Konvertere billede på et dias til en SmartArt-grafik

Udover at konvertere tekst på dit dias til en SmartArt-grafik kan du konvertere billeder på hver dias til SmartArt-grafik ved hjælp af et af de nye, fotoorienterede layout i SmartArt-grafikken. SmartArt-grafik er en visuel præsentation af dine oplysninger, som du selv kan tilpasse fuldstændigt.

Denne artikel indeholder


Konvertere billeder til en SmartArt-grafik

 1. Marker de billeder, du vil konvertere til en SmartArt-grafik.

Hvis du vil markere flere billeder, skal du klikke på det første billede og derefter trykke på CTRL og holde den nede, mens du klikker på de andre billeder.

 1. Klik på Billedeffekter i gruppen Billedtypografier på fanen Formater under Billedlayout.

Billede af båndet i PowerPoint

Hvis du ikke kan se fanen Formater eller Billedværktøjer, skal du kontrollere, at du har markeret billederne. Du skal måske dobbeltklikke på billederne og åbne fanen Formater.

 1. Klik på layoutet til den SmartArt-grafik, du vil bruge.

Galleriet indeholder layout til SmartArt-grafik, som fungerer bedst sammen med billederne.

Når du vælger et layout til en SmartArt-grafik, placeres billederne automatisk i figurer og arrangeres ud fra det layout, du har valgt. Du kan derefter føje tekst til SmartArt-grafikken og tilpasse SmartArt-grafikken ved at ændre farverne eller føje en SmartArt-typografi til den.

 Bemærk!   Hvis du ikke har lukket og så efterfølgende har genåbnet din præsentation, kan du føre konverteringen tilbage til en SmartArt-grafik ved at klikke på FortrydKnapfladeværktøjslinjen Hurtig adgang.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Føje tekst til SmartArt-grafikken

 1. Klik på SmartArt-grafikken.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at skrive teksten:
  • Klik på [Tekst] i ruden Tekst, og skriv derefter teksten.
  • Kopiér teksten fra et andet sted eller program, klik på [Tekst] i tekstruden, og indsæt derefter teksten.
  • Klik på et felt i SmartArt-grafikken, og skriv derefter teksten. Du får de bedste resultater ved at bruge denne indstilling, efter at du tilføjer alle de ønskede felter.

 Bemærk! 

 • Klik på kontrolelementet, hvis tekstruden ikke er synlig.

Vis/skjul tekstrude

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Tilføje eller slette figurer i SmartArt-grafik

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil føje en anden figur til.
 2. Klik på den eksisterende figur, der er placeret tættest på det sted, hvor du vil tilføje den nye figur.
 3. Klik på pilen under Tilføj figur i gruppen Opret grafik på fanen Design under SmartArt-værktøjer.

Rullelisten Tilføj figur

Hvis du ikke kan se fanen SmartArt-værktøjer eller Design, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik. Du skal måske dobbeltklikke på SmartArt-grafikken for at markere den og åbne fanen Design.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på Tilføj figur efter for at indsætte en figur efter den valgte figur.
  • Klik på Tilføj figur før for at indsætte en figur inden den valgte figur.

 Bemærk! 

 • Hvis du vil tilføje en figur fra tekstruden, skal du klikke på en eksisterende figur, og placere markøren inden eller efter teksten, hvor du ønsker at indsætte figuren og derefter trykke på ENTER.
 • Hvis du vil slette en figur eller et billede fra din SmartArt-grafik, skal du klikke på den figur eller det billede, du vil slette og derefter trykke på DELETE. Klik på kanten af SmartArt-grafikken, og tryk derefter på DELETE for at slette hele din SmartArt-grafik.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Ændre farverne i en hel SmartArt-grafik

Du kan ændre de farver, der er anvendt til figurerne i SmartArt-grafikken. De forskellige farvekombinationer er alle udledt af temafarverne (temafarver: Et sæt farver, der bruges i en fil. Et tema består af temafarver, temaskrifttyper og temaeffekter.) i din præsentation.

 1. Klik på SmartArt-grafikken.
 2. Klik på Skift farver i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

Skift farven på din SmartArt-grafik.

Hvis du ikke kan se fanen SmartArt-værktøjer eller Design, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik. Du skal måske dobbeltklikke på SmartArt-grafikken for at markere den og åbne fanen Design.

 1. Klik på den ønskede farvevariation.

 Bemærk!   Hvis du vil omfarve billederne i din SmartArt-grafik, så de matcher den valgte farvevariation, skal du klikke på Omfarv billeder på SmartArt-diagram i galleriet Ændre farver.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Anvende en SmartArt-typografi i SmartArt-grafik

En SmartArt-typografi er en kombination af forskellige effekter, f.eks. stregtype, facet eller 3D, som du kan anvende på figurerne i SmartArt-grafikken til at oprette et unikt og professionelt udseende.

 1. Klik på SmartArt-grafikken.
 2. Klik på den SmartArt-typografi, du vil bruge, under SmartArt-værktøjer på fanen Design i gruppen SmartArt-typografier.

Hvis du vil se flere SmartArt-typografier, skal du klikke på knappen FlereKnapflade.

Tip!    

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Ændre rækkefølgen på figurer i SmartArt-grafik

 1. Højreklik på det billede, du ønsker at ændre rækkefølgen på, i tekstruden til SmartArt-grafik.

Klik på kontrolelementet, hvis tekstruden ikke er synlig.

Vis/skjul tekstrude

 1. Klik på Sorter igen opad eller Sorter igen nedad i genvejsmenuen (genvejsmenu: En menu, der viser en liste over kommandoer, der er relevante for et bestemt element. Hvis du vil have vist en genvejsmenu, skal du højreklikke på et element eller trykke på Skift+F10.).

 Bemærk! 

 • Hvis du ændrer rækkefølgen på et billede, og det har tilhørende tekst, flytter al teksten med billedet, inklusive tekst på forskellige niveauer (dvs. tekst, der er beregnet til at være under tekstlinjen).
 • Du kan kun ændre rækkefølgen på billeder på niveau et (øverste niveau).

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
PowerPoint 2010