Konvertere diastekst til SmartArt-grafik

Præsentationer indeholder ofte tekst med opstillinger med punkttegn. Når du bruger Microsoft Office PowerPoint 2007, kan du konvertere teksten i en liste med punkttegn til en SmartArt-grafik, der illustrerer meddelelsen grafisk. En SmartArt-grafik er en visuel præsentation af dine oplysninger, som du selv helt kan tilpasse.

Denne artikel indeholder


Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Oversigt over konvertering af diastekst til SmartArt-grafik

Konvertering af tekst til en SmartArt-grafik er en hurtig måde at konvertere eksisterende dias til professionelt designede illustrationer på. Med et enkelt klik kan du f.eks. konvertere et dias med en dagsorden til en SmartArt-grafik. Du kan vælge mellem mange indbyggede layout, så du kan kommunikere din meddelelse eller dine ideer effektivt. Placer markørken over en miniature, hvis du vil eksperimentere med det layout til SmartArt-grafik, som fungerer bedst sammen med opstillinger med punkttegn.

Konverteret PowerPoint-dias med dagsorden

Når du vælger et layout til en SmartArt-grafik, placeres teksten i dine dias automatisk i figurer og arrangeres ud fra det layout, du har valgt. Du kan derefter tilpasse SmartArt-grafikken ved at ændre farven på den eller ved at føje en SmartArt-typografi til den.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Konvertere diastekst til SmartArt-grafik

 1. Klik på den pladsholder (pladsholdere: Bokse med stiplede eller skraverede kanter, der er en del af de fleste diaslayout. Boksene indeholder titel- og brødtekst eller objekter, f.eks. diagrammer, tabeller og billeder.), der indeholder teksten i det dias, der skal konverteres.
 2. Klik på Konverter til SmartArt-grafikKnappen Konverter til SmartArt-grafik i gruppen Afsnit under fanen Startside.
 3. Klik på layoutet til den SmartArt-grafik, du vil bruge.

Galleriet indeholder layout til SmartArt-grafik, som fungerer bedst sammen med lister med punkttegn. Hvis du vil have vist hele layoutsæt, skal du klikke på Flere SmartArt-grafikker.

 Bemærk! 

 • Hvis du både vil have et dias med teksten og et andet dias med SmartArt-grafikken, som er oprettet ud fra samme tekst, skal du oprette en kopi af diaset, før du konverterer det til en SmartArt-grafik.
 • Hvis du ikke har lukket og så efterfølgende har genåbnet din præsentation, kan du føre konverteringen tilbage til en SmartArt-grafik ved at klikke på FortrydKnapfladeværktøjslinjen Hurtig adgang.

Hvis du lukker præsentationen, kan du ikke bruge Fortryd, men du kan kopiere og indsætte al tekst fra tekstruden i et dias. Eventuel formatering går tabt, men du bevarer dine data.

 • Du kan også konvertere dit dias til SmartArt-grafik ved at højreklikke på pladsholderen med teksten til det dias, du vil konvertere, og derefter klikke på Konverter til SmartArt.
 • Nogle teksttilpasninger vil gå tabt, f.eks. ændringer af tekstens farve eller skriftstørrelse, som du har foretaget for teksten i diaset, når du konverterer teksten til en SmartArt-grafik.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Ændre farverne i en hel SmartArt-grafik

Du kan ændre de farver, der er anvendt til figurerne i SmartArt-grafikken. De forskellige farvekombinationer er alle udledt fra temafarverne (temafarver: Et sæt farver, der bruges i en fil. Et tema består af temafarver, temaskrifttyper og temaeffekter.) i din præsentation.

 1. Klik på SmartArt-grafikken.
 2. Klik på Skift farver i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

Billede af gruppen SmartArt-typografier

 1. Klik på den ønskede farvevariation.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Anvende en SmartArt-typografi til en hel SmartArt-grafik

En SmartArt-typografi er en kombination af enestående og professionelt udformede effekter, f.eks. stregtype, facet eller 3D, som du kan anvende til en SmartArt-grafik.

 1. Klik på SmartArt-grafikken.
 2. Klik på den SmartArt-typografi, du vil bruge, under SmartArt-værktøjer under fanen Design i gruppen SmartArt-typografier.

Hvis du vil se flere SmartArt-typografier, skal du klikke på knappen FlereKnapflade.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007