Side 18 af 31FORRIGENÆSTE

Kom på omgangshøjde med PowerPoint 2007

Skriv tekst i et organisationsdiagram

Arbejde med et nyt organisationsdiagram.
Billedtekst 1 Organisationsdiagrammet arver farverne fra det anvendte tema.
Billedtekst 2 En tekstrude åbnes ved siden af diagrammet, hvor du kan skrive tekst.
Billedtekst 3 Tekst, som du skriver i tekstruden, knyttes til diagramfigurer og vises i diagrammet, når du skriver.

Som du så tidligere, kan du indsætte et billede eller anden grafik ved brug af ikonerne i layoutet Titel og indholdsobjekt. Disse omfatter et ikon til SmartArt-grafik, der bl.a. indeholder layout til organisationsdiagrammer så vel som andre layout til diagrammer i PowerPoint 2007.

Når du klikker på ikonet SmartArt-grafik:

Ikonet SmartArt-grafik i diaslayout

får du et helt galleri med de tilgængelige grafiske layout.

Organisationsdiagrammer og anden grafik har nu et tekstpanel, hvor du kan skrive tekst til organisationsdiagrammet og arbejde med den uden for diagrammets figurer. Dette er bekvemt, hvis du foretrækker ikke at skrive direkte i diagrammet.

Du kan også arbejde den modsatte vej: Konverter en eksisterende opstilling med punkttegn på et dias til et grafikelement med knappen Konverter til SmartArtKnapflade under fanen Startside.

Se efter SmartArt under fanen Indsæt, hvis du vil indsætte et diagram den vej rundt.

Knappen Indsæt SmartArt-grafik under fanen Indsæt

Du kan også indsætte tabeller og andre typer diagrammer fra denne fane.

Side 18 af 31FORRIGENÆSTE