Oprette SmartArt-grafik

Et grafisk SmartArt-objekt er en visuel gengivelse af dine oplysninger, som du hurtigt og nemt kan oprette ved at vælge mellem mange forskellige layout. Det gør det nemt for dig at formidle dine budskaber eller idéer. Du kan oprette SmartArt-grafik i Excel, Outlook, PowerPoint og Word.

SmartArt-grafik med diastekst og layoutgalleri

Denne artikel indeholder


Oversigt over oprettelse af SmartArt-grafik

Det meste af det indhold, der oprettes med Microsoft Office 2010-programmerne, er tekst, selvom illustrationer letter forståelsen, forbedrer hukommelsen og opfordrer læseren til at handle. Det kan være en udfordring at oprette illustrationer af høj kvalitet, især hvis du ikke er professionel grafiker eller ikke har råd til at ansætte én. Hvis du bruger versioner af Microsoft Office fra før Office 2007, kan du bruge lang tid på at sikre, at figurerne har samme størrelse og er justeret ordentligt, at teksten ser rigtig ud og formatere figurerne, så de passer til den gennemgående stil i dokumentet. Med SmartArt-grafik kan du med få klik med musen oprette illustrationer af professionel kvalitet.

Du kan oprette SmartArt-grafik i Excel, Outlook, PowerPoint og Word. Selvom du ikke kan oprette SmartArt-grafik i andre Office 2010, kan du kopiere og indsætte SmartArt-grafik som billeder i disse programmer.

Når du opretter SmartArt-grafik, bliver du anmodet om at vælge en SmartArt-grafiktype, f.eks. Proces, Hierarki, Cyklus eller Relation. Hver enkelt type grafik indeholder flere forskellige layout. Når du har valgt et layout, er det nemt at ændre layoutet eller typen for SmartArt-grafikken. Det meste af teksten og andet indhold, farver, typografier, effekter og tekstformatering overføres automatisk til det nye layout.

Samtidig med, at du tilføjer og redigerer indholdet i tekstruden, opdateres SmartArt-grafikken automatisk: Figurer tilføjes eller fjernes efter behov.

Du kan også tilføje og fjerne figurer i SmartArt-grafikken for at justere layoutets struktur. Layoutet Grundproces vises f.eks. med tre figurer, men der er måske kun behov for to figurer i din proces, eller der kan være behov for fem. Efterhånden som du tilføjer eller fjerner figurer og redigerer teksten, opdateres placeringen af figurerne og mængden af tekst automatisk , og det oprindelige design og den oprindelige kant på SmartArt-grafiklayoutet bevares.

Gælder kun for PowerPoint

Da PowerPoint 2010-præsentationer ofte indeholder dias med punktopstillinger, kan du hurtigt konvertere diastekst til et grafisk SmartArt-objekt. Desuden kan du animere det grafiske SmartArt-objekt i PowerPoint 2010-præsentationer.

Når du markerer et layout, vises pladsholdertekst (f.eks. [Tekst]), så du kan se, hvordan SmartArt-grafikken ser ud. Pladsholdertekst vises ikke i et diasshow. Figurerne vises og udskrives dog altid, medmindre du sletter dem. Du kan erstatte pladsholderteksten med dit eget indhold.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Hvad skal du tænke på, når du opretter SmartArt-grafik?

Før du opretter SmartArt-grafik, skal du forestille dig, hvilken type og hvilket layout der er mest velegnet at vise dine data i. Hvad vil du udtrykke med grafikken? Skal grafikken have et bestemt udseende? Du kan nemlig hurtigt og nemt skifte layout, prøve forskellige layout (forskellige typer), indtil du finder det, der bedst illustrerer dit budskab. Grafikken skal være tydelig og nem at følge. Eksperimentér med forskellige SmartArt-grafiktyper – tag udgangspunkt i tabellen nedenfor. Tabellen er ment som en hjælp til at komme i gang og er ikke en komplet liste.

Formålet med grafik Grafiktype
Vise ikke-fortløbende oplysninger Liste
Vise trinnene i en proces eller på en tidslinje Proces
Vise en gentagen proces Cyklus
Vise et beslutningstræ Hierarki
Oprette et organisationsdiagram Hierarki
Illustrere forbindelser Relation
Vise, hvordan delene er relateret til helheden Matrix
Vise de forholdsmæssige relationer med den største komponent øverst eller nederst Pyramide
Tegne et stamtræ med billeder Billede

Tænk over, hvor meget teksten fylder, eftersom tekstmængden ofte afgør, hvilket layout du bruger, og hvor mange figurer der er behov for i layoutet. Generelt fungerer SmartArt-grafik bedst, når antallet af figurer og tekstmængden er begrænset til nøglepunkter. Større tekstmængder kan virke forstyrrende i SmartArt-grafikken og kan gøre det vanskeligere at formidle budskabet visuelt. Nogle former for layout, f.eks. Vandret liste 6 i typen Proces, fungerer dog udmærket med større tekstmængder.

Nogle SmartArt-grafiklayout indeholder et fast antal figurer. Layoutet Modsatrettede pile i typen Relation er f.eks. designet til at vise to modstridende ideer eller koncepter. Kun to figurer kan svare til tekst, og layoutet kan ikke ændres, så det kan vise flere ideer eller koncepter.

Modsatrettede pile i SmartArt-grafik.

Layout Modsatrettede pile med to modstridende ideer

Hvis du skal formidle mere end to ideer, skal du skifte til et andet layout, der har mere end to figurer til tekst, f.eks. layoutet Grundpyramide i typen Pyramide. Husk, at hvis du ændrer SmartArt-grafiklayout eller type, kan det ændre betydningen af dine oplysninger. Et SmartArt-grafiklayout med pile, der peger til højre, f.eks. Grundproces i typen Proces, har en anden betydning end SmartArt-grafik med pile, der danner en cirkel, f.eks. Kontinuerlig cyklus i typen Cyklus.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Opret SmartArt-grafik, og tilføj tekst til grafikken.

 1. Klik på SmartArt på fanen Indsæt i gruppen Illustrationer.

Gruppen Illustration på fanen Indsæt i PowerPoint 2010.

Et eksempel på gruppen Illustration på fanen Indsæt i PowerPoint 2010
 1. Klik på den ønskede type og det ønskede layout i dialogboksen Vælg et grafisk SmartArt-objekt.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at skrive teksten:
  • Klik på [Tekst] i ruden Tekst, og skriv derefter teksten.
  • Kopiér teksten fra et andet sted eller program, klik på [Tekst] i tekstruden, og indsæt derefter teksten.

 Bemærk! 

 • Klik på kontrolelementet, hvis tekstruden ikke er synlig.

Vis/skjul tekstrude

 • Klik på et felt i SmartArt-grafikken, og skriv derefter teksten. Du får de bedste resultater ved at bruge denne indstilling, efter at du tilføjer alle de ønskede felter.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Tilføje eller slette figurer i SmartArt-grafik

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil føje en anden figur til.
 2. Klik på den eksisterende figur, der er placeret tættest på det sted, hvor du vil tilføje den nye figur.
 3. Klik på pilen under Tilføj figur i gruppen Opret grafik på fanen Design under SmartArt-værktøjer.

Gruppen Opret grafik under SmartArt-værktøjer på fanen Design.

Hvis du ikke kan se fanen SmartArt-værktøjer eller Design, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik. Du skal måske dobbeltklikke på SmartArt-grafikken for at markere den og åbne fanen Design.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på Tilføj figur efter for at indsætte en figur efter den valgte figur.
  • Klik på Tilføj figur før for at indsætte en figur inden den valgte figur.

 Bemærk! 

 • Hvis du vil tilføje en figur fra tekstruden, skal du klikke på en eksisterende figur, og placere markøren inden eller efter teksten, hvor du ønsker at indsætte figuren og derefter trykke på ENTER.
 • Hvis du vil slette en figur fra din SmartArt-grafik, skal du klikke på den figur, du vil slette og derefter trykke på DELETE. Klik på kanten af SmartArt-grafikken, og tryk derefter på DELETE for at slette hele din SmartArt-grafik.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Ændre farver globalt i SmartArt-grafikken

Du kan anvende farvevariationer, der er afledt af farvetemaet (temafarver: Et sæt farver, der bruges i en fil. Et tema består af temafarver, temaskrifttyper og temaeffekter.), på figurerne i SmartArt-grafiklayoutet.

 1. Klik på SmartArt-grafikken.
 2. Klik på Skift farver i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

Gruppen SmartArt-typografi på fanen Design under SmartArt-værktøjer

Hvis du ikke kan se fanen SmartArt-værktøjer eller Design, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik. Du skal måske dobbeltklikke på SmartArt-grafikken for at markere den og åbne fanen Design.

 1. Klik på den ønskede farvevariant.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Anvende en SmartArt-typografi i SmartArt-grafik

En SmartArt-typografi er en kombination af forskellige effekter, f.eks. stregtype, facet eller 3D, som du kan anvende på figurerne i SmartArt-grafikken til at oprette et unikt og professionelt udseende.

 1. Klik på SmartArt-grafikken.
 2. Klik på den SmartArt-typografi, du vil bruge, under SmartArt-værktøjer under fanen Design i gruppen SmartArt-typografier.

Hvis du vil se flere SmartArt-typografier, skal du klikke på knappen FlereKnapflade.

Tip!    

 • Hvis du vil begynde med et tomt layout, skal du slette al pladsholderteksten (f.eks. [Tekst]) i tekstruden eller trykke på CTRL+A og derefter trykke på DELETE.
 • Hvis du vil ændre størrelsen på hele SmartArt-grafikken, skal du klikke på kanten af SmartArt-grafikken og derefter trække størrelseshåndtagene ind eller ud, indtil SmartArt-grafikken har den ønskede størrelse.
 • Hvis du allerede har tekst på et PowerPoint-dias, kan du konvertere teksten til SmartArt-grafik.
 • Hvis du bruger PowerPoint, kan du animere SmartArt-grafikken for at fremhæve hver enkelt figur eller hver enkelt hierarkiske niveau.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010