Side 13 af 27FORRIGENÆSTE

Oprette din første præsentation

Bruge diasikon til at indsætte billede


Nu skal du lære to metoder til at indsætte billeder og andre elementer, der ikke er tekst, på dias.

I den første lektion fik du et glimt af den første metode, som er et klikke på et ikon i en pladsholder. Billedet illustrerer, hvordan du indsætter et multimedieklip.

Billedtekst 1 Klik på ikonet Multimedieklip i pladsholderen.
Billedtekst 2 Opgaveruden Multimedieklip åbnes. Skriv et nøgleord i boksen Søg efter, der angiver, hvilken type multimedieklip du ønsker, og klik på Søg.
Billedtekst 3 Der vises multimedieklip, som passer til nøgleordet. Klik på et af dem for at indsætte det på diaset.

Størrelsen og placeringen af billedet tilpasses automatisk i pladsholderen.

På denne måde kan du også indsætte elementer som tabeller, diagrammer, SmartArt-grafik, dine egne billeder og videofiler.

Advarsel ved indsættelse af billeder     Billeder, især fotografier i høj oplysning, kan hurtigt bevirke, at præsentationsfilen bliver meget stor. Vær opmærksom på forskellige metoder til at optimere sådanne billeder, så de bliver så små som muligt. Yderligere oplysninger finder du på oversigtskortet sidst i dette kursus.

Side 13 af 27FORRIGENÆSTE