinduet, f.eks. mellem værktøjslinjen, boksen Skriv de ord, som du vil søge efter og listen Søg. F6
Vælge det næste eller det forrige element i en indholdsfortegnelse i træstruktur. PIL OP, PIL NED
Udvide eller skjule det markerede element i en indholdsfortegnelse i træstruktur. VENSTRE PIL, HØJRE PIL

Grundlæggende funktioner i Microsoft Office

VisVise og bruge vinduer

Hvis du vil gøre dette Skal du trykke på
Skifte til det næste vindue. ALT+TAB
Skifte til det forrige vindue. ALT+SKIFT+TAB
Lukke det aktive vindue. CTRL+W eller CTRL+F4
Gendanne størrelsen på det aktive vindue, efter at det har været maksimeret. CTRL+F5

Gå til en opgaverude (opgaverude: Et vindue i et Office-program, der angiver almindeligt brugte kommandoer. Placeringen og den lille størrelse giver mulighed for at bruge kommandoerne, mens der arbejdes i filer.) fra en anden rude i programvinduet (urets retning). Det kan være nødvendigt at trykke på F6 mere end én gang.

 Bemærk!   Hvis du ikke får vist den ønskede opgaverude, når du trykker på F6, kan du trykke på ALT for at aktivere båndet, som er en del af Microsoft Office Fluent-brugergrænseflade, og derefter trykke på CTRL+TAB for at flytte opgaveruden. Båndet er en del af den nye Microsoft Office Fluent-brugergrænseflade. Det erstatter flere menuer og værktøjslinjer med ét sted, hvor det er let at finde alle nødvendige kommandoer.

F6
Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (mod uret). SKIFT+F6
Skifte til det næste vindue, når der er flere åbne vinduer. CTRL+F6
Skifte til det forrige vindue. CTRL+SKIFT+F6
Udføre kommandoen Flyt (i vinduets kontrolmenu), hvis et dokumentvindue ikke er maksimeret. Brug piletasterne til at flytte vinduet, og tryk på ESC, når du er færdig. CTRL+F7
Udføre kommandoen Størrelse (i vinduets kontrolmenu), hvis dokumentvinduet ikke er maksimeret. Brug piletasterne til at ændre størrelse på vinduet, og tryk på tasten ESC, når du er færdig. CTRL+F8
Minimere vinduet til et ikon (fungerer kun i nogle Microsoft Office-programmer). CTRL+F9
Maksimere eller gendanne et markeret vindue. CTRL+F10
Kopiere et billede af skærmbilledet til Udklipsholder. PRINT SCREEN
Kopiere et billede af det markerede vindue til Udklipsholder. ALT+PRINT SCREEN

VisSkifte eller ændre størrelse på skrifttypen

Hvis du vil gøre dette Skal du trykke på
Ændre skrifttype. CTRL+SKIFT+F
Ændre skriftstørrelsen. CTRL+SKIFT+P
Øge skriftstørrelsen i den markerede tekst. CTRL+SKIFT+>
Mindske skriftstørrelsen i den markerede tekst. CTRL+SKIFT+, (komma)

VisFlytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil gøre dette Skal du trykke på
Flytte et tegn til venstre. VENSTRE PIL
Flytte et tegn til højre. HØJRE PIL
Flytte en linje op. PIL OP
Flytte en linje ned. PIL NED
Flytte et tegn til venstre. CTRL+VENSTRE PIL
Flytte et tegn til højre. CTRL+HØJRE PIL
Flytte til slutningen af en linje. END
Flytte til starten af en linje. HOME
Flytte et afsnit op. CTRL+PIL OP
Flytte et afsnit ned. CTRL+PIL NED
Flytte til slutningen af en tekstboks. CTRL+END
Flytte til begyndelsen af en tekstboks. CTRL+HOME
Flytte til den næste pladsholder for titel eller brødtekst i Microsoft Office PowerPoint. Hvis det er den sidste pladsholder på et dias, indsættes et nyt dias med samme diaslayout som det oprindelige dias. CTRL+ENTER
Gentage den sidste Søgning. SKIFT+F4

VisSøg og erstat

Hvis du vil gøre dette Skal du trykke på
Åbn dialogboksen Søg. CTRL+B
Åbn dialogboksen Erstat. CTRL+H
Gentage den seneste Søgning SKIFT+F4

VisFlytte rundt i og arbejde med tabeller

Hvis du vil gøre dette Skal du trykke på
Flytte til den næste celle. TAB
Flytte til den foregående celle. SKIFT+TAB
Flytte til den næste række. PIL NED
Flytte til den foregående række. PIL OP
Indsætte en tabulering i en celle. CTRL+TAB
Starte et nyt afsnit. ENTER
Tilføje en ny række i bunden af tabellen. TAB i slutningen af den sidste række

VisÅbne og bruge opgaveruder

Hvis du vil gøre dette Skal du trykke på
Flytter til en opgaverude (opgaverude: Et vindue i et Office-program, der angiver almindeligt brugte kommandoer. Placeringen og den lille størrelse giver mulighed for at bruge kommandoerne, mens der arbejdes i filer.) fra en anden rude i programvinduet. Du skal måske trykke på F6 flere gange. F6
Markere den næste eller forrige indstilling i en opgaverude, når opgaveruden er aktiv. TAB, SKIFT+TAB
Få vist alle kommandoerne i opgaverudens menu. CTRL+PIL NED
Flytte mellem valgmulighederne i en markeret undermenu. Flytter mellem visse indstillinger i en gruppe med indstillinger. PIL OP eller PIL NED
Åbne den markerede menu eller udføre den handling, der er tildelt den markerede knap. MELLEMRUMSTAST eller ENTER
Åbne en genvejsmenu. Åbne en rullemenu for et markeret gallerielement SKIFT+F10
Markere den første eller sidste kommando i en synlig menu eller undermenu. HOME, END
Rulle op eller ned i den markerede galleriliste. PAGE UP, PAGE DOWN
Flytte op i toppen eller ned i bunden af den markerede galleriliste. HOME, END
Close a task pane. CTRL+SPACEBAR, C
Åbne Udklipsholder. ALT+H, F, O

VisFå adgang til og bruge i-mærker

Hvis du vil gøre dette Skal du trykke på
Vise menuen eller meddelelsen for et i-mærke. I tilfælde af at der er flere i-mærker, skifter den til næste i-mærke og viser menuen eller meddelelsen for det. ALT+SKIFT+F10
Markere det næste menupunkt i en menu med i-mærker. PIL NED
Markere det forrige menupunkt i en menu med i-mærker. PIL OP
Udføre handlingen for det markerede menupunkt i en menu med i-mærker. ENTER
Lukke menuen med i-mærker eller meddelelsen. ESC
Tip!
 • Du kan angive, at der skal udsendes en lyd, hver gang der vises et i-mærke. Der kræves et lydkort, hvis der skal kunne høres lydalarmer, og Microsoft Office Sounds skal være installeret på computeren.
 • Hvis du har adgang til World Wide Web, kan du hente Microsoft Office-lyde fra webstedet Microsoft Office Online. Benyt følgende fremgangsmåde i Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 eller Microsoft Office Word 2007, når du har installeret lydfilerne:
  1. Klik på ALT+F for Microsoft Office-knappen Knapflade, og klik derefter på bogstavet I for Program Indstillinger.
  2. Press A to move to Advanced or use the UP ARROW or DOWN ARROW keys to find it.
  3. Under the General topic in the Advanced category, press ALT+F to select the Provide feedback with sound check box, press TAB until you get to the OK button, and then press ENTER.

 Bemærk!   Når du markerer eller fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, påvirker indstillingen alle Office-programmer, som understøtter lyd.

VisÆndre en opgaverudes størrelse 

 1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM i opgaveruden (opgaverude: Et vindue i et Office-program, der angiver almindeligt brugte kommandoer. Placeringen og den lille størrelse giver mulighed for at bruge kommandoerne, mens der arbejdes i filer.) for at få vist en menu med flere kommandoer.
 2. Brug VENSTRE PIL til at markere kommandoen Størrelse, og tryk derefter på ENTER.
 3. Brug piletasterne til at ændre opgaverudens størrelse. Tryk på CTRL+ piletasterne for at ændre størrelsen én pixel ad gangen.

 Bemærk!   Tryk på ESC, når du er færdig med at ændre størrelse.

VisBruge dialogbokse

Hvis du vil gøre dette Skal du trykke på
Flytte til den næste indstilling eller indstillingsgruppe. TAB
Flytte til den forrige indstilling eller indstillingsgruppe. SKIFT+TAB
Flytte til det næste tabulatorstop i en dialogboks. CTRL+TAB
Flytte til det forrige tabulatorstop i en dialogboks. CTRL+SKIFT+TAB
Åbne en markeret rulleliste. ALT+PIL NED
Åbne listen, hvis den er lukket, og flytte til et ønsket punkt på listen. Første bogstav i et punkt på en rulleliste
Flytte mellem punkter på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe med indstillinger. Piletaster
Lukke en markeret rulleliste. Annullere en kommando og lukke en dialogboks. ESC
Udføre den handling, der er tildelt den markerede knap. Markere eller fjerne markeringen i det valgte afkrydsningsfelt. MELLEMRUM
Markere et punkt. Markere eller fjerne markeringen i et afkrydsningsfelt. ALT+ det understregede bogstav i et punkt
Udføre den handling, der er tildelt en standardknap i en dialogboks. ENTER

VisBruge redigeringsbokse i dialogbokse

En redigeringsboks er et tomt felt, hvor du kan skrive eller indsætte noget, f.eks. dit brugernavn eller stien til en mappe.

Hvis du vil gøre dette Skal du trykke på
Flytte til starten af indtastningen. HOME
Flytte til slutningen af indtastningen. END
Flytte et tegn til venstre eller højre. VENSTRE PIL, HØJRE PIL
Flytte et ord til venstre. CTRL+VENSTRE PIL
Flytte et tegn til højre. CTRL+HØJRE PIL
Markere eller fjerne markeringen af tegnet til venstre for markøren. SKIFT+VENSTRE PIL
Markere eller fjerne markeringen af tegnet til højre for markøren. SKIFT+HØJRE PIL
Markere eller fjerne markeringen af ordet til venstre for markøren. CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL
Markere eller fjerne markeringen af ordet til højre for markøren. CTRL+SKIFT+HØJRE PIL
Markere teksten fra markøren til starten af indtastningen. SKIFT+HOME
Markere teksten fra markøren til slutningen af indtastningen. SKIFT+END

VisBruge dialogboksene Åbn og Gem som

Hvis du vil gøre dette Skal du trykke på
Gå til forrige mappe. Knapflade ALT+1
Knappen Et niveau op Knapflade : Åbne mappen et niveau over den åbne mappe. ALT+2
Knappen Slet Knapflade : Slette den markerede mappe eller fil. ALT+3 eller DELETE
Knappen Opret ny mappe Knapflade : Oprette en ny mappe. ALT+4
Knappen Visninger Knapflade : Skifte mellem de tilgængelige mappevisninger. ALT+5
Knappen Funktioner: Vise menuen Funktioner. ALT+L
Vise en genvejsmenu for et markeret element, f.eks. en mappe eller en fil. SKIFT+F10
Flytte mellem punkter eller områder i dialogboksen. TAB
Åbne listen Søg i. F4 eller ALT+Ø
Opdatere fillisten. F5

Navigere på båndet, en del af den nye Office Fluent-brugergrænseflade

VisFå adgang til en kommando med nogle få tastetryk

 1. Tryk på ALT.

Der vises et tastetip over hver af de funktioner, der er tilgængelige i den aktuelle visning. Følgende eksempel er fra Microsoft Office Word.

Bånd med tastetip

Billedet ovenfor er hentet fra Kurser på Microsoft Office Online.

 1. Tryk på det bogstav, der vises i tastaturtippet over den funktion, du vil bruge.
 2. Afhængigt af det bogstav, du trykker på, vises der evt. yderligere tastetip. Hvis f.eks. fanen Start er aktiv, og du trykker på N, vises fanen Indsæt sammen med tastetippene for grupperne under den fane.
 3. Fortsæt med at trykke på bogstaver, indtil du trykker på bogstavet for den kommando eller det kontrolelement, du vil bruge. I nogle tilfælde, skal du først trykke på bogstavet for den gruppe, der indeholder den pågældende kommando. Hvis du f.eks. trykker på ALT+H, F, S åbnes rullelisten Størrelse i gruppen Skrifttype.

 Bemærk!   Tryk på ALT for at annullere den handling, du er i gang med, og skjule tastetippene.

VisÆndre tastaturfokus uden brug af musen

Du kan også bruge tastaturet i forbindelse med båndet til at flytte fokus mellem faner og kommandoer, indtil du finder den funktion, du vil bruge. I følgende tabel vises nogle af de metoder, du kan bruge til at flytte tastaturfokus uden at bruge musen.

Hvis du vil gøre dette Skal du trykke på
Vælge den aktive fane i båndet og aktivere hurtigtasterne (adgangsnøgle: En nøglekombination, f.eks. Alt+F, der flytter fokus til en menu, en kommando eller et kontrolelement uden brug af musen.). ALT eller F10. Tryk på en af disse taster igen for at gå tilbage til dokumentet og annullere hurtigtasterne.
Flytte til venstre eller højre til en anden fane på båndet. F10 for at markere den aktive fane og derefter VENSTRE PIL, HØJRE PIL
Skjule eller vise båndet. CTRL+F1
Få vist genvejsmenuen for den valgte kommando. SKIFT+F10

Flytte fokus for at markere hvert af de følgende områder i vinduet:

F6
Flytte fokus frem eller tilbage mellem de forskellige kommandoer på båndet. TAB, SKIFT+TAB
Flytte ned, op, til venstre eller til højre blandt elementerne på båndet. PIL OP, PIL NED, VENSTRE PIL, HØJRE PIL
Aktivere den valgte kommando eller det valgte kontrolelement på båndet. MELLEMRUM eller ENTER
Åbne den valgte menu eller det valgte galleri på båndet. MELLEMRUM eller ENTER
Aktivere en kommando eller et kontrolelement på båndet for at ændre en værdi. ENTER
Afslutte redigeringen af en værdi i et kontrolelement på båndet og flytte fokus tilbage til dokumentet. ENTER
Få hjælp til den markerede kommando eller det markerede kontrolelement på båndet (hvis der ikke er knyttet et emne i Hjælp til den markerede kommando, vises i stedet et generelt emne om programmet). F1

Almindelige opgaver i Microsoft Office PowerPoint

VisFlytte mellem ruder

Hvis du vil gøre dette Skal du trykke på
Flytte med uret mellem ruder i normal visning. F6
Flytte mod uret mellem ruder i normal visning. SKIFT+F6
Skifte mellem fanerne Dias og Disposition i ruden Disposition og dias i normal visning. CTRL+SKIFT+TAB

VisArbejde i en disposition

Hvis du vil gøre dette Skal du trykke på
Hæve et afsnit. ALT+SKIFT+VENSTRE PIL
Sænke et afsnit. ALT+SKIFT+HØJRE PIL
Flytte markerede afsnit op. ALT+SKIFT+PIL OP
Flytte markerede afsnit ned. ALT+SKIFT+PIL NED
Have vist overskriftsniveau 1. ALT+SKIFT+1
Udvide tekst under en overskrift. ALT+SKIFT+PLUSTEGN
Skjule tekst under en overskrift. ALT+SKIFT+MINUSTEGN

VisArbejde med figurer, billeder, bokse, objekter og WordArt

VisIndsætte en figur

 1. Tryk på og slip ALT, derefter N, derefter S og derefter H for at vælge Figurer.
 2. Brug piletasterne, så du kan se de forskellige kategorier af figurer, og vælg den ønskede figur.
 3. Tryk på CTRL+ENTER for at indsætte den valgte figur.

VisInsert a box

 1. Press and release ALT, and then press N.
 2. Press TAB to move to Text Box, located on the Insert tab in the Text group.
 3. Press CTRL+ENTER to insert the text box.

VisInsert an object

 1. Press and release ALT, then N, then J to select Object.
 2. Use the arrow keys to move through the objects.
 3. Press CTRL+ENTER to insert the object that you want.

VisIndsætte WordArt

 1. Tryk på og slip ALT, derefter N og derefter W for at vælge WordArt.
 2. Vælg den ønskede WordArt-type med piletasterne, og tryk på ENTER.
 3. Skriv den ønskede tekst.

VisMarkere en figur

 Bemærk!   Tryk på ESC, hvis markøren er placeret i tekst.

 • Tryk på TAB for at gå fremad (eller SKIFT+TAB for at gå bagud) gennem objekterne, indtil størrelseshåndtagene vises på det objekt, du vil markere, hvis du vil markere en enkelt figur.
 • Brug valgruden, hvis du vil markere flere elementer.

VisGruppere eller opdele grupper af figurer, billeder og WordArt-objekter

 • Hvis du vil gruppere figurer, billeder eller WordArt-objekter, skal du markere de pågældende elementer og derefter trykke på CTRL+G.
 • Hvis du vil opdele en gruppe, skal du markere den pågældende gruppe og derefter trykke på CTRL+SKIFT+G.

VisVise eller skjule et gitter eller hjælpelinjer

Hvis du vil gøre dette Skal du trykke på
Vise eller skjule gitteret. SKIFT+F9
Vise eller skjule hjælpelinjer. ALT+F9

VisKopiere attributterne for en figur

 1. Marker figuren med de attributter, du vil kopiere.

Hvis du markerer en figur med tilhørende tekst, kopierer du både figurens attributter og tekstens udseende og typografi.

 1. Tryk på CTRL+SKIFT+C for at kopiere objektets attributter.
 2. Tryk på TAB eller SKIFT+TAB for at markere det objekt, du vil kopiere attributterne til.
 3. Tryk på CTRL+SKIFT+V.

VisMarkere tekst og objekter

Hvis du vil gøre dette Skal du trykke på
Flytte et tegn til højre. SKIFT+HØJRE PIL
Markere tegnet til venstre for markøren. SKIFT+VENSTRE PIL
Markere tegnene fra markørens placering til slutningen af ordet. CTRL+SKIFT+HØJRE PIL
Markere tegnene fra markørens placering til begyndelsen af ordet. CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL
Markere én linje op. SKIFT+PIL OP
Markere én linje ned. SKIFT+PIL NED
Markere et objekt (med tekst markeret inde i objektet). ESC
Markere et objekt (med et markeret objekt). TAB eller SKIFT+TAB, indtil det ønskede objekt er markeret
Markere tekst i et objekt (med et markeret objekt). ENTER
Markere alle objekter. CTRL+A (under fanen Dias)
Markere alle dias. CTRL+A (i diassorteringsvisning)
Markere al tekst. CTRL+A (under fanen Disposition)

VisSlette og kopiere tekst og objekter

Hvis du vil gøre dette Skal du trykke på
Slette tegnet til venstre for markøren. TILBAGE
Slette ordet til venstre for markøren. CTRL+TILBAGE
Slette tegnet til højre for markøren. DELETE
Slette ordet til højre for markøren. CTRL+DEL
Klippe et markeret objekt. CTRL+X
Kopiere et markeret objekt. CTRL+C
Indsætte et udklippet eller kopieret objekt. CTRL+V
Fortryde den seneste handling. CTRL+Z
Redo the last action. CTRL+Y
Copy formatting only. CTRL+SKIFT+C
Paste formatting only. CTRL+SKIFT+V
Paste special. CTRL+ALT+V

VisFlytte rundt i tekst

Hvis du vil gøre dette Skal du trykke på
Flytte et tegn til venstre. VENSTRE PIL
Flytte et tegn til højre. HØJRE PIL
Flytte en linje op. PIL OP
Flytte en linje ned. PIL NED
Flytte et ord til venstre. CTRL+VENSTRE PIL
Flytte et ord til højre. CTRL+HØJRE PIL
Flytte til slutningen af en linje. END
Flytte til starten af en linje. HOME
Flytte et afsnit op. CTRL+PIL OP
Flytte et afsnit ned. CTRL+PIL NED
Flytte til slutningen af en tekstboks. CTRL+END
Flytte til starten af en tekstboks. CTRL+HOME
Flytte til den næste pladsholder for titel eller brødtekst. Hvis det er den sidste pladsholder på et dias, indsættes et nyt dias med samme diaslayout som det oprindelige dias. CTRL+ENTER
Flytte for at gentage den seneste søgning. SKIFT+F4

VisFlytte rundt i og arbejde med tabeller

Hvis du vil gøre dette Skal du trykke på
Flytte til den næste celle. TAB
Flytte til den forrige celle. SKIFT+TAB
Flytte til den næste række. PIL NED
Flytte til den forrige række. PIL OP
Indsætte en tabulering i en celle. CTRL+TAB
Starte et nyt afsnit. ENTER
Tilføje en ny række i bunden af tabellen. TAB i slutningen af den sidste række

VisRedigere et sammenkædet eller integreret objekt

 1. Tryk på SKIFT+TAB for at markere det ønskede objekt.
 2. Tryk på SKIFT+F10 for genvejsmenuen.
 3. Tryk på PIL NED for at markere Regneark-objekt, og klik derefter på Rediger.

VisFormatere og justere tegn og afsnit

Skifte eller ændre størrelse på skrifttypen

Hvis du vil gøre dette Skal du trykke på
Åbne dialogboksen Skrifttype for at ændre skrifttypen. CTRL+SKIFT+F
Åbne dialogboksen Skrifttype for at ændre skriftstørrelsen. CTRL+SKIFT+P
Øge skriftstørrelsen. CTRL+SKIFT+>
Mindske skriftstørrelsen. CTRL+SKIFT+, (komma)

Anvende tegnformater

Hvis du vil gøre dette Skal du trykke på
Åbne dialogboksen Skrifttype for at ændre tegnformateringen. CTRL+T
Ændre tegnformateringen mellem sætning, små bogstaver og store bogstaver. SKIFT+F3
Anvende fed formatering. CTRL+F
Anvende understregning. CTRL+U
Anvende kursiv. CTRL+K
Anvende sænket skrift (automatisk linjeafstand). CTRL+PLUSTEGN (+)
Anvende hævet skrift (automatisk linjeafstand). CTRL+SKIFT+PLUSTEGN (+)
Fjerne manuel tegnformatering, f.eks. sænket eller hævet skrift. CTRL+MELLEMRUM
Insert a hyperlink. CTRL+I

Kopiere tekstformater

Hvis du vil gøre dette Skal du trykke på
Kopiere formater. CTRL+SKIFT+C
Indsætte formater. CTRL+SKIFT+V

Justere afsnit

Hvis du vil gøre dette Skal du trykke på
Centrere et afsnit. CTRL+E
Justere et afsnit. CTRL+J
Venstrejustere et afsnit. CTRL+L
Højrejustere et afsnit. CTRL+R

VisKøre en præsentation

Du kan benytte følgende tastaturgenveje under præsentation i fuldskærmsvisning.

Hvis du vil gøre dette Skal du trykke på
Starte præsentationen forfra. F5
Udføre den næste animation eller gå til det næste dias. N, ENTER, PAGE DOWN, HØJRE PIL, VENSTRE PIL eller MELLEMRUM
Udføre den forrige animation eller gå til det forrige dias. P, PAGE UP, VENSTRE PIL, PIL OP eller MELLEMRUM
Gå til dias Tal. Tal+ENTER
Få vist et tomt, sort dias eller vende tilbage til præsentationen fra et tomt, sort dias. B eller PUNKTUM
Få vist et tomt, hvidt dias eller vende tilbage til præsentationen fra et tomt, hvidt dias. W eller KOMMA
Stoppe eller genstarte en automatisk præsentation. S
Afslutte en præsentation. ESC eller BINDESTREG
Slette anmærkninger på skærmen. E
Gå til det næste dias, hvis det næste dias er skjult. H
Angive nye tidsindstillinger under afprøvningen. T
Bruge de oprindelige tidsindstillinger under afprøvningen. O
Bruge et klik med musen til at fortsætte afprøvningen. M
Vende tilbage til det første dias. 1+ENTER
Få vist den skjulte markør igen eller ændre markøren til en pen. CTRL+P
Få vist den skjulte markør igen eller ændre markøren til en pil. CTRL+A
Skjule markøren og navigationsknappen med det samme. CTRL+H
Skjule markøren og navigationsknappen i 15 sekunder. CTRL+U
Få vist genvejsmenuen. SKIFT+F10
Gå til det første eller næste hyperlink på et dias. TAB
Gå til det sidste eller forrige hyperlink på et dias. SKIFT+TAB
Udføre det samme, som hvis der var klikket med musen på det markerede hyperlink. ENTER (når et hyperlink er markeret)

 Tip!    Du kan trykke på F1 under en præsentation for at få vist en liste over kontrolelementer.

VisGennemse webpræsentationer

Følgende taster kan bruges til at gennemse webpræsentationer i Microsoft Internet Explorer 4.0 eller nyere.

Hvis du vil gøre dette Skal du trykke på
Gå fremad gennem de forskellige hyperlinks i en webpræsentation, værktøjslinjen Adresse og værktøjslinjen Hyperlinks. TAB
Gå tilbage gennem de forskellige hyperlinks i en webpræsentation, værktøjslinjen Adresse og værktøjslinjen Hyperlinks. SKIFT+TAB
Udføre det samme, som hvis der var klikket med musen på det markerede hyperlink. ENTER
Gå til det næste dias. MELLEMRUMSTAST
Gå til det forrige dias. TILBAGE

VisBruge valgruden

Bruge følgende tastaturgenveje i valgruden.

Hvis du vil gøre dette Skal du trykke på
Starte valgruden. ALT, J, D, A og derefter P
Flytte fokus rundt mellem de forskellige ruder. F6
Få vist genvejsmenuen. SKIFT+F10
Flytte fokus til et enkelt element eller en enkelt gruppe. PIL OP eller PIL NED
Flytte fokus fra et element i en gruppe til den overordnede gruppe. VENSTREPIL
Flytte fokus fra en gruppe til det første element i gruppen. HØJREPIL
Udvide en aktiv gruppe og alle dens underordnede grupper. * (kun på det numeriske tastatur)
Udvide en aktiv gruppe. + (kun på det numeriske tastatur)
Skjule en aktiv gruppe. - (kun på det numeriske tastatur)
Flytte fokus til et element og markere det. SKIFT+PIL OP eller SKIFT+PIL NED
Markere et element, der er i fokus. MELLEMRUMSTAST eller ENTER
Annullere markering af et element, der er i fokus. SKIFT+MELLEMRUM eller SKIFT+ENTER
Flytte et markeret element frem. CTRL+SKIFT+F
Flytte et markeret element tilbage. CTRL+SKIFT+A
Få vist eller skjule et element, der er i fokus. CTRL+SKIFT+S
Omdøbe et element, der er i fokus. F2
Skifte tastaturfokus i valgruden mellem træstrukturen og knapperne Vis alle og Skjul alle. TAB eller SKIFT+TAB 
Skjule alle grupper. ALT+SKIFT+1
Udvide alle grupper. ALT+SKIFT+9

Hvis du vil tildele menupunkter, indspillede makroer og VBA-programkode (Visual Basic for Applications) (VBA (Visual Basic for Applications): En makrosprogversion af Microsoft Visual Basic, der bruges til at programmere Microsoft Windows-baserede programmer, og som leveres med flere Microsoft-programmer.) brugerdefinerede tastaturgenveje i Office PowerPoint 2007, skal du bruge et tredjepartstilføjelsesprogram, f.eks. Shortcut Manager til PowerPoint, som er tilgængelig fra OfficeOne-tilføjelsesprogrammer til PowerPoint.

 
 
Gælder for:
PowerPoint 2007