Konvertere diastekst til SmartArt-grafik

Præsentationer indeholder ofte dias med opstillinger med punkttegn. Her vises, hvordan du hurtigt kan konvertere teksten i en opstilling med punkttegn til SmartArt-grafik for at få vist meddelelsen grafisk i PowerPoint. SmartArt-grafik er en visuel præsentation af dine oplysninger, som du selv kan tilpasse fuldstændigt.

Denne artikel indeholder


Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Oversigt over konvertering af diastekst til SmartArt-grafik

Konvertering af tekst til SmartArt-grafik er en hurtig måde at konvertere eksisterende dias til professionelt designede illustrationer på. Med et enkelt klik kan du f.eks. konvertere et dias med en dagsorden til SmartArt-grafik. Du kan vælge mellem mange indbyggede layout for at gøre din meddelelse eller dine ideer visuelt tillokkende. Placer markøren over en miniature, hvis du vil eksperimentere med de layout til SmartArt-grafik, der fungerer bedst sammen med opstillinger med punkttegn.

Et almindeligt dias er konverteret til SmartArt-grafik.

Tag et almindeligt dias med en opstilling med punkttegn, og konverter det til en flot, professionelt designet grafik!

Når du vælger et layout til en SmartArt-grafik, placeres teksten i dine dias automatisk i figurer og arrangeres ud fra det layout, du har valgt. Du kan derefter tilpasse SmartArt-grafikken ved at ændre farven på den eller ved at føje en SmartArt-typografi til den.

 Bemærk!   Du kan også konvertere billeder på dias til SmartArt-grafik.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Konvertere diastekst til SmartArt-grafik

 1. Klik på den pladsholder (pladsholdere: Bokse med stiplede eller skraverede kanter, der er en del af de fleste diaslayout. Boksene indeholder titel- og brødtekst eller objekter, f.eks. diagrammer, tabeller og billeder.), der indeholder teksten i det dias, der skal konverteres.
 2. Klik på Konverter til SmartArt-grafikKnappen Konverter til SmartArt-grafik i gruppen Afsnit under fanen Startside.
 3. Klik på layoutet til den SmartArt-grafik, du vil bruge.

Galleriet indeholder layout til SmartArt-grafik, som fungerer bedst sammen med lister med punkttegn. Hvis du vil have vist hele layoutsæt, skal du klikke på Flere SmartArt-grafikker.

 Bemærk! 

 • Hvis du både vil have et dias med teksten og et andet dias med SmartArt-grafikken, som er oprettet ud fra samme tekst, skal du oprette en kopi af diasset, før du konverterer det til SmartArt-grafik.
 • Hvis du ikke har lukket og så efterfølgende har genåbnet din præsentation, kan du føre konverteringen tilbage til en SmartArt-grafik ved at klikke på FortrydKnapfladeværktøjslinjen Hurtig adgang.

Hvis du lukker præsentationen, kan du ikke bruge Fortryd, men du kan kopiere og indsætte al tekst fra tekstruden i et dias. Eventuel formatering går tabt, men du bevarer dine data.

 • Du kan også konvertere dit dias til SmartArt-grafik ved at højreklikke på pladsholderen med teksten til det dias, du vil konvertere, og derefter klikke på Konverter til SmartArt.
 • Nogle teksttilpasninger vil gå tabt, f.eks. ændringer af tekstens farve eller skriftstørrelse, som du har foretaget for teksten i diaset, når du konverterer teksten til en SmartArt-grafik.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Ændre farverne i en hel SmartArt-grafik

Du kan ændre de farver, der er anvendt til figurerne i SmartArt-grafikken. De forskellige farvekombinationer er alle udledt af temafarverne (temafarver: Et sæt farver, der bruges i en fil. Et tema består af temafarver, temaskrifttyper og temaeffekter.) i din præsentation.

 1. Klik på SmartArt-grafikken.
 2. Klik på Skift farver i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

Skift farven på din SmartArt-grafik.

Hvis du ikke kan se fanen SmartArt-værktøjer eller Design, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik. Du skal måske dobbeltklikke på SmartArt-grafikken for at markere den og åbne fanen Design.

 1. Klik på den ønskede farvevariation.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Anvende en SmartArt-typografi til en hel SmartArt-grafik

En SmartArt-typografi er en kombination af enestående og professionelt udformede effekter, f.eks. stregtype, facet eller 3D, som du kan anvende til en SmartArt-grafik.

 1. Klik på SmartArt-grafikken.
 2. Klik på den SmartArt-typografi, du vil bruge, under SmartArt-værktøjer under fanen Design i gruppen SmartArt-typografier.

Hvis du vil se flere SmartArt-typografier, skal du klikke på knappen FlereKnapflade.

Hvis du ikke kan se fanen SmartArt-værktøjer eller Design, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik. Du skal måske dobbeltklikke på SmartArt-grafikken for at markere den og åbne fanen Design.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
PowerPoint 2010