Om designskabeloner

Microsoft PowerPoint indeholder designskabeloner (designskabelon: En fil, der indeholder typografierne i en præsentation, herunder typen og størrelsen på opstillinger med punkttegn og skrifttyper, pladsholderstørrelser og -placeringer, baggrundsdesign og fyld-, farveskemaer og en diasmaster samt en valgfri titelmaster.), som du kan anvende på en præsentation for at give den et gennemført design og et professionelt udseende.

Designskabeloner i PowerPoint

Designskabeloner i PowerPoint

I opgaveruden (opgaverude: Et vindue i et Office-program, der angiver almindeligt brugte kommandoer. Placeringen og den lille størrelse giver mulighed for at bruge kommandoerne, mens der arbejdes i filer.) Diasdesign kan du gennemse og anvende en designskabelon på præsentationen. Skabelonen kan anvendes på alle dias eller udvalgte dias, og du kan anvende flere typer designskabeloner i samme præsentation.

Hver gang du anvender en designskabelon, tilføjes en diasmaster (diasmaster: Det dias, hvor oplysningerne omtema og layout i en præsentation lagres, herunder baggrund, farver, skrifttyper, effekter samt pladsholderstørrelser og -placeringer.) for skabelonen i præsentationen. Hvis du anvender forskellige skabeloner på alle diasene, erstattes den gamle diasmaster af masteren i den nye skabelon.

Du kan gemme en præsentation, du har oprettet, som en ny designskabelon, som bliver tilgængelig i opgaveruden Diasdesign.

Andre skabelontyper

Indholdsskabeloner      En indholdsskabelon (indholdsskabelon: En designskabelon, der også indeholder tekstforslag på hvert dias. Du kan erstatte tekstforslagene med den ønskede tekst. En indholdsskabelon indeholder en diasmaster og en valgfri titelmaster.) har alle elementerne i en designskabelon plus et dispositionsforslag til præsentationen. Du kan anvende en indholdsskabelon, når du begynder at oprette en præsentation i guiden Autoindhold.

En indholdsskabelon foreslår tekst til en bestemt type præsentation, f.eks. en forretningsplan eller projektformål.

Et dias i en indholdsskabelon med forslag til punktopstillinger

Du kan oprette dine egne indholdsskabeloner og tilføje dem i guiden Autoindhold.

Skabeloner fra websteder      Din arbejdsgruppe bruger måske altid en skabelon, der ligger på et websted. Du kan få adgang til disse filer fra PowerPoint.

Skabeloner på Microsoft.com     Vælg mellem yderligere PowerPoint-skabeloner i skabelonområdet i Microsoft Office Template Gallery på webstedet Microsoft Office Online. Skabelonerne er opstillet efter præsentationstype.

 
 
Gælder for:
PowerPoint 2003