Om farveskemaer

Et farveskema består af otte farver, der bruges i diasets design, og som angiver farverne for baggrunden, tekst og streger, skygger, titeltekst, fyld, fremhævelser og hyperlinks. En præsentations farveskema bestemmes af den anvendte designskabelon (designskabelon: En fil, der indeholder typografierne i en præsentation, herunder typen og størrelsen på opstillinger med punkttegn og skrifttyper, pladsholderstørrelser og -placeringer, baggrundsdesign og fyld-, farveskemaer og en diasmaster samt en valgfri titelmaster.).

Et eksempel på et farveskema, du kan vælge at anvende på et dias

billedforklaring 1 Farver for titeltekst og brødtekst

billedforklaring 2 Farver for baggrund, fyld og skygger

billedforklaring 3 Farver for hyperlinks, fyld og fremhævelser som f.eks. punktopstillinger

Du kan få vist farveskemaet for et dias ved at markere diaset og derefter vise opgaveruden (opgaverude: Et vindue i et Office-program, der angiver almindeligt brugte kommandoer. Placeringen og den lille størrelse giver mulighed for at bruge kommandoerne, mens der arbejdes i filer.) Diasdesign - Farveskemaer. Farveskemaet for det markerede dias er markeret i opgaveruden.

Designskabelonen indeholder et standardfarveskema plus yderligere skemaer, du kan vælge mellem, og som alle er designet til skabelonen. Standardpræsentationen, eller den "tomme" præsentation, i Microsoft PowerPoint indeholder også farveskemaer.

Du kan anvende et farveskema på ét dias, udvalgte dias eller alle dias samt på noter (noter: Udskrevne sider, hvor forfatterens noter vises under det dias, noterne følger med.) og uddelingskopier (uddelingskopi: En udskrevet version af en præsentation, der kan indeholde flere dias pr. side og plads til tilhørernes noter.).

Redigering af farveskemaer

Du kan redigere et farveskema. Hvis du ofte bruger den samme designskabelon, og du ønsker at ændre den en smule, kan du f.eks. angive en anden fremhævelsesfarve eller baggrundsfarve. Du kan også justere farverne i en præsentation, så de passer til temafarverne for en bestemt begivenhed, f.eks. en messe.

En liste over de otte farver i farveskemaet, og hvad de bruges til

Du kan ændre farven for alle eller udvalgte elementer på diaset.

Når du redigerer et farveskema, oprettes et nyt skema, som indgår i præsentationsfilen, så du let kan anvende det igen.

Når du ændrer en farve, kan du vælge mellem et helt spektrum af farver.

Bruge farver, der ikke indgår i farveskema

Hvis du indsætter nye farver i præsentationen, som ikke findes i farveskemaet, f.eks. ved at ændre farven på en skrifttype et enkelt sted eller tildele et enkelt objekt en unik farve, tilføjes den nye farve i alle farvemenuer, og den vises under de otte farver i farveskemaet. Når du kan se alle de farver, du har taget i brug, kan du lettere gennemføre farvevalget i hele præsentationen.

Farvemenu med de otte farver i farveskemaet plus en ny farve, der er tilføjet

billedforklaring 1 Farver i farveskemaet

billedforklaring 2 Nye farver tilføjet i præsentationen

Du kan tilføje og få vist op til otte nye farver. Hvis du tilføjer farver, der ikke findes i farveskemaet, ændres eller opdateres de ikke, når du genanvender skemaet eller foretager ændringer af designskabelonen.

 
 
Gælder for:
PowerPoint 2003