Side 6 af 27FORRIGENÆSTE

Oprette din første præsentation

Arbejde med tekst


I den alsidige pladsholder, vi viste tidligere, kan du tilføje grafikelementer eller tekst. I næste lektion lærer du, hvordan man tilføjer grafik, f.eks. billeder. Lige nu fortæller vi lidt om tekst.

Standardformateringen for tekst er en punktopstilling.

Billedtekst 1 Du kan bruge forskellige niveauer af tekst i punktopstillinger til at oprette underpunkter under hovedpunkter.
Billedtekst 2 Brug kommandoerne i gruppen Skrifttype på båndet til at ændre tegnformateringen, f.eks. skriftfarve og -størrelse.
Billedtekst 3 Brug kommandoerne i gruppen Afsnit til at ændre afsnitsformateringen, f.eks. listeformatering, tekstindrykning og linjeafstand.

Automatisk teksttilpasning     Hvis du skriver mere tekst, end der er plads til i pladsholderen, formindskes skriftstørrelsen og linjeafstanden automatisk, så det hele kan være der. Du kan deaktivere denne funktionsmåde, hvis du vil. Du kan se, hvordan du gør, i øvelsessessionen.

Side 6 af 27FORRIGENÆSTE