Side 7 af 27FORRIGENÆSTE

Oprette din første præsentation

Indsætte dias fra en anden fil


Du vil muligvis bruge dias fra en eksisterende præsentation i dit show. Sådan gør du:

Billedtekst 1 Klik på pilen ud for Nyt dias under fanen Startside, som om du ville indsætte et nyt dias og vælge et layout til det først.
Billedtekst 2 Klik på Genbrug dias under layoutgalleriet.
Billedtekst 3 Klik på Gennemse i opgaveruden Genbrug dias under Indsæt dias fra for at finde den præsentation eller det diasbibliotek, som indeholder de ønskede dias. Klik derefter på pilen for at åbne disse dias i opgaveruden.
Billedtekst 4 Bemærk afkrydsningsfeltet Behold kildeformatering nederst i ruden, når du finder det ønskede dias. Hvis du vil bevare det nøjagtige udseende af de dias, du indsætter, skal du sørge for at markere dette afkrydsningsfelt, inden du indsætter diaset.
Billedtekst 5 Klik på alle de dias, du vil indsætte. Hvert af de valgte dias kopieres til den åbne præsentation under det aktuelt markerede dias eller under markøren, hvis du har placeret den under en diasminiature.

Hvis du ikke vælger Behold kildeformatering, vil de indsatte dias arve det udseende eller tema, som de aktuelle dias bruger. Temaet er det, der dikterer det overordnede design og de overordnede farver til præsentationen – mere om dette i næste lektion.

Yderligere oplysninger om denne fremgangsmåde finder du på oversigtskortet sidst i dette kursus.

Side 7 af 27FORRIGENÆSTE