Side 28 af 31FORRIGENÆSTE

Kom på omgangshøjde med PowerPoint 2007

SmartArt-grafik oprettet i PowerPoint 2007

Billedtekst 1 SmartArt-grafik i PowerPoint 2007: Komplette redigeringsmuligheder betyder, at du kan markere enkelte figurer for at ændre dem og bruge alle SmartArt-værktøjerne.
Billedtekst 2 SmartArt-grafik gemt i en tidligere version: Du kan kun markere hele grafikken og f.eks. tilføje en baggrundsfarve eller ændre størrelsen. Nogle effekters udseende kan endvidere gå tabt, f.eks. skær eller facetter.

Du gemmer i det tidligere format, hvis der er brugere, der ikke har PowerPoint 2007 eller kompatibilitetspakken til at åbne PowerPoint 2007-filer, der skal arbejde med filen.

Kompatibilitetskontrollen i det forrige eksempel viste, at en ny grafik ville blive ét objekt, ligesom et billede, og derfor ikke-redigerbart, hvis præsentationen gemmes i det tidligere format.

Den bruger, der åbner denne fil i PowerPoint 2003, ser PowerPoint 2007-grafikken med den størst mulige korrekte visuelle gengivelse. Brugeren kan ikke redigere individuelle figurer i grafikken, men vedkommende kan tilføje en baggrundsfarve bag ved grafikken, anvende andre billedkommandoer og tilpasse størrelsen på grafikken. Brugeren kan ikke arbejde med nogle af grafikkens dele for at ændre layout, tekst, figurtypografi eller lignende.

"Returbillet"     Hvis grafikken praktisk taget er urørt af den bruger, der arbejder i en tidligere version af PowerPoint, bevarer den alle sine PowerPoint 2007-egenskaber. Så når den igen åbnes i PowerPoint 2007, vil den være fuldstændig redigerbar.

Hvis grafikken blev ændret, mens den var i en tidligere version, f.eks. en udviskning af et billede, bliver den til ét objekt og derfor ikke-redigerbar, når den igen åbnes i PowerPoint 2007.

Side 28 af 31FORRIGENÆSTE