Indsætte sidetal, diasnumre eller dato og klokkeslæt i et dias

  1. Placer indsætningspunktet i diaset i pladsholderen (pladsholdere: Bokse med stiplede eller skraverede kanter, der er en del af de fleste diaslayout. Boksene indeholder titel- og brødtekst eller objekter, f.eks. diagrammer, tabeller og billeder.) eller i den tekstboks (tekstboks: En flytbar beholder til tekst eller grafik, som man kan ændre størrelsen på. Brug tekstbokse til at placere flere tekstblokke på en side eller til at give tekst en anden tekstretning i forhold til anden tekst i dokumentet.), hvor du vil tilføje dato og klokkeslæt eller diasnummer. 
  2. Klik enten på Diasnummer i menuen Indsæt eller på Dato og klokkeslæt.

VisTip!

Hvis du vil tilføje et diasnummer eller dato og klokkeslæt i alle dias, skal du klikke på Sidehoved og sidefod i menuen Vis og derefter markere de relevante indstillinger. Diasnummeret samt dato og klokkeslæt placeres i standardpladsholdere i diaset. Du kan ændre placeringen af disse pladsholdere på diasmasteren (diasmaster: Det dias, hvor oplysningerne omtema og layout i en præsentation lagres, herunder baggrund, farver, skrifttyper, effekter samt pladsholderstørrelser og -placeringer.).

 
 
Gælder for:
PowerPoint 2003